Nyheter

Nytt Working Draft: html ... "HTML5 Differences from HTML4"

2014-09-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu levererat ett utkast som beskriver vad som är nytt i HTML5.

HTML5 Differences from HTML4 – publicerad av HTML Working Group som Working Draft – beskriver skillnaderna mellan å ena sidan specifikationen för W3C:s HTML5 och å andra sidan specifikationen för HTML4. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: formatering ... "Geometry Interfaces Module Level 1"

2014-09-18 | Arkiverad

Ett samarbete mellan arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") och arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har nu resulterat i ett utkast om representation av grafbegrepp.

Geometry Interfaces Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group och SVG Working Group som Working Draft – erbjuder grundläggande gränssnitt för geometri, för att representera punkter, rektanglar, transformationsmatriser m.m,, och dessa definitioner kan användas av andra moduler eller specifikationer. Läs mer om arbetet med formatering och om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar .. "Clipboard API and events

2014-09-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett utkast om programmerbart stöd för klipp-och-klistra i webbtillämpningar.

Clipboard API and events – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – beskriver API:er för operationer på klippbord, såsom kopiera, klipp-ut och klistra-in. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "XQuery and XPath Full Text 3.0"

2014-09-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") publicerar nu ett utkast om sökning i text med XQuery och XPath.

XQuery and XPath Full Text 3.0 – publicerad av XML Query Working Group som Last Call Working Draft – definierar syntax och semantik för XQuery and XPath Full Text 3.0, ett språk som utvidgar XQuery 3.0 och XPath 3.0 med funktionalitet för frtitextsökning. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 17 oktober 2014.

Dessutom publicerar XML Query Working Group och XSLT Working Group tillsammans (som Group Note) XQuery Scripting Extension 1.0. Detta dokument definierar en utvidgning av XQuery 1.0 och XQuery Update Facility. Uttryck kan evalueras i en specifik ordning, där efterföljande uttryck kan se effekter av uttryck som kommer före dem. Denna specifikation inför flera nya typer av uttryck, bland annat uttryck för apply, tilldelning, while och exit, liksom ett blockuttryck med deklarationer av lokala variabler.

Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: länkad data ... "Linked Data Patch Format"

2014-09-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för plattform för länkad data ("Linked Data Platform (LDP) Working Group") levererar nu ett utkast om teknologi för att uppdatera länkad data.

Linked Data Patch Format – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett språk för att uttrycka sekvenser av operationer som skall utföras på resurser med länkad data. Det är lämpat att användas tillsammans med HTTP PATCH, en metod för att utföra partiella modifieringar av webbresurser. Läs mer om arbetet med data på webben.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2014-10-03(03/10)

  Value Beyond Content Creation: Introducing ITS 2.0

  talk av Felix Sasaki

  soap! conference

  Kraków, Poland

 • 2014-10-06(06/10)

  Digitale Kuratierungstechnologien - Intelligente Software für den Arbeitsplatz von morgen

  keynote av

  Semantic Media Web und Digitale Kuratierung

  Berlin, Germany

 • 2014-10-23(23/10)

  Bridging the Web and Digital Publishing

  talk av

  Books in Browsers

  San Francisco, USA

 • 2014-11-14(14/11)

  Tools, offene Daten, Vokabulare und Anwendungsszenarien für semi-automatische Metadatengenerierung

  talk av Felix Sasaki

  Markupforum

  Stuttgart, Germany

Evenemang Header link