W3C

Presentationsmaterial: Webben, Open Source och standarder


Dataföreningen Sverige logo

Titel:
Webben, Open Source och standarder
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på DFS - Västra kretsen - seminarium - Webb + Open Source
Datum:
2008-10-07
Tid:
17:30 -- 20:00
Plats:
Göteborg
Sammanfattning:

I webbvärlden har standarder en stark roll. Webben skapades utgående från ett litet antal standardteknologier. Framgångsrik Open Source (OS) är baserad på standarder, vilket skapar förutsättningar för interoperabilitet. I många fall har OS-världen varit snabbast på att ta till sig och implementera framväxande standarder, inte minst webbstandarder. Den Internet-baserade världen utvecklas snabbt, och nya behov driver fram nya standarder, som i allt större utsträckning ger stöd på tillämpningsnivån. Seminariet kommer att belysa standarders roll för webben och inom Open Source, hur man bör förhålla sig till en växande uppsättning standarder, och hur praktisk arbete med att etablera den egna IT-infrastrukturen och systemen bör ta hänsyn till existerande och kommande standarder.

 

Bilder:
pdf (2 bilder/A4, 2.71 MB)

Last modified: Thu Oct 09 17:21:19 W. Europe Daylight Time 2008