W3C

Presentationsmaterial: Framtidssäkra eFörvaltningen


Offentliga rummet 2008 logo

Titel:
Framtidssäka eFörvaltningen
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
Bidrag till seminariet "Framtidssäkra eFörvaltningen" vid Offentliga Rummet 2008
Datum:
2008-06-03
Tid:
11:50 -- 12:15
Plats:
Västerås
Sammanfattning:

E-förvaltningen står inför utmaningar, bl.a. vad man skall kunna utnyttja av de moderna ansatser som syns på webben i form av webb 2.0 (bloggar, wikis, sociala nätverk, etc.), och hur man skall ta det till sig. Denna presentation ger ett perspektiv på vad webb 2.0 kan innebära för förvaltninge, och nämner även användning av tekniker från den semantiska webben för att åstadkomma framtidssäkrad interoperabilitet.

 

Bilder:
pdf (2 bilder/A4, 263 KB)

Last modified: Tue Jun 03 17:26:45 W. Europe Daylight Time 2008