W3C

Om den nya webbplatsdesignen

Under 2009/2010 har W3C lanserat en ny webbdesign. Den sjösattes först av W3C centralt under 2009 (se W3C:s beskrivning av denna förändring) Under 2010 har W3C:s regionala kontor börjat implementera denna design på de lokala kontorssajterna.

Följande aspekter har styrt utvecklingen av webbplatsens utseende och beteende.

Mål

Några viktiga målsättningar med denna förändrade design:

 • att modersinera utseendet på webbplatsen och göra det lättare att hitta information.
 • att skapa en konsistent navigationsstruktur över de viktigaste sidorna.
 • att anpassa sig till konnevtioner som använda av många andra webbplatser. T.ex. vilka länkar finns längst ner på webbsidor, sökfunktion på alla sidor, ...
 • att göra visst innehåll mer lättfunnet, för sådant innehåll som har funnits på webbplatsen, men inte varit så lätt att hitta till.
 • att den nya utformningen av hemsidan skall uppfylla mobileOK, och sträva efter att alla sidor kan fungera hyggligt bra på mobiltelefoner.
 • att säkerställa att sidor uppfyller kraven för WCAG 2.0.

Funktionalitet

 • Ny funktionalitet för att presentera teknologiinformation
 • Konsistent navigationsstruktur vid uppe och nere på sidor. Konsistent navigationsstruktur i vänstermarginal, och på sidor där det finns sådan navigation, så kan användaren navigera mellan sidor på samma nivå, och upp till överliggande webbsida.
 • Hemsidan har traditionellt visat viktiga W3C-nyheter. Det sker även nu, men dessutom visar hemsidan information om kommande presentationer och arrangemang.
 • Nyhetskanaler ("feeds" som Atom, RSS, och kalenderdata) används allt mer. Så mer aggregerad information kommer att presenteras.
 • Sökruta överst på varje sida.
 • Nya sidor för bloggar, utbildningsinformation och introducerande information, med mera.
 • Tre formatmallar erbjuds via användargränssnittet: skärm, utskrift och mobil. Då en av dessa väljs kommer denna att användas för alla sidor. Vi använder en "cookie" för att spara detta val, men vi använder inte denna cookie för något annat ändamål än att spara användarens val av formatmall.

Begränsningar

 • Då det finns kända interoperabilitetsproblem har vi valt att använda CSS som inte valideras av CSS-valideraren. Så småningom kommer vi att migrera mot giltig CSS.
 • Vi har valt att än så länge inte implementera innehållstransformering. Därmed är hemsidan mer omfattande än som tillåts av mobileOK-granskaren.
 • Några sidor har ännu inte migrerats till det nya formatet, men arbete med detta pågår.
 • Det finns kända CSS-problem som vi behöver åtgärda (och tar tacksamt emot förslag från er om detta):
  • Utskrift med Firefox ger en extra sida utskrift. Ett annat problem är att en del innehåll dyker upp på fel ställe i utskriften.
  • Formatmallen för utskrift behöver anpassas mer.
  • Vi skulle vilja få utskriftsvalen att synas på samma plats i alla tre formatteringslägena.
 • Det finns troligen andra förbättringar av CSS som vi bör införa, och tar tacksamt emot förslag.

Framtiden

 • En del äldre innehåll har inte omformulerats med avseende på den nya formatteringen. När vi fått lite mer utvärdering av de nya formaten, så kommer sådan information att integreras bättre.
 • W3C undersöker möjligheten att skapa mer möjligheter för alla att deltaga i W3C, Detta innebär bl.a. att vi kommer att titta närmare på hur verktyg för sociala nätverk och liknande kan skapa mervärde.

Hur du kan hjälpa till

Vi tar emot synpunkter och problemrapporter via epost på adm@w3c.se

Vi förväntar oss att vissa uppdateringar genomförs och nytt innehåll skapas under de närmaste månaderna.

Att skicka in synpunkter

Om du har en felrapport, skicka in ett epostmeddelande, och ange vilken sida som uppvisar problemet, och vilken webbläsare du använder. Om du har ett förslag på hur JavaScript eller CSS kan förbättras, så tala gärna om detta. Om en skärmdump på ett tydligt sätt visar problemet, skicka gärna en sådan.

Om du har förslag på förändringar av text, kom ihåg att skicka med URI för sidan med texten, och ditt förslag till förbättring. Det kan handla om stavningsrättning, dåliga formuleringar, missledande text, eller liknande som kan göras bättre

Berätta gärna dina tankar om denna webbplatsdesign

 • Presenteras de olika informationsområdena på ett begripligt sätt?
 • Tycker du att webbplatsen som helhet är enklare att navigera i?
 • Vad tycker du kan förbättras? Det kan vara enkla smärre förändringar som är enkla att införa, eller lite mer omfattande förändringsförslag som vi kanske så småningom kan realisera.

Vi tar tacksamt emot länkar och innehåll!

Denna omformade webbplats visar vår avsikt att erbjuda våra besökare användbart innehåll. I vissa fall har W3C innehåll, i andra fall har vi det inte. Vi vill gärna på vår webbplats erbjuda länkar till användbart innehåll som andra har publicerat. Berätta för oss om nyttigt innehåll som du tycker vi borde länka till (t.ex. informativt material, utbildningsmaterial, ...)

Vi tar också emot förslag på konkret innehåll, speciellt om webbteknologi och dess användning. Några stycken text som ger användbar information.