Nyheter

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Masking Module Level 1"

2014-08-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") och arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har tillsammans tagit fram ett genomgranskat utkast om maskning av presenterat innehåll.

CSS Masking Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group och SVG Working Group som Candidate Recommendation – definierar två sätt att partiellt eller helt dölja delar av visuella element: maskning och klippning. Maskning innebär att man använder ett annat visuellt element eller bild som en ljusmask eller alfamask. Klippning innebär att man explicit beskriver den synliga delen av ett visuellt element. Den visade regionen kan identifieras genom att använda vissa grafiska element eller grundläggande former i SVG. Allting utanför den därmed avgränsade regionen kommer inte att visas. Läs mer om arbetet med formatering och om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Counter Styles Level 3"

2014-08-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram ett genomarbetat utkast om presentation av räknare för listor.

I dokumentet CSS Counter Styles Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – definieras CSS-regeln @counter-style, som kan användas av innehållsförfattare för att definiera speciella presentationsformer för räknare, vilka kan användas tillsammans med listmarkerare i CSS och i räknare för genererat innehåll. Dessutom ges definitioner för vanliga räknarformat, bland annat de som nämns i CSS2 och CSS2.1. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 23 september 2014. Mer om detta och relaterat arbete finns på webbplatsen för arbetet med formatering.

Ny Candidate Recommendation: ritbräde ... "HTML Canvas 2D Context"

2014-08-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu publicerat ett grundligt genomarbetat utkast av hur man kan arbeta med grafik på ett tvådimensionellt ritbräde i HTML.

HTML Canvas 2D Context – publicerad av HTML Working Group som Candidate Recommendation – definierar det s.k. 2D-kontextet för ritbräde (”canvas”) i HTML. Här erbjuds objekt, metoder och egenskaper för att rita och manipulera grafik på en ritbrädesyta. Detta förslag är nu redo för provimplementering. Du kan gärna ta del av mer information om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Predefined Counter Styles"

2014-08-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") har nu offentliggjort ett utkast om olika sätt att numrera vid uppräkningar.

Predefined Counter Styles – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – beskriver olika sätt att göra numrerade uppräkningar i olika kulturer världen runt. Dokumentet kan användas som referens av de som har behov av att definiera numrering med CSS. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Uppdaterat Working Draft: tillgänglighet ... "Media Accessibility User Requirements

2014-08-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har uppdaterat det tidigare utkastet om krav på tillgänglighet för ljud- och videoresurser.

Media Accessibility User Requirements – publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som uppdaterat Working Draft – beskriver tillgänglighetskrav på audio och video, speciellt hur detta hanteras i HTML5. Här tydliggörs de olika innehållsteknologier som användare kan utnyttja för att ta del av ljud- och videoinnehåll, och hur dessa passar in i den stora bilden av tillgänglighet, såväl tekniskt inom ramen för ett webbverktyg, som från perspektivet av hur sådana resurser produceras. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link