W3C

Juridiska tjänster via webben


[[ Stiftelsen för rättsinformation ]]

Titel:
Panel om teknikutvecklingen och juridiken
Samtalsledare:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
inslag vid konferensen "Juridiska tjänster via webben - drivkrafter och överväganden"
Datum:
2011-11-15
Tid:
09.45 - 10.30
Plats:
Filmhuset, Stockholm, Sverige
Sammanfattning:

Ett samtal mellan intressenter i den juridiska och den tekniska sfären.

Konferensen anordnas av Stiftelsen för rättsinformation i samarbete med Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet och Svenska Föreningen för IT och Juridik (ADBJ). Dess tema handlar om hur ny teknolologi kan vara bärare av samhällskritiska tjänster med juridiskt innehåll eller med innehåll som har juridiska aspekter.

Bilder:
(probably not ;-) )

Last modified: Mon Oct 17 11:41:17 W. Europe Daylight Time 2011