Nyheter

Rapport från workshop: annoteringar av webbresurser

2014-07-15 | Arkiverad

Nyligen hölls en workshop om annotering på webben. En rapport från denna publiceras nu, liksom ett utkast av uppdragsspecifikation för en grupp att arbeta med detta område.

Annotering (att skapa kopplingar mellan olika informationsdelar) är en vanligt förekommande aktivitet på nätet, som uppträder i många former, men som saknar en strukturerad ansats. Människor ger kommentarer på webbinnehåll genom att använda verktyg som finns på den webbplats som levererar innehållet, använda verktyg från tredjepartsaktörer, eller använda funktionalitet tillhandahållen av en annoteringsklient. De som läser e-böcker kan använda de verktyg som e-bok-läsaren erbjuder för att lägga till och dela med sig av sina tankar, eller att markera text. Kommentarer om foton, videoklipp, ljudspår, frågor om eller förtydliganden av data, kartor, och inlägg i sociala media ... de är alla exempel på annoteringar.

Men det finns ingen gemensam underliggande struktur för dessa annoteringar. Kommentarer som användare ger blir inlåsta i det blogg- eller kommentarsystem som tillhör utgivaren av originaldokumentet, eller i en e-bok-läsare. De kommentarer som ges är inte lätta att återanvända genom syndikering eller aggregering, och det är svårt att hitta ytterligare kommentarer givna av en kunnig skribent, eftersom de kan vara utspridda över många olika platser på webben. Värdefulla kommentarer kan vara svåra att hitta bland en mängd spam eller triviala inlägg. Dessa utmaningar är såväl sociala som tekniska.

I april 2014 sammankallade W3C en Workshop on Annotations för att diskutera dessa utmaningar. Idag publicerar W3C en sammanfattning av workshopen, med länkar till visade bilder, videoklipp och insända artiklar.

W3C inbjuder nu även granskning av ett förslag till uppdragsspecifikation för en ny arbetsgrupp – Web Annotation Working Group – baserad på insikterna från workshopens diskussioner. Arbetsgruppen ska ta fram en öppen ansats för annotering och hur man gör det möjligt för webbläsare, läsplattor, JavaScript-bibliotek och andra verktyg att skapa ett ekosystem där användare kan komma åt sina annoteringar gjorda i olika miljöer, kan dela med sig av sina annoteringar, kan arkivera dem, och använda dem på de sätt de vill.

Alla inbjudes nu att granska och komma med synpunkter på den föreslagna uppdragsspecifikationen.

Nytt Working Draft: textsökning ... "Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching"

2014-07-15 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") har tagit fram ett utkast om sökning i texter på webben.

Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – bygger på specifikationen Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals och definierar principerna för matchning av textsträngar i webbinnehåll. Detta dokument ska kunna användas som gemensam referens för de som skapar specifikationer, de som utvecklar programvara, och de som skapar innehåll, och därmed ökar interoperabiliteten på webben. Ta del av mer information om arbetet med internationalisering.

Nytt Working Draft: dokumentstruktur ... "W3C DOM4"

2014-07-10 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om dokumentobjektmodellen: DOM4.

W3C DOM4 – publicerad av HTML Working Group som Last Call Working Draft – definierar en plattformsneutral modell för träd av noder och för händelser. Kommentarer tas emot fram till och med 31 juli 2014. Läs mer om arbetet med HTML.

Nya Working Drafts: data på webben ... "Model for Tabular Data and Metadata on the Web; "Metadata Vocabulary for Tabular Data"

2014-07-10 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSV-på-webben ("CSV on the Web Working Group") har publicerat två utkast om hantering av data på webben: datamodell respektive vokabulär för tabulär data (data i tabellform).

De två aktuella utkasten – publicerade av CSV on the Web Working Group (del av Data Activity) som Working Drafts – är:

  • Model for Tabular Data and Metadata on the Web, som beskriver en grundläggande datamodell, eller infoset, för såväl tabulär data som metadata om tabulär data. Dokumentet innehåller även förslag om metoder för att hitta metadata, samt viss icke-normativ information om syntax för tabulär data och för hur sådan metadata avbildas på datamodellen. Arbetet bidrar även till den standardisering av CSV-syntaxen som IETF arbetar med (som en möjlig uppdatering av RFC4180).
  • Metadata Vocabulary for Tabular Data (publicerad som första offentligt Working Draft), som definierar en vokabulär för metadata om tabulär data. Denna vokabulär kan användas för att annotera med metadata på olika nivåer, alltifrån samlingar av data från CSV-dokument och hur de förhåller sig till varandra, till individuella celler i en tabell. Vokabulären definieras i JSON, på ett sätt som är kompatibelt med JSON-JD.

Kommentarer om dessa utkast sändes till public-csv-wg@w3.org.

Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt dokument: tillgänglighet ... "Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0"

2014-07-10 | Arkiverad

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har tillsammans med arbetsgruppen om verktyg för utvärdering och rättning ("Evaluation and Repair Tools Working Group") tagit fram ett dokument som beskriver en metodik för att utvärdera tillgänglighet.

Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0 – publicerat som W3C Note av WCAG WG och ERT WG som resultat av arbete i den gemensamma WCAG 2.0 Evaluation Methodology Task Force (Eval TF) – beskriver en ansats för att utvärdera hur webbplatser (webbinnehåll, webbtillämpningar, mobilt webbinnehåll, m.m.) uppfyller WCAG 2.0. WCAG-EM ger stöd åt individer och organisationer som utvärderar webbtillgänglighet, och är även användbar av de som beställer utvärdering från externa aktörer. Läs mer om denna ansats i WCAG-EM Overview och om tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link