Nyheter

Ny Recommendation: innehåll ... ”Encrypted Media Extensions (EME)”

2017-09-18 | Arkiverad

En ny webbstandard har nu blivit antagen: hantering av krypterat innehåll på webben (EME).

illustration of movies on the Web showing a ticketEncrypted Media Extensions (EME) – framtagen av HTML Media Extensions Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – är en utvidgning av det generella elementet HTMLMediaElement vilket definieras i HTML-specifikationen, och specificerar ett programmerbart gränssnitt (API), med vilket man kan spela upp skyddat innehåll i webbläsare. Tillsammans med W3C:s webbstandard Media Source Extensions (MSE), vilket erbjuder ett API för att strömma video, är EME idag det mest använda sättet att slippa installation av insticksmoduler för att spela upp video med professionell kvalitet på webben. Läs mer om detta i W3C:s pressrelease om EME.

Intressegrupp förnyad: näthandel -- Web Commerce Interest Group

2017-09-15 | Arkiverad

W3C:s intressegrupp för webbhandel (”Web Commerce Interest Group”) har fått förlängt förordnande, med delvis nya mål.

Web Commerce Interest Group har som generellt mål att underlätta handel över webben, för användare, affärsidkare och andra intressentgrupper. Den nu antagna uppdragsbeskrivningen är en förfining av uppdraget för den tidigare intressegruppen för nätbetalningar (”Web Payments Interest Group”) . De ändringar i uppdraget som nu gjorts avspeglar det breddade området som diskussioner inom denna intressegrupp har resulterat i. Här ingår t.ex. aspekter som:

  • digitala erbjudanden (rabattkuonger, trogen-kund, etc.);
  • betalningar från olika typer av apparater, såsom mobila apparater, fordon (betalningar-i-bilen), TV-apparater, virtuell realitet, Sakernas Internet;
  • olika aspekter på betalningsflöden, såsom initiering av betalning, återkommande betalningar, kvitton, återbetalningar;
  • framväxande regelverk och regleringar;
  • minskad omfattning av bedrägeri;
  • harmonisering med andra standarder.

Läs mer om W3C:s arbeten med affärer över webben.

Nya Working Drafts: sakernas-webb ... ”WoT Architecture”; ”WoT Thing Description”; ”WoT Scripting API”

2017-09-15 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sakernas webb (”Web of Things Working Group”) har nu tagit fram förslag till specifikation av tre grundläggande teknologiområden inom sakernas-webb.

De tre specifikationerna – publicerade av Web of Things (WoT) Working Group som första offentliga Working Drafts – är följande.

Web of Things (WoT) Architecture, vilken beskriver den abstrakta arkitekturen för W3C:s ”Web of Things”, vari ingår tre grundläggande delar: (1) WoT Thing Description, (2) WoT Scripting API och (3) WoT Binding Templates.

Web of Things (WoT) Thing Description, vilken definierar en formell modell och ett gemensamt representationsformat för en Thing Description. En sådan beskrivning ger en bild av metadata om och gränssnitt för ett objekt (Thing) i sakernas webb, där ett objekt är en abstraktion av en fysiskt entitet, vilken stöder interaktioner med och deltagande i en sakernas-webb.

Web of Things (WoT) Scripting API, vilken beskriver ett programmerbart gränssnitt som representerar det WoT-gränssnitt vilket möjliggör att man kan köra skripts på ett objekt, för att upptäcka och få tag på andra objekt, och för att få tillgång till definierade egenskaper, handlingar och händelser för dessa.

Arbetsgruppen avser att snart publicera den tredje grundläggande delen – WoT Binding Templates.

Nya Candidate Recommendations: webb-betalningar ... ”Payment Request API”; ”Payment Method Identifiers

2017-09-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har nu levererat två genomgranskade förslag om teknologi för att stödja betalningar på webben.

Idag inbjuder World Wide Web Consortium (W3C) till bred implementering och testning av webbteknologier som skall underlätta för användare att fullborda ett köp över webben, och underlätta för affärsidkare att öka proportionen lyckosamt avslutade köp, och att förbättra säkerhet i hanteringen. De två aktuella förslagen – publicerade av Web Payments Working Group som Candidate Recommendations – är Payment Request API och Payment Method Identifiers. Alla större webbläsarleverantörer implementerar redan dessa. Arbetsgruppen uppmuntrar affärsdrivande aktörer, webbutvecklare och webbanvändare att prova dessa tidiga implementationer, och skicka in synpunkter till arbetsgruppen. Dessa förslag är nu redo för full provimplementering. Kommande arbete för arbetsgruppen innefattar bland annat en utvidgning av testsviten för detta API, som ett led i att säkerställa interoperabilitet över olika webbläsare. Läs mer om detta i det aktuella pressmeddelandet från W3C och i det motsvarande blogginlägget.

Nytt Working Draft: presentation ... ”Intersection Observer

2017-09-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett första utkast om hur man kan få information om hur delar av en visuell presentation överlappar varandra.

Intersection Observer – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver ett API som kan användas för att förstå synlighet och position av DOM-element i förhållande till ett element som de ingår i, eller i förhållande till det aktuella presentationsfönstret. Position levereras asynkront, och kan ge värdefull information för att förstå vilka element som är synliga (och i vilken utsträckning de syns), och hur man kan implementera tidig laddning och senarelagd laddning av DOM-innehåll.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link