Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "Mobile Web Best Practices (MWBP) Flipcards" (http://www.w3.org/2007/02/mwbp_flip_cards.html.en).

Originallöversättning har gjorts (Januari 2011) av Olle Olsson, (olleo@w3.org) på Svenska W3C-kontoret.

Översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, skickas till svenska W3C-kontoret, w3c-sics@sics.se, och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/2007/02/mwbp_flip_cards.html.en.

Engelsk version:
http://www.w3.org/2007/02/mwbp_flip_cards.html.en.
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/mwbp-cards/
Copyright:
Copyright ©2010 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, and document use rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.


Goda konstruktionsråd för mobila webben i kortform

Här är i kortform goda konstruktionsråd för den mobila webben, en sammanfattning av dokumentet Mobile Web Best Practices 1.0. Dessa kort utgör en lättanvänd påminnelse om de sextio riktlinjerna som den specifikationen förklarar utförligt. Korten finns ÄNNU INTE i en PDF-version.

Dessa kortråd finns även utgivna på följande språk: engelska, franska, tyska, koreanska, spanska och kinesiska.

Goda råd om mobila webben

Förord

"Mobile Web Best Practices 1.0" är en W3C-standard som hjälper människor att konstruera och leverera innehåll som fungerar bra på mobila apparater. Denna kortbunt sammanfattar råden och riktlinjerna i det dokumentet i tio teman. Genom att följa dessa råd kan innehållsproducenter vidga sin målgrupp, skapa effektiva webbplatser och -tillämpningar, och göra webbsurfning mer smidigt på fler apparater.

Mer information om detta: http://www.w3.org/TR/mobile-bp/

10 sätt att mobilisera

Konstruera för En Webb

Innehåll som skapas med tanke på olika typer av apparater reducerar kostnader, ökar flexibilitet och blir nyttigt för fler användare.

Konstruera för En Webb

TEMATISK KONSISTENS: Försäkra dig om att innehåll som man får för en URI ger en tematiskt sammanhängande upplevelse när man använder olika apparater.

FÖRMÅGOR: Använd apparatens förmågor för att erbjuda en förstärkt användarupplevelse.

BRISTER: Vidtag förnuftiga åtgärder för att kompensera för bristfälliga implementationer.

TESTNING: Testa på verkliga apparater och inte bara i emulatorer.

Använd webbstandarder

I den mycket fragmenterade marknaden för apparater och webbläsare är standarder den bästa garantin för interoperabilitet.

Använd webbstandarder

GILTIG UPPMÄRKNING: Skapa dokument som validerar gentemot publicerade formella grammatiker.

STÖD FÖR INNEHÅLLSFORMAT: Skicka innehåll i format som apparaten kan hantera.

BÄSTA INNEHÅLLSFORMAT: Om möjligt, skicka innehåll i bästa format.

STÖD FÖR TECKENKODNING: Försäkra dig om att innehåll kodas i en teckenkodning som stöds av mottagande apparat.

ANVÄNT TECKENKODNINGSFORMAT: Ange i svaret vilken teckenkodning som används.

ANVÄND FORMATMALLAR: Använd formatmallar för att styra layout och presentation, förutom då det är känt att apparaten inte stöder dem.

STRUKTUR: Använd funktionalitet i uppmärkningsspråket för att uttrycka dokumentets logiska struktur.

FELMEDDELANDEN: Ge informativa felmeddelanden och ett sätt att navigera från ett felmeddelande tillbaka till användbar information.

Undvik kända risker

Genomtänkt konstruktion kan bidraga till att minska användningsproblem som orsakas av liten skärm och tangentbord, och av andra egenskaper hos mobila apparater.

Undvik kända risker

POPPUP: Se till att inte poppuppmenyer eller andra fönster dyker upp, och byt inte aktuellt fönster utan att informera användaren.

NÄSTLADE TABELLER: Använd inte nästlade tabeller.

TABELLAYOUT: Använd inte tabeller för layout.

GRAFIK FÖR MELLANRUM: Använd inte grafik för mellanrum.

INGA RAMAR: Använd inte ramar.

KLICKBAR BILD: Använd inte multiklickbara bilder, förutom då du vet att apparaten stöder dem effektivt.

Var försiktig med apparatens begränsningar

När du väljer någon specifik webbteknologi, tänk på att mobila apparater kan ge stödja den i olika omfattning.

Var försiktig med apparatens begränsningar

COOKIES: Lita inte på att cookies kan användas.

OBJEKT ELLER SKRIPT: Lita inte på att inbäddade objekt eller skripts fungerar.

STÖD FÖR TABELLER: Använd inte tabeller om inte apparaten garanterat stöder dem.

TABELLALTERNATIV: När så är möjligt, använd något annat än tabellpresentation.

STÖD FÖR FORMATMALLAR: Strukturera dokument så att de kan läsas utan formatmallar.

FONT: Lita inte på att det finns stöd för fontrelaterad formatering.

ANVÄNDNING AV FÄRG: Försäkra dig om att information uttryckt med färg också kan presenteras utan färg.

Optimera navigering

Enkel navigering och styrning med knappar är kritiskt när man använder små skärmar och tangentbord, och då man har begränsad bandbredd.

Optimera navigation

NAVIGATIONSLIST: Erbjud bara minimal navigering i toppen av sidan.

