W3C

Medverka

W3C inbjuder allmänheten att deltaga i W3C:s arbete via diskussionslistor, arrangemang, bloggar, översättningar och på andra sätt som beskrivs nedan. Deltagande i W3C:s grupper -- arbetsgrupp ("Working Group"), intressegrupp ("Interest Group"), inkubatorgrupp ("Incubator Group"), samordningsgrupp ("Coordination Group"), tekniska arkitekturgruppen ("Technical Architecture Group", TAG) och rådgivande styrelsen ("Advisory Board") är avsett för W3C:s medlemmar och speciellt inbjudna deltagare. Alla kan engagera sig i arbetet som genomförs av W3C:s grupper genom granskning av specifikationer, tillhandahålla användningsfall, genomföra tester och provimplementationer.

Frågor om deltagande?

Titta på FAQ om W3C-deltagande för att få svar på frågor som: