W3C

Presentationsmaterial: E-gov and the citizen - transformation by new technology


jboye08 logo

Titel:
E-gov and the citizen - transformation by new technology
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på jboye08
Datum:
2008-11-05
Tid:
10:30 -- 12:00
Plats:
Aarhus, Denmark
Sammanfattning:

Webben har utvecklats i rask takt och blivit det viktiga gränssnittet mellan myndigheter och medborgare. Teknikutvecklingen och framväxande praxis på webben ger förutsättningar för nya sätt att stödja interaktionen mellan medborgare och myndigheter.

Ett exempel ... under senaste tid har Web 2.0 slagit igenom och på många sätt vänt upp-och-ned på många invanda förutsättningar. Detta ger implikationer för den offentliga sektorn om hur det digitala gränssnittet mot medborgare kan förstärkas, och ge ökade möjligheter för berikad samverkan.

 

Bilder:
pdf (2 bilder/A4, 1.13 MB)

Last modified: Thu Nov 06 10:56:58 W. Europe Standard Time 2008