W3C

Lista över Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben, version 1.0

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "List of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0" (http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/checkpoint-list.html).

Originalöversättning har gjorts av Johan Hjelm, johan.hjelm@era-t.ericsson.seEricsson. översättningen har genomgått följande revisioner:

  • April 2002: Vissa formella fel har blivit rättade, omformuleringar har gjorts för att öka tydligheten, och typografiska misstag har korrigerats. Denna revision har gjorts av Joakim Löfkvist, joakim.lofkvist@c.lst.se, Länsstyrelsen i Uppsala län och Olle Olsson, , Svenska W3C-kontoret

översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, sändes till Svenska W3C-kontoret, , och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/checkpoint-list.html.

Engelsk version:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/checkpoint-list.html
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/checkpoint-list-se.html
(svensk ASCII-text )
Copyright:
Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio). All rights reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Orginalversion:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/checkpoint-list
(plain text, postscript, pdf)
Detta dokument är en bilaga till:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505 (svensk version: http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai-webcontent-se.html)
Den senaste versionen av Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben, version 1.0:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
Författare:
Wendy Chisholm, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Gregg Vanderheiden, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Ian Jacobs, W3C

Sammanfattning

Detta dokument är en bilaga till W3C:s "Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben, version 1.0" (svensk version). Det är en lista, ordnad efter begrepp, över alla de riktpunkter i Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben. Den kan med fördel användas som en kontrollista för utvecklare av innehåll på webben. I Riktlinjer dokumentet finns översiktlig information, information om näraliggande dokument, ordlista, m.m.

Denna lista kan användas till att utvärdera en webbsida eller webbplats tillgänglighet. Markera vid varje riktpunkt om punkten är uppfylld, inte uppfylld eller inte tillämplig.

Det finns också en tabellversion på listan över riktpunkter (svensk version)(lämplig för utskrift).

Detta dokument är producerat som en del av W3C:s Web Accessibility Initiative. Målsättningen för arbetsgruppen Web Content Guidelines Working Group beskrivs i gruppens uppdragsbeskrivning.

Status på detta dokument

Detta dokument är en bilaga till ett dokument som har granskats av W3C:s medlemmar och andra intresserade grupper och har tilldelats status W3C Recommendation av W3C:s direktion. Det är ett dokument som avser att vara oförändrat och får användas som ett referensmaterial eller citeras som en normativ referens från andra dokument. W3C:s avsikt med att producera denna rekommendation är att dra uppmärksamhet till specifikationen och främja dess breda användning. Genom att denna specifikation används kommer webbens mångsidighet att förstärkas och dess funktionalitet att utökas.

En förteckning över aktuella W3C rekommendationer och andra tekniska dokument finns tillgänglig på http://www.w3.org/TR.

Detta dokument är producerat som en del av W3C:s Web Accessibility Initiative. Målsättningen för arbetsgruppen Web Content Guidelines Working Group beskrivs i gruppens uppdragsbeskrivning.

Synpunkter på innehållet rapporteras till wai-wcag-editor@w3.org. Synpunkter på den svenska översättningen rapporteras till .


Prioriteringar

Varje riktpunkt har av arbetsgruppen tilldelats en prioritetsnivå som grundas på den påverkan riktlinjen har på tillgängligheten.

[Prioritet 1]
Innehållsutvecklare måste följa denna riktpunkt. Annars kommer det att vara omöjligt för en eller flera användargrupper att ta till sig informationen i dokumentet. Att följa denna riktpunkt är ett grundkrav för att vissa grupper skall kunna använda webbsidor. Med svenskt språkbruk är detta ett SKALL-krav.
[Prioritet 2]
Innehållsutvecklare bör följa denna riktpunkt. Annars kommer en eller flera grupper av användare att få svårt att ta till sig informationen i dokumentet. Att följa denna riktpunkt kommer att avlägsna avsevärda problem med tillgängligheten hos webbsidorna. Med svenskt språkbruk är detta ett BÖR-krav.
[Prioritet 3]
En innehållsutvecklare kan följa denna riktpunkt. Annars kommer en eller flera användargrupper finna det svårt att ta till sig informationen i dokumentet. Att följa denna riktpunkt kommer att förbättra tillgängligheten för webbsidorna.

Vissa riktpunkter anger en prioritet som kan ändras under vissa (angivna) förutsättningar.

Riktpunkter av prioritet 1

Generellt (prioritet 1)

om du använder bilder eller bildkartor (prioritet 1)

om du använder tabeller (prioritet 1)

om du använder ramar (frames) (prioritet 1)

om du använder script- och appletprogram (applets) (prioritet 1)

om du använder multimedia (prioritet 1)

om allt annat misslyckas (prioritet 1)

Riktpunkter av prioritet 2

Generellt (prioritet 2)

om du använder tabeller (prioritet 2)

om du använder ramar (prioritet 2)

om du använder formulär (prioritet 2)

om du använder script- och appletprogram (prioritet 2)

Riktpunkter av prioritet 3

Generellt (prioritet 3)

om du använder bilder eller bildkartor (prioritet 3)

om du använder tabeller (prioritet 3)

om du använder formulär (prioritet 3)