Mobila webbtillämpningar - lathund med goda råd

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "Mobile Web Application Best Practices Cards" (http://www.w3.org/2010/09/MWABP/).

Originallöversättning har gjorts (oktober 2010) av Olle Olsson, (olleo@sics.se) på Svenska W3C-kontoret.

Översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, skickas till svenska W3C-kontoret, w3c-sics@sics.se, och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/2010/09/MWABP/.

Engelsk version:
http://www.w3.org/2010/09/MWABP/.
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/mwabp-cards/index.sv.html
Copyright:
Copyright ©2010 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, and document use rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.


Dessa kort sammanfattar dokumentet Mobile Web Application Best Practices. Använd de råd och riktlinjer som beskrivs där för att utveckla rika och dynamiska mobila webbtillämpningar. Det finns även en PDF-version av dessa kort.

W3CMobila webbtillämpningarKonstruktionsråd

Belasta inte nätet

Använd lämpliga protokollegenskaper för att reducera flaskhalsar i nätverket och fördröjningar.

till början ↑

Befria användarna

Mobila apparater används i en mängd olika sammanhang, allt från tidsfördriv till viktiga meddelanden under resor. Låt användare veta vad som händer och låt dem bestämma vad som skall ske, så att de kan lita på tillämpningen.

till början ↑

Kom ihåg webbens principer

Mobila apparater är bara ett av många sätt att komma ut på webben. Allmänna webbprinciper gäller även för utveckling av robusta webbtillämpningar.

till början ↑

Konstruera för flexibilitet

Webbtillämpningar körs i föränderliga och heterogena miljöer. Med flexibilitet kan du finnas på fler apparater och för fler användare, till reducerad kostnad.

till början ↑

Utnyttja mobilspecifika möjligheter

Några webbteknologier är speciellt relevanta för mobila apparater. Lär dig att använda dessa.

till början ↑

Optimera svarstid

Det finns mycket som har betydelse för mobila webbtillämpningar, och några tekniska möjligheter kan avsevärt förbättra användarupplevelsen.

till början ↑

Mobilisera dina tillämpningar!

Dessa råd underlättar utveckling av rika och dynamiska webbtillämpningar. Mer information finns här:

www.w3.org/TR/mwabp/

Stödd av EU-projektet MobiWebApp FP7

mobiwebapp.eu

till början ↑