Nyheter

Nya Working Drafts: apparater ... ”Ambient Light Events”; ”Proximity Events

2015-09-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) har tagit fram två utkast om API:er för ljusdetektering och för närhetssensor.

De aktuella utkasten – publicerade av Device APIs Working Group som Working Drafts – är:

Ambient Light Events, beskriver gränssnittet DeviceLightEvent, som ger information om bakgrundsljus (i enheten lux), såsom uppmätt av apparatens ljusdetektor. Denna specifikation definierar ett sätt att ta emot händelser som motsvarar när en ljussensor upptäcker ljuskälla.

Proximity Events, beskriver gränssnittet DeviceProximityEvent som ger webbutvecklare information om avståndet mellan klientapparaten och ett näraliggande objekt. Denna specifikation definierar ett sätt att ta emot händelser som motsvarar att en närhetssensor upptäcker ett fysiskt objekt i närområdet.

Nätbaserad utbildning: ny kursomgång ... W3Cx - HTML5-kurs

2015-09-02 | Arkiverad

Den tidigare omgången av kursen om HTML5 var väldigt populär. Nu startar snart en andra omgång av denna kurs.

Logo for W3Cx HTML 5.1 October 2015 course Den första omgången av kursen HTML5/del 1 (körd som en MOCC på edX) fick cirka 77000 deltagare! Därför körs kursen en gång till, med start 5 oktober 2015. Man kan nu registrera sig för denna kurs. Den kommer att gå under sex veckor, med Michel Buffa (professor vid Université Côte d'Azur) som lärare.

Denna del 1 av HTML-utbildningen fokuserar på grunderna för webbdesign, på en mellansvår nivå, och ger webbutvecklare och webbdesigners en möjlighet att prova sin skicklighet genom arbete med många interaktiva övningsexempel och praktiska uppgifter. Läs vad deltagare sagt om kursen, kursbeskrivningen och registrera dig. Lär dig mycket, och njut.

Översatt dokument: internationalisering ... "Varför ska man använda språkattributet?"

2015-09-02 | Arkiverad

Ett litet introducerande dokument om användning av språkattribut (exempel: lang="sv") har nu översatts till svenska.

Originaldokumentet Why use the language attribute? har nu översatts till svenska: Varför ska man använda språkattributet?. I detta dokument ges ett antal argument för att man skall använda språkattributet i sitt webbinnehåll. Även om man inte har för avsikt att kommunicera med användare över hela världen, så finns det enkla motiv till att innehåll taggat med språkinformation kan ge mervärde. T.ex. i hur sökmotorer analyserar innehåll baserat på en uppfattning om vilket språk innehållet är uttryckt i.

Ny Recommendation: talstyrning ... ”State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction

2015-09-01 | Arkiverad

En ny webbstandard har nu blivit antagen, framtagen av arbetsgruppen för talbaserade webbläsare (”Voice Browser Working Group”), om en formalism för att beskriva tillståndsövergångar.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction – publicerad av Voice Browser Working Group som W3C Recommendation – beskriver ett språk för generiska tillståndsbaserade maskinerier, byggt på teknologierna CCXML och tillståndstabeller såsom definierade av Harel.

Nytt Working Draft: formatering ... ”Priorities for CSS”

2015-08-20 | Arkiverad

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har tagit fram ett första utkast om viktiga krav på CSS, som stöd för digital publicering.

I och med att digital publicering alltmer sker via den öppna webbplattformen, så kommer fler typer av innehåll att publiceras med webbteknologier. Det är viktigt att innehåll publiceras på ett sätt som gör att användaren lätt kan tillgodogöra sig innehållet, och därmed finns ett ökad beroende på kraftfullheten i CSS. Priorities for CSS from the Digital Publishing Interest Group – publicerad av Digital Publishing Interest Group som Working Draft – beskriver de mest kritiska behoven, ur perspektivet digital publicering, på CSS-funktionalitet, implementering av CSS-funktionalitet som redan har specificerats, samt även några fall där ytterligare arbete kan behöva göras bortom avgränsningen av CSS. Läs mer om arbetet med digital publicering.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link