Nyheter

Nya dokument: geodata ... ”Spatial Data on the Web Best Practices” m.fl.

2017-01-05 | Arkiverad

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) publicerar fyra dokument om geodata på webben: ontologi, metadata, sensordata.

De nu aktuella dokumenten – publicerade som Group Notes av Spatial Data on the Web Working Group, som är ett samarbete mellan W3C och Open Geospatial Consortium – är följande. QB4ST, vilket definierar utvidgningar av RDF Data Cube, lämpat för spatio-temporala komponenter. Dessa har definierats för att underlätta delande av och bearbetning av data av den typ som exemplifieras av satellitobservationer, strukturerad som länkbara utsnitt genom rum och tid. Dessa utvidgningar används i en annan av de nu publicerade dokumenten, Publishing and Using Earth Observation Data with the RDF Data Cube and the Discrete Global Grid System, som visar hur SPARQL-frågor kan hanteras inom ramen för OGC:s framväxande Discrete Global Grid System för observationer, kopplat till ett datalager med observationsmetadata i trippelform. Denna ansats drar nytta av styrkan med länkad data på webben, utan att kräva att all mätdata kodas som RDF-tripler.

Den senaste versionen av Semantic Sensor Network Ontology – publicerad som Working Draft – beskriver en modulär ansats som harmoniserar med likartade vokabulärer. Den modulära arkitekturen stöder användning av ”lagom” semantik för olika tillämpningar, såsom hantering av satellitbilder, storskalig vetenskaplig övervakning, infrastrukturer för industri och hushåll, övervakning av offentliga platser, och för sakernas-webb. Arbetsgruppen publicerar även en uppdatering av Spatial Data on the Web Best Practices, med goda råd om publicering och användning av rumslig data på webben, och användning av webbteknologier på platsorienterad data.

Uppdaterade resurser: tillgänglighet ... ”Planning and Managing Web Accessibility

2016-12-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) publicerar uppdateringar av tre dokument om hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor.

De tre dokumenten – framtagna av Education and Outreach Working Group (EOWG)) och publicerade som uppdaterade resurser – är följande. Planning and Managing Web Accessibility, vilken ger stöd för att integrera tillgänglighetsarbete i hela processen för att ta fram webbinnehåll. Råden är applicerbara på såväl enskilda projekt som på sättet att organisera på verksamhetsnivån. Developing Organizational Policies on Web Accessibility, som ger stöd för att ta fram en enkel eller omfattande policy (inom en organisation) för webbtillgänglighet. Web Accessibility First Aid: Approaches for Interim Repairs, som avses ge stöd för arbete med utmaningar som: ”Jag ska göra vår webbplats tillgänglig, och jag vet inte ens vad det rent praktiskt innebär!” Dokumentet ger råd om hur man hanterar kortsiktiga lösningar på tillgänglighetsproblem. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI)

Uppdaterat dokument: tillgänglighet ... ”Easy Checks - A First Review of Web Accessibility

2016-12-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) har nu publicerat en uppdatering av dokumentet om hur man enkelt kan undersöka om en webbsida är tillgänglig.

Easy Checks – A First Review of Web Accessibility – framtagen av Education and Outreach Working Group (EOWG)) och publicerat som uppdaterat dokument – hjälper dig att undersöka tillgänglighet av en webbsida. Med dessa enkla steg kan du få insikt i om det finns stöd för tillgänglighet i en viss webbresurs Dessa tester täcker bara ett litet antal tillgänglighetsaspekter, och har definierats för att vara ett snabbt och enkelt sätt att genomföra en undersökning, inte att ge ett auktoritativt svar om tillgänglighet. I den nu publicerade uppdateringen ingår en test av animerat eller blinkande innehåll, och råd till utvecklare om hur man använder ”Web Developer Toolbar” i olika webbläsare. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI)

Arbetet med webbstandarder: lägesbild vid slutet av 2016

2016-12-16 | Arkiverad

Ett kort dokument om viktiga områden för pågående webbstandardisering har nu publicerats.

W3C icon and text CSS 20 Idag publicerar W3C dokumentet Open Web Platform year-end Highlights 2016. Vi uppmuntrar intresserade att där ta del av hur vi utvecklar webben genom att kontinuerligt förbättra webbteknologier, specifikt i områden som virtuell realitet, nätbetalningar, webbsäkerhet och -autentisering, mediauppspelning, fordon-på-webben, och hur nyckelteknologin för webben – HTML – görs allt starkare. Var gärna med och fira CSS:s 20-års-jubileum, vilket startar 17 december och fortsätter under nästa år. Och du kan informera dig om hur webben påverkar ditt industrisegment, genom att träffa representanter för W3C:s stab på CES, den 5-8 januari 2017, i Las Vegas, NV, USA. Kom dit och diskutera med oss – vi finns i svit #313 på Westgate Hotel.

Ny Proposed Recommendation: data-på-webben ... ”Data on the Web Best Practices

2016-12-15 | Arkiverad

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) har publicerat ett genomgranskat förslag om goda konstruktionsråd angående hantering av data på webben.

Data on the Web Best Practices – publicerad av Data on the Web Best Practices Working Group som Proposed Recommendation – är en del av resultaten om hantering av data på webben. Den kompletterar de två andra dokumenten Dataset Usage Vocabulary och Data Quality Vocabulary (som båda nu publiceras som Group Notes) och beskriver hur utgivare kan dela data på webben, med ökad nytta genom att dra fördel av nätverkseffekter. Här täcks teman som licensiering, API:er, identifierare för och inom datamängder, återkoppling, berikande och bevarande.

Arbetsgruppen har sammanställt en omfattande implementationsrapport som visar att de här beskrivna goda konstruktionsråden används i många domäner, bland annat inom offentlig förvaltning, vetenskaplig forskning, och digitalt kulturarv. Dessa tre dokument har skapats för att underlätta framväxten av ett dynamiskt ekosystem i vilket data kan upptäckas, förstås, utvärderas och användas, och att återanvändning kan tillkännagivas. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 januari 2017.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link