W3C Web Accessibility Initiative

Konformitetsnivå Trippel-A för "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0"

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "Level Triple-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0" (http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance).

Originallöversättning har gjorts (januari 2004) av Olle Olsson (olleo@w3.org, Svenska W3C-kontoret)

Översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, skickas till svenska W3C-kontoret, w3c-sics@sics.se, och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance.

Engelsk version:
http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/wcag1aaa-conformance-se.html
Copyright:
Copyright ©2000 W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Då en webbsida visar denna logotyp, säger dess sidförfattare eller dess innehållsansvarige att sidan följer trippel-A-kraven i W3C:s "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0", vilket inkluderar alla kontrollpunkter av typ prioritet 1, prioritet 2 och prioritet 3 definierade i "Riktlinjer". "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0" ger anvisningar om hur man kan göra webbinnehåll tillgängligt för användare med funktionshinder. Webbsidor som följer dessa anvisningar bidrar till att göra webben mer tillgänglig för användare med funktionshinder och mer användbar för alla användare.

W3C verifierar inte att sidor följer riktlinjerna. Innehållsleverantörer använder dessa logotyper på eget ansvar.

Hur du kan använda dessa logotyper på din webbplats.