W3C

Presentation material - Information Standards on the Net -- today and tomorrow


SFIS

Titel:
Presentation material - Information Standards on the Net -- today and tomorrow
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på SFIS vårkonferens 2014
Datum:
2014-04-08
Tid:
10.20 - 10.50
Plats:
Stockholm, Sweden
Summary:

Dagens digitala samhälle är även ett informationssamhälle. Information produceras, distribueras, och konsumeras. Information måste kunna åtkommas och vara användbara, och det är här standarder ger en hävstång. I presentationen läggs ges ett perspektiv på metadata, så som det hanterades tidigare, och hur vi nu ser ansatser för metadatamodellering och representation.

Bilder:
pdf (2 bild/A4, 676 KB)

Last modified: Thu Apr 10 18:09:48 W. Europe Daylight Time 2014