Nyheter

Ny kurs: ”Responsive Web Design

2016-02-04 | Arkiverad

Nu erbjuds ännu en utbildningsmöjlighet, hur man bygger responsiva webbplatser. Startar i början av mars.

En ny omgång av kursen Responsive Web Design är annonserad, med kursstart 3 mars 2016, och man kan registrera sig för deltagande. Utbildningen ger kunskap om en steg-för-steg-ansats, som fokuserar på HTML och CSS, och hur dessa används för att bygga webbplatser som fungerar på olika apparater med olika skärmstorlekar. I denna nya omgång ingår ett nytt avsnitt fokuserad på egenskaper för Flexbox, som är mycket praktiska att använda för responsiva presentationer. Kursen, som leds av Frances de Waal, har 5 veckors längd. En registrering för deltagande innan 14 februari ger rabatt på kurskostnaden. Läs mer om W3DevCampus, W3C:s nätbaserade kurser för webbutvecklare.

Nytt Working Drafts: sociala media ... ”Micropub”; ”ActivityPub

2016-01-28 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat tidiga utkast om API:er för att publicera i ens eget sammanhang i sociala media.

De aktuella utkasten – publicerade av Social Web Working Group som första offentliga Working Drafts – är följande.

Micropub, som är en öppen API-standard som kan användas för att skapa inlägg i ens egen del av sociala media, genom användning av tredjepartsklienter. Webbappar och apparatspecifika appar (t.ex. för iPhone och Android) kan använda Micropub för att lägga in korta notiser, foton, händelseinformation och andra inlägg i din del av sociala media.

ActivityPub, som är ett protokoll för sociala nätverk, som bygger på dataformatet ActivityStreams 2.0. Denna protokollteknologi har definierats mot bakgrund av erfarenheter av att implementera och använda protokollen OStatus och Pump.io.

Nytt Working Draft: effektivitet .. ”Efficient XML Interchange (EXI) for JSON”

2016-01-28 | Arkiverad

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte (”Efficient XML Interchange Working Group”) levererar ett första utkast om hur JSON-data kan representeras effektivt.

Formatet EXI är en kompakt representation som samtidigt optimerar hastighet och användning av datorresurser. Den har ursprungligen definierats för att stödja XML-representation. Efficient XML Interchange (EXI) for JSON – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som första offentligt Working Draft – definierar hur EXI-teknologin, genom ett antal smärre transformationer, även kan användas för JSON, vilket är ett populärt format för utbyte av strukturerad data på webben.

Nytt Working Draft: data-på-webben ... ”Data on the Web Best Practices: Dataset Usage Vocabulary

2016-01-28 | Arkiverad

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) publicerar ett genomarbetet utkast om teknologi för att få information om hur vissa dataresurser har använts på webben.

Dataset Usage Vocabulary – publicerad av Data on the Web Best Practices Working Group som Working Draft – har konstruerats för att kunna ge utgivare information om hur deras data har kommit till användning. Genom att användare av sådana datamängder ger sådan användningsinformation, så kan utgivarna få bättre incitament till att vidmakthålla och öka sina publiceringsaktiviteter.

Genom att definiera ett antal grundläggande begrepp som handlar om insamling, från användare av data, om synpunkter, erfarenheter och referenser, så kan denna teknologi ge grund för konstruktion av API:er som stöder samarbete över webben, genom att sammanställa synpunkter och erfarenheter från datakonsumenter, och genom att erbjuda ett sätt för datakonsumenter och -producenter att annonsera och söka publicerad information om användning av öppna data.

Ny Candidate Recommendation: video ... ”TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1)”

2016-01-28 | Arkiverad

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) levererar ett genomgranskat förslag till profiler för uppmärkning av undertexter.

TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1) – publicerat av Timed Text Working Group som Candidate Recommendation – specificerar två profiler av TTML1: en profil för enbart texter, och en för bilder. Dessa profiler är tänkta att användas i tillämpningar som levererar undertexter och liknande annoteringar av media, vilket bidrar till att öka interoperabilitet, ge konsistent presentation, och underlätta konvertering till andra format för unde-rtexter.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link