W3C

Standarder

W3C utvecklar tekniska specifikationer och riktlinjer genom en process strukturerad för att maximera konsensus om innehåll i en teknisk raport, för att säkerställa hög teknisk och redaktionell kvalitet, och för att få stöd av W3C och större intressentgrupper.

W3C tillhandahåller ett antal vyer på sina specifikationer, såsom:

 • enligt teknologiområden (som “alla HTML-relaterade specifikationer”)
 • enligt status (detta är en approximering av den "klassiska" presentationen av tekniska rapporter, med de senaste först, och sedan alla specifikationer grupperade enligt status, från antagna webbstandarder ("Recommendations" till utkast.
 • enligt tid (senaste överst)
 • enligt arbetsgrupper (vem arbetar på specifikationen)

Om du vill lära dig mer om webbteknologi, så kan du börja med översikten nedan, och följa länkarna för att få mer detaljer.

 • Webbdesign och tillämpningar Header link

  Webbdesign och tillämpningar handlar om standarder för att bygga och presentera webbsidor, bl.a. HTML5, CSS, SVG, Ajax och andra teknologier för webbtillämpningar (“WebApps”). Denna sektion innehåller även information om hur man gör webbsidor tillgängliga för användare med funktionshinder (WCAG), internationalisera sidor, och hur man får sidor att fungera på mobila apparater.

 • Webbarkitektur Header link

  Webbarkitekurfokuserar på grundläggande teknologier och principer som underbygger webben, såsom URI:er och HTTP.

 • Semantiska webben Header link

  förutom den klassiska “webben av dokument” så hjälper W3C till med att bygga en teknologistack för att stödja “webben av data”, den typ av data som du hittar i databaser. Det slutliga målet för en webb av data är att få datorer att göra nyttigt arbete och att utveckla system som kan stödja tillförlitlig interaktion över nätet. Termen “semantiska webben” refererar till W3C's vision om en webb av sammanlänkad data. Med semantiska teknologier kan man skapa databaser på webben, bygga vokabulärer och skriva regler för hantering av data. Länkad data bygger på teknologier som RDF, SPARQL, OWL, och SKOS.

 • XML-teknologi Header link

  XML-teknologi innefattar XML, XQuery, XML Schema, XSLT, XSL-FO, "Efficient XML Interchange" (EXI), och andra liknande standarder

 • Webb av tjänster Header link

  Webb av tjänster handlar om den meddelandeorienterade design som man ofta återfinner på webben och i affärssystem. Tjänstewebben bygger på teknologier som HTTP, XML, SOAP, WSDL, SPARQL, och liknande.

 • Webben av apparater Header link

  W3C fokuserar på teknologier som gör att man kan använda webben överallt, närsomhelst, på alla apparater. Detta innefattar webbanvändning på mobiltelefoner och andra mobila apparater, men även användning av webbteknologier i konsumentelektronik, skrivare, interaktiv television, och t.o.m. i bilen.

 • Webbläsare och författarverktyg Header link

  Webbaserade verktyg skall stödja användare. Här kan du finna information som är av värde när man bygger webbläsare och författarverktyg, men även sökmotorer, informationsaggregerare och slutledningssystem.

Frågor om standarder?

Ta del av mer information om W3C-standarder och använd W3C:s FAQ om standarder för att hitta svar på frågor som :