Nyheter

Ny Proposed Recommendation: : databaser ... ”Web Storage (Second Edition)”

2015-11-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu tagit publicerat ett genomarbetat utkast om lagring på klientmaskin.

Web Storage (Second Edition) – publicerad av Web Platform Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett API mot persistent lagring (på användarens maskin) av data, i form av nyckel-värde-par. Dessutom ingår två relaterade mekanismer, vilka påminner om hantering av HTTP-kakor, för att lagra namn-värdepar. Kommentarer och synpunkter på detta tas emot fram till och med 08 januari 2016.

Nytt dokument: personlig integritet ... ”Fingerprinting Guidance for Web Specification Authors (Draft)

2015-11-24 | Arkiverad

Intressegruppen för personlig integritet (”Privacy Interest Group”) publicerar ett dokument om "digitala fingeravtryck".

Webbläsare har många olika inställningar och egenskaper, vilka tillsammans bildar ett mönster vilket kan användas för att indirekt identifiera användaren, vilket kan få konsekvenser för personlig integritet. Detta kallas ibland "webbläsarfingeravtryck" (browser fingerprinting). Fingerprinting Guidance for Web Specification Authors (Draft) – publicerad av Privacy Interest Group som Group Note – definierar olika typer av sådana fingeravtryck, identifierar olika nivåer av skydd mot relaterade risker för integritet, samt ger råd till skapare av webbspecifikationer om hur de skall balansera dessa aspekter mot varandra när de konstruerar ny webbfunktionalitet.

Nya Working Drafts: webbplattform ... ”App Manifest”; ”Selection API”

2015-11-24 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har tagit fram två utkast: om manifest för webbappar; och om urval av DOM-träd.

De aktuella utkasten – publicerade av Web Platform Working Group som Working Drafts – är:

  • Web App Manifest: Denna specifikation definierar ett JSON-baserat manifest som erbjuder utvecklare en centraliserad plats där man kan placera metadata för en webbtillämpning. I denna metadata ingår bl.a. webbtillämpningens namn, länkar till ikoner, vilken URL som skall öppnas när användaren startar webbtillämpningen. I manifestet kan utvecklare även deklarera visuell normalriktning för sin webbtillämpning (t.ex. stående eller liggande), liksom möjlighet att framtvinga viss typ av visualisering för webbtillämpningen (t.ex. fullskärm). Dessutom kan utvecklaren i manifestet knyta webbtillämpningen till en viss URL. Detta innebär en begränsning av vilka URL:ar som manifestet kan appliceras på, och ger medel för andra tillämpningar att genomföra djuplänkning in i en webbtillämpning.
  • Selection API: Detta dokument är ett tidigt utkast av en specifikation över API:et Selection och annan likartad funktionalitet. Denna skall ersätta vissa äldre delar av HTML-specifikationen – delen om selektion i den gamla specifikationen av DOM Range.

Ny Recommendation: frågespråk ... ”XQuery and XPath Full Text 3.0”

2015-11-24 | Arkiverad

En ny webbstandard har nu blivit antagen. Den täcker den nu framtagna kombinationen av XQuerey och XPath för fulltextsökning, version 3.0.

XQuery and XPath Full Text 3.0 – framtagen av arbetsgruppen för XQuery och arbetsgruppen för XSLT och publicerad som W3C Recommendation – definierar syntax och semantik för språken XQuery och XPath med funktionalitet för fulltextsökning 3.0, vilket innebär utvidgningar av XQuery 3.0 (XQuery 3.0: An XML Query Language) och XPath 3.0 (XML Path Language [XPath] 3.0).

Öppen data: webb-API mot W3C-data

2015-11-23 | Arkiverad

Öppen data kan få ny användning. Så nu öppnar W3C upp för programmatisk access till data om verksamheten.

Under en tid har webbutvecklare efterfrågat möjlighet att interagera mot W3C:s data. Nu har vi tagit fram ett API som ger just denna möjlighet. Så nu kan man få tag på publicerad information/data om specifikationer, grupper, organisationer och användare. Vi erbjuder initialt ett JSON-format, men andra format håller på att tas fram, och vi kommer att successivt tillhandahålla ytterligare typer av information. Mer information om detta kan fås på vår projektsida på Github.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link