Nyheter

Nytt dokument: teckenkodning ... ”Unicode in XML and other Markup Languages

2016-05-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringen (”Internationalization Working Group”) har tagit fram ett dokument om användning av Unicode i uppmärkningsspråk.

Unicode-standarden definierar en universell teckenuppsättning. Dess fundamentala mål är att erbjuda en entydig kodning av vanlig text, med förväntan om att kunna täcka alla världens språk, men dessutom de mest vanliga text-baserade notationerna i vetenskap, teknologi, musik och liknande. Unicode in XML and other Markup Languages -- publicerad av Internationalization Working Group som Group Note -- ger råd och rekommendationer om hur Unicode bör användas tillsammans med uppmärkningsspråk, såsom XML.

Nytt dokument: digitala publikationer ... ”Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents

2016-05-03 | Arkiverad

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har tagit fram ett informativt dokument om hur teknologi och riktlinjer för tillgänglighet kan tillämpas inom digital publicering.

Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents – publicerad av Digital Publishing Interest Group som Group Note – beskriver hur råd och riktlinjer för tillgänglighet framtagna av W3C (t.ex. WCAG20, ATAG20, UAAG20, och WAI-ARIA) och de principer, råd och utvärderingskriterier som gäller för dessa, kan tillämpas inom det behovsområde som karaktäriserar digital publicering. Denna text är avsedd att ge insikter och råd, men innebär inte att exakta och uttömmande krav har har formulerats.

Ny Candidate Recommendation: media ... ”Media Source Extensions

2016-05-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”) publicerar ett genomgranskat förslag om uppspelning av strömmad genererade media.

Media Source Extensions – publicerad av HTML Media Extensions Working Group som Candidate Recommendation – definierar en utvidgning av HTMLMediaElement som gör att man kan använda JavaScript för att generera de mediaströmmar som skall spelas upp. Detta sätt att använda JavaScript som generator av mediainnehåll möjliggör en uppsättning användningsfall, såsom adaptiv strömning och tidsförskjutna realtidsströmmar. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: personlig integritet ... ”Tracking Compliance and Scope

2016-04-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för skydd mot spårning (”Tracking Protection Working Group”) har nu ett genomarbetet förslag till hur användare skyddas mot spårning.

Ansatsen Do Not Track har definierats för att skydda användare genom en enkel mekanism som kan användas för att formulera preferenser avseende hur spårning på nätet tillåts eller begränsas. Att respektera och uppfylla en användares preferenser innebär bl.a. begränsningar på insamling, lagring och användning av data insamlad av tredje part i nätinteraktion, och hur data kan delas. Tracking Compliance and Scope – publicerad av Tracking Protection Working Group som Candidate Recommendation – är en specifikation som definierar en uppsättning råd och rekommendationer om hur aktörer på nätet kan svara upp mot användares preferenser i enlighet med Do Not Track (DNT). Detta är viktigt, i och med att servers skall kunna deklarera hur de uppfyller DNT. Denna föreslagna rekommendation är nu redo för provimplementeringar.

Nytt Working Draft: betalningar-på-webben ... ”Payment Request API Specifications

2016-04-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har nu tagit fram en uppsättning tidiga utkast om API för betalningssystem på webben.

De aktuella specifikationerna – publicerade av Web Payments Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • Payment Request API, som beskriver ett webb-API som kan användas av handlare (dvs webbplatser som säljer fysiska eller digitala varor) för att enkelt ta emot betalningar över olika betalningsmetoder, med minimal interaktion.
  • Basic Card Payment, som beskriver dataformat använda av Payment Request API för att stödja betalning med betalkort eller krditkort.
  • Payment Method Identifiers, som beskriver textuella identifierare för betalningsmetoder, så att komponenter i ekosystemet för betalningar kan avgöra vilka parter som stöder vilka betalningsmetoder.

Arbetsgruppen har även publicerat en sida med vanliga frågor och svar, och tar tacksamt emot alla synpunkter på dessa tidiga utkast.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link