W3C

...i 7 punkter

Du har hört det förut: World Wide Web Konsortiet (W3C) skapar webb-standarder. W3C:s mål är att se till att webben når sin fulla potential, vilket görs genom att utveckla teknologier (specifikationer, riktlinjer, programvara och verktyg) som kommer att skapa ett forum för information, handel, inspiration, fritt tänkande och gemensamma insikter. Denna sammanfattning i sju punkter förklarar W3C:s mål och hur W3C arbetar mot dessa mål.


1. Allmän tillgänglighet

Universality W3C karaktäriserar webben som ett stort rum av information nåbar via nätet (tillgänglig via din dator, telefon, television eller nätverksanslutet kylskåp ...). Idag stöder detta rum samhället genom att möjliggöra nya former av mänsklig kommunikation och skapa förutsättningar att dela kunskap. En av W3C:s övergripande mål är att göra dessa möjligheter tillgängliga för alla människor, oberoende av deras apparater, programvara, nätverk, naturliga språk, kultur, geografisk placering eller fysisk eller mental förmåga. W3C:s internationaliseringsaktivitet, apparatoberoende-aktivitet, röststyrnings-aktivitet, och webb-tillgänglighets-initiativ är exempel på vårt arbete för att göra webben allmänt tillgänglig.

2. Den semantiska webben

Semantic Web Människor delar för närvarande kunskap på webben uttryckt i de språk som människor använder sinsemellan. På den den semantiska webben ("semantisk" betyder "att uttrycka mening"), kommer vi att kunna uttrycka oss i termer som våra datorer kan tolka och utbyta sinsemellan. Genom att uppnå detta så kan vi få datorerna att lösa problem som vi tycker är arbetsamma, hjälpa oss att snabbt finna det vi letar efter: medicinsk information, en filmrecension, en bokbeställningsorder, etc. W3C-språken RDF, XML, XML Schema, and XML signatures är de byggstenar på vilken den semantiska webben vilar.

3. Förtroende

Web of Trust Webben är ett samarbetsmedium, inte statiskt som en tidskrift. I själva verket så var den första webb-läsaren också en editor, även om de flesta fortfarande ser navigering på webben som ett sätt att titta på innehåll, till skillnad från att interagera med innehåll. För att förbättra förutsättningarna för att webben blir en samarbetsmiljö, så måste vi bygga en "webb av förtroende" som erbjuder skydd, skapar säkerhet och gör det möjligt för människor att ta ansvar för (eller göras ansvariga för) vad de publicerar på webben. Dessa mål driver W3C:s arbete med XML-signaturer, annoteringsmekanismer, grupparbeten, versionshantering, mm.

4. Interoperabilitet

Interoperability För tjugo år sedan anskaffade man programvara som enbart fungerade tillsammans med annan programvara från samma leverantör. Idag har vi större frihet att välja, och vi förväntar oss att olika programvaror skall vara utbytbara. Vi förväntar oss också att kunna se webb-innehåll med de verktyg som vi är vana med (grafiskt "skrivbord", talsyntes, braille-display, mobiltelefon, ...). W3C, som är en en leverantörsoberoende organisation, arbetar för interoperabilitet, genom att definiera och sprida öppna (fria) datorspråk och protokoll, och detta leder till att vi undviker att skapa den marknadsfragmentering vi sett tidigare. Detta uppnås genom att skapa samförståndslösningar och genom att uppmuntra diskussioner i öppna fora.

5. Utveckling

Evolvability W3C syftar till att ta fram de bästa lösningarna, men är också medveten om att vad vi vet och behöver idag inte nödvändigtvis är tillräckligt för att lösa morgondagens problem. We strävar därför efter att bygga en webb som lätt kan utvecklas till en ännu bättre webb, utan att omöjliggöra det som redan fungerar. De principer som stöder allt vårt arbete är enkelhet, modularitet, kompatibilitet och utbyggbarhet.

6. Decentralisering

Decentralization Decentralisering är en grundläggande princip i alla moderna distribuerade system, något som också gäller för våra samhällen. I ett centraliserat system måste varje meddelande eller begäran passera genom en central enhet, vilket skapar flaskhalsar när trafiken öker. Då vi konstruerar system försöker vi därför begränsa mängden funktionalitet som kräver en central enhet, och minskar därmed sårbarheten av webben som helhet. Flexibilitet är en nyckelfaktor för distribuerade system, liksom för Internet, och naturligtvis även för webben.

7. Häftig multimedia!

Cooler Multimedia Vem skulle inte vilja ha ännu mer interaktivitet och rikare media på webben, såsom skalbara bilder, hifi-ljud, video, tre-dimensionella effekter, och animeringar. Att W3C:s arbete bygger på samförståndslösningar betyder inte att det sätts gränser för innehållsförfattarnas fantasi eller att surfande på webben är en tråkig upplevelse. Genom sin stora medlemsskara får W3C information om vad användare önskar, och W3C arbetar för att skapa en fast grundval för utveckling av häftigare webb-innehåll, bland annat genom språken Scalable Vector Graphics (SVG) och Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL).


Om W3C

W3C grundades i oktober 1994 för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som befrämjar webbens utveckling och säkerställer dess interoperabilitet. Idag har W3C fler än 510 medlemmar och nästan 60 heltidsanställda medarbetare runt världen, vilka tillsammans bidrar till utvecklingen av W3C-specifikationer och programvara. Mer information finns om: