W3C

Presentationsmaterial: Web 2.0 -- hype eller inte?


Titel:
Web 2.0 -- hype eller inte?
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
SICS minipresentationer
Datum:
2005-11-28
Tid:
15:00-
Sammanfattning:
Web 2.0 -- ett begrepp som det talas om allt mer. Det är en hype i bemärkelsen att det har blivit ett mode-ord. Men är det bara en marknadshype, en snabbt övergående vindil som inte lämnar några spår? Eller är det substans bakom denna term? Denna presentation siktar mot att i all korthet illustrera hur termen dök upp, vad som vi nu ser faller under detta begrepp, och vad det kan utvecklas till att bli.
Bilder:
pdf (178 KB)

Last modified: Mon Dec 12 14:31:50 W. Europe Standard Time 2005