W3C Web Accessibility Initiative

Konformitetslogotyper för W3C:s "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0"

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet " W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Conformance Logos" (http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance).

Originallöversättning har gjorts (januari 2004) av Olle Olsson (olleo@w3.org, Svenska W3C-kontoret)

Översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, skickas till svenska W3C-kontoret, w3c-sics@sics.se, och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance.

Engelsk version:
http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/wcag1-conformance-se.html
Copyright:
Copyright ©2000 W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Synpunkter på denna sida kan sändas till:
wai-wcag-editor@w3.org
Senast ändrad:
$Date: 2002/08/07 14:46:01 $

För att bidra till förbättrad tillgänglighet hos webben har W3C infört "konformitetslogotyper för tillgängligt webbinnehåll", Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Conformance Logos. Innehållsleverantörer kan använda dessa logotyper på sina webbplatser för att visa att de deklarerar att de uppfyller specifika konformitetsnivåer definierade i "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0" (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nedan kallad WCAG 1.0). Vi förväntar oss att användning av dessa logotyper på webbplatser, som följer riktlinjerna, ökar medvetenheten om tillgänglighetsaspekter.

Begreppet "att följa WCAG 1.0" definieras i avsnitt 5 i specifikationen. Nedan citeras definitionen av konformitetsnivåer:

Fylligare beskrivning av vad som krävs av konformitetsutsagor återfinnes i WCAG 1.0.

Användning av logotyper

Först av allt skall du besluta om vilken nivå som du deklarerar att dina sidor uppfyller:

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 nivå A

Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Dubbel-A

Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Trippel-A

Att uppfylla nivå A

Lägg till följande HTML-uppmärkning i din sida:

<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance"
   title="Förklaring av nivå-A-konformitet">
 <img height="32" width="88" 
     src="http://www.w3.org/WAI/wcag1A"
     alt="Nivå-A-komformitetsikon, W3C-WAI Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0"></a>

Att uppfylla nivå Dubbel-A

Lägg till följande HTML-uppmärkning i din sida:

<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance"
   title="Förklaring av nivå-Dubbel-A-konformitet">
 <img height="32" width="88" 
     src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AA"
     alt="Nivå-Dubbel-A-komformitetsikon, W3C-WAI Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0"></a>

Att uppfylla nivå Trippel-A

Lägg till följande HTML-uppmärkning i din sida:

<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance"
   title="Förklaring av nivå-Trippel-A-konformitet">
 <img height="32" width="88" 
     src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AAA"
     alt="Nivå-Trippel-A-komformitetsikon, W3C-WAI Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0"></a>

Vad deklarationen omfattar

En konformitetslogotyp gäller normalt den sida den förekommer på. Om den avses gälla för mer än en sida, så måste logotypen åtföljas av information som beskriver vilka sidor som deklareras följa standarden.

Ansvar för deklarationens giltighet

Innehållsleverantörer har fullt ansvar för hur dessa logotyper användes. Vi rekommenderar att innehållsleverantören, innan dessa logotyper används för att göra deklarera om nivåuppfyllelse, sätter sig in i "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0" och använder lämpliga granskningsmetoder för att försäkra sig om att sidor som använder dessa logotyper verkligen uppfyller kraven för respektive nivåer. Innehållsleverantörer bör också försäkra sig om att de som underhåller eller uppdaterar webbplatsen känner till reglerna för användning av logotyperna, och antingen verifierar att sidorna uppfyller kraven, eller tar bort logotyper från sidor som de inte kan garantera uppfyller utsagd tillgänglighetsnivå.

Man skall vara medveten om att användning av dessa logotyper inte är förknippade med något automatiserat granskningsverktyg. Det finns ännu inte något verktyg som kan genomföra en fullständigt automatiserad granskning av riktpunkterna i riktlinjedokumentet, och sådan helautomatiserad granskning kan visa sig vara svår eller omöjlig att realisera. Till exempel beror vissa riktpunkter på en tolkning av vad "viktig" information är, eller på att en text-ekvivalent korrekt beskriver ett grafiskt element.

Det är också möjligt att helautomatiserade tillgänglighetsgranskare ger felaktiga anmärkningar om sidors tillgänglighet (att verktyget klagar på att ett tillgänglighetskrav inte är uppfyllt fast det faktiskt är uppfyllt, eller att verktyget inte upptäcker att ett tillgänglighetskrav inte är uppfyllt). Därför uttrycker en logotyp på en sida endast att innehållsförfattaren till en sida deklarerar viss tillgänglighet hos en sida, inte att sidan har blivit godkänd av en automatiserad tillgänglighetsgranskare.