Seminarium: Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn -- Vad händer med tillämpningen av PSI-direktivet

Måndag 14 maj 2007, 14:00 - 16:00, Electrum Kista

The LISA Network
Nätverket LISA

Nyheter och ändringar

2007-05-15:
Bilderna som visades under seminariet finns nu upplagda som PDF. Se länkar i programmet nedan. Arbete med minnesanteckningar pågår.
2007-03-27:
Seminariet var planerat att äga rum torsdag 26 april 2007. Av olika orsaker senarelades det, och det äger nu rum måndag 14 maj 2007.

>> Mer information om seminariet [LISA:s nyhetssida].

>> .

Eftersom seminariet äger rum på SICS i Electrum-byggnaden (plan 6, hiss B), Kista, hänvisar vi till SICS:s informationssida om hur man kommer till Electrum (länk till karta längst ner på den sidan).


Swedish Institute of Computer Science Det svenska W3C-kontoret

Lisa network LISA Seminarium 

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Vad händer med PSI-direktivet

När: Måndag den 14 maj 14:00-16:00
Var: SICS, (Swedish Institute of Computer Science) i Kista, ELECTRUM Kistagången 16 eller Isafjordsgatan 22, KISTA
Vägbeskrivning http://www.sics.se/images/to_sics.jpg
Anmälan: För att vi skall kunna dimensionera det praktiska arrangemanget behöver vi din registrering här http://www.w3c.se/events/20070425-lisa/register.html

Bakgrund:

Offentlig information utgör en grundläggande byggsten för informationsmarknaden. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG ("PSI-direktivet") om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn syftar till att främja konkurrens och tillväxt.

Verva (Verket för förvaltningsutveckling) publicerade i höstas rapporten "Myndigheters tillämpning av PSI-direktivet", vilken presenterar författningar mm som kan ha betydelse för tillämpningen. Man avser nu att gå vidare med att undersöka praktiska exempel från myndigheternas tillämpning. Seminariet avser att belysa situationen ur olika aspekter och inleds av representanter för offentlig sektor och informationsmarknad.

   
Program  

14:00

Presentation -- Hans Sundström (Verva, OH-bilder, PDF, 900 KB), [Per-Erik Wejshammar (Verva),] Jonas Edström (Bisnode, OH-bilder, PDF, 2,3 MB)

15:00

Kaffe

15:15

Diskussion, med synpunkter från seminariedeltagare. Minnesanteckningar (under framtagning)

16.00

Slut

Frågor om seminariet besvaras av Olle Olsson (olleo@sics.se) och Cecilia Magnusson Sjöberg   (cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se)