W3C

W3C målsättning

Tim Berners-Lee speaking at W3C10

W3C:s målsättning är att leda webben till sin fulla potential genom att utveckla protokoll och riktlinjer som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Nedan diskuterar vi viktiga aspekter på detta arbete, aspekter som alla bidrar till W3C:s vision om En Webb.

Principer

Följande principer styr W3C:s arbete.

Webb-för-alla

Webbens sociala värde är att den möjliggör mänsklig kommunikation, handel och möjligheter att dela kunskap. En av W3C:s huvudmål är att göra dessa nyttor tillgängliga för alla människor, oavsett hårdvara, mjukvara, nätverksinfrastruktur, mänskligt språk, kultur, geografisk plats eller fysisk eller mental förmåga. Ta del av mer information om:

Web-på-allt

Mängden olika apparater som kan accessa webben har ökat markant. Mobiltelefoner, smart-telefoner, personliga digitala assistenter, interaktiv TV, talsvarssystem, kiosksystem och även vissa hushållsapparater kan ny koppla upp sig på webben. Ta del av mer information om:

Vision

W3C:s vision för webben handlar om deltagande, dela kunskap, och att bygga tillit på en global skala.

Web för rik interaktion

Webben skapades som ett verktyg för kommunikation, som vem som helst skall kunna använda var som helst för att dela information. Under många år kunde många användare bara utnyttja webben för att hämta information. Med bloggar och wikis kunde alltfler skapa innehåll på webben, och sociala nätverk växte fram. W3C-standarder har stött denna utveckling, tack vare en stark webbarkitektur och välkonstruerade designprinciper. Ta del av mer information om:

Web av data och tjänster

Vissa ser webben som en gigantisk database av länkad data, medan andra ser den som en gigantisk mängd tjänster som kan utbyta meddelanden. De två vyerna är komplementära, och tillämpningskrav är bästa testet för vilken ansats man skall välja för att med webbteknologier lösa alltmer komplexa problem. Ta del av mer information om:

Webb med tillit

Webben har förändrat sättet vi kommunicerar med varandra, och därmed har den förändrat karaktären av sociala relationer. Människor "möts" nu på webben, interagerar baserat på kommersiella och personliga relationer, i vissa fall utan att någonsin träffa den andra personen i verkligheten. W3C inser att tillit är ett socialt fenomen, men teknologi kan stödja tillit och förtroende. i och med att alltmer aktiviteter utförs på nätet, så blir det alltmer viktigt att stödja komplexa interaktioner mellan parter runt om världen. Ta del av mer information om: around the globe. Learn more about: