Nyheter

W3C drar igång arbete med ”Sakernas webb”

2015-01-22 | Arkiverad

W3C meddelar idag att arbete startas upp i ett nytt område: Sakernas webb (Web of Things)

Den nya insatsen – Web of Things Initiative – ska utveckla webbstandarder som kommer att öppna upp nya marknader för tillämpningar och tjänster, byggda på sammankopplade sensorer och apparater (Sakernas Internet) och på webben av data. För att realisera den enorma potential som finns i detta område krävs öppna standarder. Vi inbjuder alla att gå med i den nya Intressegruppen för sakernas webb (Web of Things Interest Group) och medverka till att ta fram användningsfall, krav och goda konstruktionsprinciper. Målet är att skapa en delad vision, och identifiera specifika möjligheter för standardisering.

Än så länge har Sakernas Internet fokuserat på sensorer och andra apparater och därtill hörande kommunikationsteknologier. Relativt lite uppmärksamhet har lagts på vad som behövs för att tjänster ska kunna frigöras från dagens produktstuprör. Webbteknologier bedöms vara mycket lovande i detta område, bland annat användning av skriptspråk (t.ex. JavaScript) för att definiera tjänster. Men det återstår mycket arbete för att stödja upptäckt av och interoperabilitet mellan tjänster, samt behov vad gäller säkerhet, personlig integritet, tillgänglighet och robusthet (vid uppträdande fel och attacker).

Potentialen i detta område är stort, och ,om vi skapar de rätta lösningarna, så kommer detta att kraftigt utvidga webben. Så kom med i arbetet och bidrag till att hitta lösningar för de många utmaningarna.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Frame Timing

2015-01-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har tagit fram ett första utkast om mätning av tidsåtgång i prestandakritiska sammanhang.

Frame Timing – publicerad av Web Performance Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett programmerbart gränssnitt som hjälper webbutvecklare att mäta prestanda hos tillämpningar genom att ge tillgång till prestanda data om ramar, för att underlätta mätning av mjukhet (dvs ramar-per-sekund och tid-för-ram). Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Navigation Timing 2”

2015-01-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) publicerar nu ett nytt utkast om mätning av tidsåtgång för navigering i dokument.

Specifikationen Navigation Timing 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – definierar ett ensat gränssnitt för att lagra och återhämta högupplösta prestandamätningar som avspeglar navigering i dokument. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Att deklarera teckenkodning i CSS”

2015-01-20 | Arkiverad

W3C-dokumentet ”Declaring character encodings in CSS” har nu fått en nyöversättning till svenska: ”Att deklarera teckenkodning i CSS”.

Orginaldokumentet Declaring character encodings in CSS har under 2014 genomgått en signifikant uppdatering, så att det nu tar hänsyn till senaste versioner av relevanta standarder. Den senaste versionen av originaldokumentet har nu blivit översatt till svenska: Att deklarera teckenkodning i CSS.

Nya Working Drafts: formatering ... ”CSS Pseudo-Elements Module Level 4”; ”CSS Exclusions Module Level 1”

2015-01-15 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram nya utkast om abstrakta element och om flexibel layout av innehåll.

De två aktuella dokumenten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group – är:

 • CSS Pseudo-Elements Module Level 4 (första offentligt Working Draft) definierar pseudoelement, abstrakta element som representerar delar av ett träd som renderas med CSS, och som kan väljas ut och formateras.
 • CSS Exclusions Module Level 1 (Working Draft) specificerar funktionalitet som kan användas för att definiera godtyckliga områden kring vilka innehåll kan formateras. En sådan exkludering kan definieras för godtyckligt CSS-element som är på block-nivå. Denna specifikation utvidgar begreppet innehållssättning, som tidigare enbart kunde användas på flytande innehåll.

Läs mer om arbetet med formatering.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2015-01-22(22/01)

  Easy Checks for Web Accessibility - Get the Gist (No Experience Needed)

  invited talk av Shawn Henry

  ConveyUX

  Seattle, WA, USA

 • 2015-01-22(22/01)

  Accessibility for the Win: Orchestrating Organizational Buy-In

  keynote av Shawn Henry

  ConveyUX

  Seattle, WA, USA

 • 2015-01-22(22/01)

  Introduction to WebRTC

  talk av Dominique Hazaël-Massieux

  WebRTC Info day

  Sophia-Antipolis, France

Evenemang Header link