W3C

Presentationsmaterial - SOA och standarder


Titel:
SOA och standarder
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
DFS Nätverket Web Services
Datum:
2005-11-10
Tid:
17:30-
Sammanfattning:
SOA är ett område där standarder är kritiska, eftersom avsikten är att tjänster ("services") skall vara åtkomliga i ett löst kopplat sammanhang. Så hur ser standard-lanskapet ut? Vad menar vi med standarder -- vilken status har de? I vilka sammanhang sker standardisering -- i vilka organisatoriska sammanhang? Vilka aktörer är drivande i standiseringsprocesser? På vilket sätt skapar standarder en förutsättning för att SOA skall uppfylla det som man vitt och brett lovar? Hur bedömer man graden av hur standarder uppfyller standarder ("standards compiance")? Vad betyder standarder ur en beställares synpunkt -- eller en användarorganisationes IT-strategs synpunkt? Hur säkerställer man att standarder uppfylles? Hur ska man förhålla sig till hur standarder förändras över tiden -- "the evolution of standards"?
Bilder:
pdf (1,3 MB)

Last modified: Mon Dec 12 14:54:21 W. Europe Standard Time 2005