W3C

FAQ om webbplatsen

Nedan är några vanliga frågor och svar om W3C och webbplatser.

Skickar W3C spam till mig?

Nej. W3C spammar inte. Och W3C:s webbservers har inbyggda hinder mot spamspridande.

Det kan finnas två skäl att du tror att W3C spammar.

1. Du såg texten "w3.org" i källkoden i ett dokument eller epostmeddelande

Om du tittar på källkoden för många HTML-dokument (t.ex. epostmeddelanden i HTML-format), så kommer du troligen att nära toppen på dokumentet se en text som anger vilken version av HTML som användsi dokumentet. HTML-versioner definieras av W3C, och därför kan HTML-dokument innehålla en referens som:

    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
      "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

Många som ser denna text uppfattar det som att W3C är inblandad i skapandet av dokumentet. Men formuleringen betyder bara att texten formulerades i HTML och att HTML definieras av W3C. Så denna typ av textreferens betyder inte att W3C har något att göra med dokumentet självt.

2. Någon förfalskade epostmeddelandet så att det skulel se ut som on´m det var sänt av W3C

Tyvärr kan epostadresser förfalskas, bl.a. avsändarens adress. Många av W3C:s epostadresser är öppet synliga för alla, och det gör dem lätta att imitera. Så det kan se ut som om ett spammedelande kommer från W3C, men det innebär alltså bara att någon förfalskat avsändaern.

Jag ser något om W3C i källkoden för en webbsida. Betyder det att W3C ansvarar för sidan?

Nej. Se kommentaren ovan om källkod.

Vilka domännamn används av W3C?

W3C/Sverige använder domänen w3c.se, wilket oftast förekommer i sammanhang som "www.w3c.se". Det finns andra regionala W3C-kontor som har adresser enligt modell som .w3c.org.au (Australia Office), w3c.it (L'Ufficio W3C Italiano), etc.

W3C centralt använder w3.org. Vanligen syns detta som "www.w3.org" "lists.w3.org" (för epostarkiv), "validator.w3.org", etc.

Om domännamn stavas på andra sätt så har det troligen ingenting med W3C att göra. Om du ser "w3.org" i en webbsidas innehåll, så är det troligen ett fall av att sidan är uttryckt i HTML; se FAQ-frågan om spam.

Om en sida W3C-sida inte fungerar, hur kan jag meddela det?

För sidor på w3c.se, sänd ett epostmeddelande till adm@w3c.se och beskriv problemet.

För sidor på w3.org skicka meddelande till site-comments@w3.org med URI:en (dvs webbadressen) till den problematiska sidan.

Kan jag få mina epostmeddelanden raderade från öppna epostlistor?

W3C/Sverige har inga epostlistor dit vem som helst kan sända meddelande och vem som helst kan läsa det.

För W3C centralt, se FAQ om redigering av arkiv .

Blockerar W3C min IP-adress?

W3C/Sverige blockerar inga användare.

W3C centralt (webbplatsen w3.org) har infört vissa restriktioner, för att inte dess servers skall överbelastas. Se mer om detta på meddelandet om tung belastning .

Kanske. W3C rekommenderar inte speciella produkter. Men ibland kan det vara praktiskt att att tillhandahålla länkar till programvara som implementerar en specifikation, och då kan W3C lägga upp en lista över sådana implementeringar. Längst ner på varje soda finns en anvisning om vem som bör kontaktas för just den speciella sidans innehåll.

Varför vill min webbläsare ladda ner en sida istället för att visa den?

Din webbläsare är nog inte konfigurerad för att visa det innehåll som finns på sidan, t.ex. genom att du saknar någon plug-in.