W3C

Presentationsmaterial: Webb 2.0 och bortom


ISOC.SE logo

Titel:
Web 2.0 och bortom
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på ISOC.SE-seminarium
Datum:
2008-10-08
Tid:
17:00 -- 19:30
Plats:
Kista
Sammanfattning:

Seminariet kommer att behandla vad händer på webben generellt och nya trender och funktioner på längre sikt.

Frågor som sociala nätverk likande facebook, hur positionering kommer som en funktion till webben. Hur skapas rymd i webben och vad kan 3D-webben innebära? En viktig trend är hur webben alltmer blir plattformen för Internetanvändningen, både för innehåll och tjänster. Det betyder att inte bara sättet att åtkomma tjänster och innehåll "webbanpassas", utan även att tjänster och innehåll alltmer integreras på ett uniformt sätt. Nya paradigmer växer fram -- på användarnivån (t.ex. från innehållsleverantör till användarskapat innehåll); på tekniknivån (från Service Oriented Architecture SOA till Web Oriented Architecture WOA); på affärsnivån (från innehåll som värde till användare som värde); etc.

 

Bilder:
pdf (2 bilder/A4, 4.98 MB)

Last modified: Thu Oct 09 13:20:37 W. Europe Daylight Time 2008