W3C

Om W3C-standarder

Största delen av W3C:s arbete handlar om standardisering av webbteknologier. För att kunna genomföra detta arbete följer W3C en arbetsprocess som bidrar till framtagandet av högkvalitativa standarder grundat i konsensus bland intressenter. W3C:s process understöder jämbördighet, lyhördhet och framsteg -- vilka är hörnstenar för W3C:s uppgift.

Introduktion till standarder

W3C:s tekniska utvecklingsprocess är de steg och krav som W3C:s arbetsgrupper följer när de standardiserar webbteknologi. I denna process strävar W3C efter att maximera konsensus om innehållet i en teknisk rapport, att säkerställa hög teknisk och redaktionell kvalitet, att stödja konsistens mellan specifikationer och att få stöd av W3C och den stora intressentskaran. Mer om detta kan hittas i introduktion till W3C:s process.

Standardiseringsarbete utgår ifrån information och kunskap från olika källor, såsom:

Värdet av att skapa standarder inom W3C

W3C fortsätter utvecklas för att erbjuda intressenter en produktiv miljö för att ta fram webbstandarder. W3C erbjuder:

  • en omfattande internationell grupp av engagerade tänkare;
  • en väldefinierad avgiftsfri Patent Policy (sammanfattning av policyn, affärsfördelar, FAQ);
  • en heltidsanställd stab av ledande experter på webbteknologi, med webbens uppfinnare son organisationens direktor;
  • en effektiv infrastruktur och verktyf för att underlätta möten och att skapa dokument;
  • mer än 15 års erfarenhet av att utveckla standarder genom en väldefinierad och förvaltad process som utvecklas när intressenternas behov förändras

Affärsmotiv för standarder

Här är ett urval av de synpunkter som intressenter uttryckt om värdet av webbstandarder. Om du känner till andra värdefulla källor om detta, tala om det för oss.

Introduktion till standard-baserad design

Nedan ges en lista över några resurser som diskuterar standard-baserad webb-design.