NAVIGERING: Erbjud konsistenta navigeringsmekanismer.

ID FÖR LÄNKMÅL: Identifiera tydligt vart varje länk leder.

FORMAT FÖR LÄNKMÅL: Ange länkmålets format, förutom då du vet att apparaten stöder det.

KORTKOMMANDON: Tilldela kortkommandon till länkar i navigeringsmenyer och ofta använd funktionalitet.

URI:ER: Använd korta URI:er för webbplatsens startsidor.

BALANS: Välj balans mellan att ha för många länkar på en sida och att begära att användaren måste följa många länkar för att nå vad de är ute efter.

Kontrollera grafik & färg

Bilder, färg och stil förskönar innehåll, men kräver försiktighet: apparater kan ha lågkontrastskärmar eller kanske inte stöder vissa format.

Kontrollera grafik & färg

ÄNDRA BILDSTORLEK: Ändra bilders storlek på servern, om de har en inneboende storlek.

STOR GRAFIK: Använd inte bilder som inte kan presenteras på apparaten. Undvik stora eller högupplösta bilder, utom då viktig information annars skulle förloras.

ANGE BILDSTORLEK: Ange bilders storlek i uppmärkning, om de har en inneboende storlek.

ALTERNATIV FÖR ICKE-TEXTUELLT INNEHÅLL: Ange en ekvivalent text för alla element som inte är text.

FÄRGKONTRAST: Försäkra dig om att kombinationer av förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillräcklig kontrast.

LÄSBARHET MED BAKGRUNDSBILD: När du använder bakgrundsbilder, säkerställ att innehåll fortfarande är läsbart på apparaten.

MÅTTENHETER: Använd inte pixelmått och använd inte absoluta enheter som attributvärden i uppmärkningen eller som egenskapsvärden i formatmallar.

Håll den liten

Om webbplatsens storlek hålls liten så blir användare mer nöjda, genom att det kostar mindre i tid och pengar.

Håll den liten

MINIMERA: Använd kortfattad, effektiv uppmärkning.

BEGRÄNSAD SIDSTORLEK: Försäkra dig om att sidans totala storlek är är anpassad till apparatens minnesbegränsningar.

STORLEK PÅ FORMATMALLAR: Håll nere storleken på formatmallar.

SIDRULLNING: Begränsa sidrullning till en riktning, förutom då sidrullning i två dimensioner inte kan undvikas.

Använd nätverket med måtta

Egenskaper hos webbprotokoll kan hjälpa till att förbättra användarupplevelsen genom att minska effekten av flaskhalsar och fördröjningar i nätverk.

Använd nätverket med måtta

AUTOMATISK UPPDATERING: Skapa inte sidor som regelbundet uppdaterar sig själva, förutom då du informerat användaren och erbjuder sätt att stoppa detta.

OMDIRIGERING: Använd inte uppmärkning för att automatiskt omdirigera sidor. Istället bör du konfigurera servern så att den genomför omdirigering med hjälp av HTTP:s 3xx-koder.

EXTERNA RESURSER: Minimera antalet externt inlänkade resurser.

CACHNING: Ange cachningsinformation i HTTP-svaren.

Hjälp & vägled användarens inmatning

Tangentbord och andra inmatningsmetoder på mobila apparater kan vara jobbiga att använda, så tillämpa effektiv design för att minimera sådan inmatning.

Hjälp & vägled användarens inmatning

MINIMERA TANGENTTRYCKNINGAR: Minska antalet tangentnedtryckningar till ett minimum.

UNDVIK TEXTINMATNING: När så är möjligt, undvik att kräva inmatning av fri text.

ERBJUD STANDARDVÄRDEN: Erbjud förvalda standardvärden, när så är möjligt.

STANDARD INMATNINGSLÄGE: Ange standardvärden för textinmatningsläge, språk och/eller inmatningsformat, om du vet att apparaten stöder dem.

TABULERINGSORDNING: Skapa en logisk ordning mellan länkar, formulärstyrning och objekt.

ETIKETTER FÖR STYRNING: Etikettera på bra sätt alla styrfunktioner i formulär, och knyt explicit etiketter till styrfunktioner i formulär.

PLACERING FÖR STYRNING: Placera etiketter så att de hamnar lämpligt m.a.p. den formulärstyrning som de hör till.

Tänk på användare som reser

Webbanvändare på resande fot vill ha kompakt information när det är ont om tid och mycket kan störa användaren.

Tänk på användare som reser

SIDRUBRIK: Ange en kort med informativ sidrubrik.

TYDLIGHET: Använd enkelt och tydligt språk.

VIKTIGT INNEHÅLL: Försäkra dig om att material som är viktigt för förståelsen av sidan presenteras innan mindre viktigt material presenteras.

BEGRÄNSAT: Begränsa innehåll till det som användaren har begärt.

LÄMPLIGT: Försäkra dig om att innehållet är lämpligt att använda i ett mobilt sammanhang.

ANVÄNDBAR SIDSTORLEK: Indela i sidor som är enskild användbara men av begränsad storlek.

W3C Mobile Web Initiative SPONSOR

(MWI Sponsors)

http://www.w3.org/Mobile

©2009 W3C (ERCIM, Keio University, MIT) - Producerad av WithYou - Fotografier ©gettyimages - ©corbis