W3C

Flöden: RSS, Atom

Om kanaler för nyhetsflöden.

Ett enkelt sätt att följa ett flöde av nyheter är att använda någon nyhetskanalläsare ("feed reader") för att fånga upp nyhetsannonseringar i en nyhetskanal ("feed"). Vi erjuder några alternativa kanalformat enlig nedan.