W3C

Presentationsmaterial: Standarder och Open Source


Dataföreningen Sverige logo

Titel:
Standarder och Open Source
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på DFS - Södra kretsen - seminarium - Open Source
Datum:
2009-02-04
Tid:
17:30 -- 20:00
Plats:
Malmö
Sammanfattning:

Open source har blivit alltmer uppmärksammat i bredare kretsar inom IT-världen, såväl av teknikleverantörer som av teknikanvändare. En faktor som bidrar till acceptans av open source-produkter är att de utnyttjar och stöder standarder. Detta seminarium belyser hur man bör förstå vad som menas med standarder i IT-området, hur man praktiskt bör förhålla sig till dem, vilka synergier som finns mellan open source och existerande och framväxande standarder, och hur standarder tas fram i praktiken.

 

Bilder:
pdf (2 bilder/A4, 2.74 MB)

Last modified: Wed Feb 11 11:38:55 W. Europe Standard Time 2009