W3C logo Web Accessibility Initiative logo Hoppa över navigering WAI:s informationsresurser
Om WAI
WAI webbplatskarta

Sammanfattning av Affärsnyttan av tillgängliga webbplatser

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "Summary of Business Benefits of Accessible Web Design" (http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits-lin.html).

Originalöversättning har gjorts (november 2004) av Olle Olsson (olleo@w3.org, Svenska W3C-kontoret)

Översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, skickas till svenska W3C-kontoret, w3c-sics@sics.se, och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits-lin.html.

Engelsk version:
http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits-lin.html
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/bcase/benefits-lin_sv.html
Copyright:
Copyright ©2000 W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Anmärkning: Detta utkast av en WAI informationsresurs är under framtagning av W3C/WAI:s's Education and Outreach Working Group (EOWG). We inbjuder dig att kommentera detta dokument. Du kan sända dina synpunkter till wai-eo-editors@w3.org, en epostlista med ett offentligt arkiv. Det finns en logg över ändringar.

Följande förteckning presenterar en linjär version av de tabeller som sammanfattar sambandet mellan olika riktpunkter i WCAG 1.0 och olika aspekter på affärsnytta med avseende på marknadsgenomslag och teknisk effektivitet. Huvuddokumentet beskriver dessa nyttoaspekter i mer detalj.

Marknadsandel - fördelar med tillgänglig webbdesign

Ordnat enligt nyttoaspekter

Användbarhet: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Allmänna sökmotorer: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

återanvändning av innehåll: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Internationalisering: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Liten bandbredd: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Stöd vid lässvårigheter: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Den semantiska webben: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

tillbaka till början

Ordnat enligt riktlinje

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Tydlig navigering (13.4; 13.5)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Apparatoberoende (9.x)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Tydligt innehåll (14.1; 14.3)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Text-alternativ (1.1)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Metadata (13.2)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Skilj struktur från presentation (3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Textremsor för multimedia (1.3; 1.4)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Färgoberoende (2.1; 2.2)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Tabellattribut (5.5)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje W3C-teknologier (11.1)

tillbaka till början

Tekniska nyttoeffekter av tillgängliga webbplatser

Ordnat enligt nyttoeffekter

Sökmotorer på webbplats: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

återanvändning av innehåll: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Minskat behov av serverbandbredd: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Minskat förvaltningsbehov: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

Minskad serverbelastning: relevanta WCAG 1.0-riktlinjer

tillbaka till början

Ordnat enligt riktlinje

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Tydlig navigering (13.4; 13.5)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Apparatoberoende (9.x)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Tydligt innehåll (14.1; 14.3)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Text-alternativ (1.1)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Metadata (13.2)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Skilj struktur från presentation (3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Textremsor för multimedia (1.3; 1.4)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje Färgoberoende (2.1; 2.2)

Nyttoeffekter av WCAG 1.0-riktlinje W3C-teknologier (11.1)

tillbaka till början

Gå tillbaka till dokumentet "Affärsnyttan av tillgängliga webbplatser"


Framtaget av Andrew Arch (Andrew.Arch@visionaustralia.org.au) och Chuck Letourneau (cpl@starlingweb.com), med stöd av W3C/WAI:s EOWG-medlemmar. Senaste uppdatering: 4:e oktober 2001. Om WAI: Web Accessibility Initiative får stöd av sponsorer. De åsikter som uttrycks i detta dokument är inte nödvändigtvis alla sponsorers åsikter.

Copyright  ©  2001 W3C (MIT, INRIA, Keio ), alla rätter förbehålls. W3C:s regler för ansvar, varumärke, dokumentanvändning och programvarulicensiering förutsätts gälla. Din användning av denna webbplats sker i enlighet med vår policy för personlig integritet för allmänheten och för W3C:s medlemmar.