Nyheter

Ny Candidate Recommendation: undertexter ... "TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0.1 (IMSC1)"

2017-07-13 | Arkiverad

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om profiler för undertexter i media.

TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0.1 (IMSC1) – publicerad av Timed Text Working Group som Candidate Recommendation – specificerar två profiler av TTML: en för enbart text och en för enbart bilder. Dessa profiler är avsedda att kunna användas inom olika verktyg för att leverera undertexter och rubriker, och därmed underlätta interoperabilitet, konsistent läsupplevelse, och konvertering till andra format för undertexter och rubriker. Denna revision av IMSC1 lägger till två nya funktionaliteter (ittp:activeArea och itts:fillLineGap) till webbstandarden som publicerades 21 april 2016. Specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Ny Candidate Recommendation: sensorter ... ”Semantic Sensor Network Ontology

2017-07-11 | Arkiverad

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) offentliggör nu ett genomgranskat förslag om begreppsmodeller som kan användas för sensordata.

Relationship between SOSA and SSN ontologies and their vertical and horizontal modulesSemantic Sensor Network Ontology – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar en ontologi för att beskriva sensorer och deras observationer, de procedurer som hanterar data, de funktionaliteter som är av intresse, de exempel som används för detta, och de observerade egenskaperna, för sensorer såväl som effektorer.

Semantiska sensornät (SSN) är strukturerade enligt en horisontell och vertikal modulariseringsarkitektur. genom att inkludera en lättviktig och självstående ontology, benämnd SOSA (Sensor, Observation, Sample, Actuator), vilken beskriver elementära klasser och egenskaper. SSN och SOSA har olika omfattning och olika grader av axiomatisering, men kan tillsammans stödja en bred uppsättning tillämpningar och användningsfall, såsom satellitbilder, storskalig vetenskaplig övervakning, infrastrukturer för industri och hushåll, social avkänning, medborgarvetenskap, observationsdriven ontologikonstruktion, och Sakernas Webb.

Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Fonts Module Level 4”

2017-07-11 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu publicerat ett utkast om fonter och deras användning i CSS.

CSS Fonts Module Level 4 – publicerad av CSS Working Group som första offentligt Working Draft – är ett förslag som bygger på CSS Fonts 3, vilken definierar regeln @font-face och som erbjuder stöd för funktionalitet definierad i OpenType. I CSS Fonts 4 stöds även typsnitt enligt OpenType Variable, och ger utvecklare av formatmallar ett sätt att formatera färger i kromatiska (mångfärgade) typsnitt.

Ny Candidate Recommendation: html ... "HTML 5.1 2nd Edition"

2017-06-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag om mindre uppdatering av HTML 5.1.

HTML 5.1 2nd Edition – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar den femte omarbetade versionen och första mindre revisionen av grundstenen i webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har ny funktionalitet införts för att underlätta konstruktion av webbtillämpningar, nya element har införts efter utredning av hur HTML praktiskt använts, och dessutom har arbete nedlagts på ett definiera tydliga konformitetskriterier för hur användarverktyg skall hantera HTML för att interoperabilitet ska förbättras. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Konferens: digital publicering

2017-06-19 | Arkiverad

I november 2017 kommer W3C att arrangera ett möte kring webbteknologier och produktion av digitala publikationer.

publishing at W3C gidget Nu har W3C öppnat för registrering för deltagande i det första W3C Publishing Summit, som kommer att äga rum 9-10 november 2017 i San Francisco, Kalifornien, på samma plats som W3C:s årliga tekniska möte och mötet med den rådgivande kommittén (TPAC 2017). Nu inbjuds alla att skicka in förslag till presentationer, senast 15 juli 2017. Vid detta första W3C Publishing Summit kommer presentationer och diskussioner att belysa hur förlag använder dagens webbteknologier för att göra publikationer mer rika och göra arbetsflöden i arbetsprocessen med effektiva.

I förra veckan startade W3C den nya arbetsgruppen för digitala publikationer (Publishing Working Group), ett par månader efter att IDPF och W3C gått samman. Målet för arbetsgruppen är att ta fram nödvändiga teknologier – inom ramen för den öppna webbplattformen – så att kombinationen av traditionell publicering och webben blir heltäckande i termer av tillgänglighet, användbarhet, portabilitet, distribution, arkivering, tillgång utan nätförbindelse, och tillförlitliga korsreferenser.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link