Nyheter

Ny Candidate Recommendation: html ... ”HTML Canvas 2D Context

2015-07-02 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett genomarbetet utkast om att utnyttja ett 2D-ritbräde i HTML.

HTML Canvas 2D Context – publicerad av HTML Working Group som Candidate Recommendation – definierar hur ett HTML-ritbräde (canvas) kan användas för 2D-ritande. I detta 2D-sammanhang erbjuds objekt, metoder och egenskaper som stöd för att rita och manipulera grafik på en rityta. Denna specifikation är nu redo för provimplementering, och all erfarenhet om sådan implementering bör skickas till arbetsgruppen. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: webbannoteringar ... ”Web Annotation Protocol

2015-07-02 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om hur användare kan göra annoteringar på webbresurser.

Annoteringar används typiskt för att ange information om en resurs eller hur resurser relateras till varandra. Enkla exempel på detta är att lägga till en kommentar eller en tag till en vanlig webbsida eller bild, eller på ett blogginlägg om en nyhetsartikel. Web Annotation Protocol – publicerad av Web Annotation Working Group som första offentligt Working Draft – specificerar teknologi för att registrera annoteringar av resurser. Läs mer om arbetet med digital publicering.

Nytt dokument: länkad data ... ”Linked Data Platform Paging 1.0”

2015-06-30 | Arkiverad

Arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”) har tagit fram ett dokument som beskriver uppdelning av stora resurser som hämtas via plattformen för länkad data.

Linked Data Platform Paging 1.0 – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Group Note – beskriver ett HTTP-baserat protokoll för klienter och servers, som skall ge bättre effektivitet vid hämtning av stora resurser från plattformen för länkade data (Linked Data Platform ), vilket åstadkoms genom att resurser delas upp i separata URL-adresserbara sidor. Läs mer om arbetet med data på webben.

Ny Candidate Recommendation: xml ... ”XML Inclusions (XInclude) Version 1.1”

2015-06-30 | Arkiverad

Arbetsgruppen för XML:s kärna (”XML Core Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag om teknologi för inkludering av XML-delar i ett XML-dokument.

XML Inclusions (XInclude) Version 1.1 – publicerad av XML Core Working Group som Candidate Recommendation – specificerar en bearbetningsmodell och syntax för allmän inkludering. Inkludering åstadkoms genom sammanslagning av ett antal informationsmängder i XML (XML information sets) till en enda sammansatt informationsmängd. Specifikation av vilka XML-dokument (infosets) som skall sammanläggas och hur de skall sammanläggas uttrycks i en XML-vänlig syntax (element, attribut, URI-referenser). I och med att detta nu är en Candidate Recommendation så önskar arbetsgruppen få information om implementeringserfarenheter. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Requirements for Hangul Text Layout and Typography

2015-06-30 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) publicerar nu ett utkast om typografi för koreanska.

Requirements for Hangul Text Layout and Typography – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – beskriver allmänna krav för layout och typografi för koreanska/Hangul, då sådan text skall presenteras med teknologier som CSS, SVG och XSL-FO Detta dokument är i huvudsak grundat på resultat från ett projekt som utvecklar internationell standard för layout av koreansk text. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link