W3C

Presentation material - Eböcker på alla plattformar


Titel:
Presentation material - E-böcker på alla plattformar -- portabelt format
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på Bokmässan 2015
Datum:
2015-09-24
Tid:
13.30 - 13.50
Plats:
Göteborg, Sverige
Summary:
Här ges en kort översikt över W3C:s arbetsområde Digital Publishing, med fokus på hur den öppna webbplattformen bör fungera som en komplett bas för digitala versioner av det som förlagsvärlden producerar. Viktiga punkter berör sådant som: hur kan man realisera visionen om att fler typer av apparater kan användas för e-böcker; hur påverkar det läsarupplevelsen; vad innebär det för förlagsindustrin; inom vilka tekniska områden behöver webbteknologier förbättras för att ge fullgott stöd; med mera.
Bilder:
Ännu inte upplagt!

Last modified: Tue Sep 22 19:22:25 W. Europe Daylight Time 2015