W3C

Nyheter, epost, bloggar, utbildning, etc.

W3C använder en uppsättning nätbaserade verktyg som stöd för arbete, utbildning och informationsspridning.

EpostlistorHeader link

Största delen av W3C:s arbete utförs via arkiverade epostlistor. Varje epostlista har ett avsett ändamål: några är för allmänna diskussioner, andra är till för mer speciella teman som fonter och HTML. För att hålla listorna någorlunda befriade från brus och ha informativt innehåll, så är det viktigt att du tar del av avsikten med varje epostlista, och väljer rätt lista för dina meddelanden.

NyheterHeader link

W3C-nyheter publiceras på hemsidan för svenska W3C-kontoret (och naturligtvis på W3C:s hemsida (w3.org)). Därefter migrerar nyhetsnotiserna till nyhetsarkiv (respektive W3C:s centrala nyhetsarkiv (w3.org)).

NyhetsbrevHeader link

Nyhetsbrev är en månadsvis sammaställning av publicerade nyhetsnotiser.

Bloggar och microbloggarHeader link

W3C centralt håller ett antal gruppbloggar och individuella bloggar och mikrobloggar (statusuppdateringar) på twitter och identi.ca. W3C:s stab använder W3C-bloggen som ett allmänt forum för ämnen som berör W3C:s verksamhetsområden. Några nyligen publicerade inlägg är:

HÄR ÄR ETT EXEMPEL PÅ EXTARKT

Utbildningsmaterial och kurserHeader link

Fastän W3C:s arbetsgrupper typiskt fokuserar på tekniska specifikationer, testsviter och så vidare, så bejakar de ändå vikten av utbildningspaket som skall hjälpa människor att använda de tekniska resultaten. W3C har utvecklat ett antal utbildningspaket, och tar tacksamt emot ytterligare bidrag till samlingen från er.

Podcasts and Video Header link

W3C ser fram emot att dela podcast och video av Tim Berners-Lee och andra inom W3C-sfären, liksom videos som förklarar webbteknologier.