W3C

Presentationsmaterial: Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet


Titel:
Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på Världshandelsdagen 2008 -- "Bortom Web 2.0"
Datum:
2008-08-28
Tid:
16:30 -- 16:45
Plats:
Stockholm
Sammanfattning:

Internet och webben har medfört stora förändringar i hur affärsmässig verksamhet bedrivs. Detta är speciellt synligt i hur aktörer samverkar sineemellan (B2B) och i hur samverkan sker med kunder (B2C). Webben skapar nya möjligheter för utbyte/distribution av information och data. I och med web 2.0 har nya paradigmer lyfts fram, som bidrar till nya idéer om hur man kan fungera bättre i den alltmer nätverkade omvärlden.

 

Bilder:
pdf (2 bilder/A4, 698 KB)

Last modified: Sat Aug 30 18:38:51 W. Europe Daylight Time 2008