Nyheter

Ny Recommendation: textremsor ... ”TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0”

2016-05-24 | Arkiverad

W3C utvidgar Emmy-belönat arbete med undertitlar, en standard som gör videoinnehåll mer tillgängligt.

Picture of a movie clip showing the subtitles Nu publiceras nya riktlinjer om undertexter för videoinnehåll, TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1), vilket ökar tillgänglighet av innehåll, och gör det lättare och mindre kostsamt att leverera innehåll med undertexter. Detta ger mervärde för de aktörer världen över som distribuerar video över nätet.

Detta är en tillämpning av W3C:s Emmy-belönade arbete med Timed Text Markup Language (TTML), och den förenklar skapande och bearbetande av undertexter, genom att harmonisera vitt spridda profiler för TTML. W3C:s arbetsgrupp för TTML har även uppdaterat utkastet av TTML 2, den andra versionen av Timed Text Markup Language (TTML). I denna har vi nu lagt till funktionalitet som införts i IMSC1, liksom andra förbättringar, bland annat extra stöd för typografi i östasiatiska språk, stereoskopisk presentation, och avbildning till HTML och CSS.

IMSC1 kan beskrivas som en harmoniserad plattform för arbete med undertexter världen över, och bidrar till att standarder konvergerar istället för att divergera. Formatet är kompatibelt med vanligt förekommande paketeringsformat, och är integrerbart med existerande arbetsflöden, bibliotek av innehåll, och existerande krav på undertexter, vilket underlättar konvertering från brett använda format till ISMC1. Läs mer i pressreleasen.

Ny Candidate Recommendation: länkning ... ”Webmention

2016-05-24 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om uppflaggning av länkar till andra.

Webmention – publicerat av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar en mekanism som kan användas av en webbplats för att informera andra webbplatser om att den första platsen har länkar som leder till dessa andra, samt sätt att informera när det egna innehållet ändras eller tas bort. Denna mekanism är en grundläggande byggsten för en decentraliserad (social) webb, eftersom den gör det möjligt för webbplatser att på ett helt automatiskt sätt få information om länkar till innehåll, utan att man behöver vidtaga någon inledande åtgärd eller ingå någon slags överenskommelse. För användare ger detta direkt mervärde, som stöd för kommentarer som berör innehåll på andra webbplatser. Innan W3C påbörjade standardisering av denna teknologi fanns redan 27 oberoende implementationer i IndieWebCampcommunity. Detta förslag är nu redo för implementationer.

Nya Working Drafts: data-på-webben ... goda konstruktionsråd

2016-05-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) har tagit fram tre dokument med råd om hur man bygger för att leverera data över webben.

De aktuella dokumenten – publicerade av Data on the Web Best Practices Working Group som Working Drafts – är:

  • Data on the Web Best Practices beskriver goda råd om hur alla typer av data – offentlig data; forskningsdata; kommersiell data; etc – kan delas över webben, utan restriktioner eller under speciella villkor. Det underliggande målet är att kunna meningsfullt tillhanda data över webben, och att maximera sannolikheten att data hittas och kan återanvändas. Viktiga möjliggörare för detta är användning av metadata, användning av URI:er som identifierare, och olika sätt att åtkomma data. Arbetsgruppen anser att detta dokument nu är fullständigt, och vill ha synpunkter innan det lyfts till status Candidate Recommendation.

Två nya vokabulärer har även tagits fram, som kompletterar dokumentet ovan:

  • Dataset Usage Vocabulary, som ger ett ramverk i vilket man kan uttrycka referenser, kommentarer och användning av data inom tillämpningar. Målet är att de som publicerar data skall få mervärde genom att man kan utvärdera externa effekter av att dela med sig av data, och att dataanvändare skall kunna få mervärde genom att positiv feedback underbygger fortsatt tillgång till data och den synlighet som dataanvändare får.
  • Data Quality Vocabulary som är ett ramverk i vilken datamängders kvalitet kan beskrivas, antingen av de som publicerar data eller av de som använder data. Detta dokument ger inte en formell och fullständig definition av kvalité. Istället definierar det en konsistent uppsättning ansatser som stöder potentiella användare av data i deras arbete att utvärdera om data passar för aktuella behov.

Dessa vokabulärer betraktas som tillräckligt mogna, och arbetsgruppen efterfrågar nu synpunkter på deras nuvarande status, så att de senare kan publiceras i färdigt skick.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 3”

2016-05-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har publicerar ett genomgranskat förslag om kaskader och ärvning i CSS nivå 3.

En av de viktigaste principerna för CSS är kaskader, som gör att olika formatmallar kan kombineras för att påverka presentationen av ett dokument. När samma element/egenskap sätts till olika värden i olika formatmallar, så måste denna inkonsistens få en entydig lösning. CSS Cascading and Inheritance Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – definierar hur CSS nivå 3 hanterar sådana konflikter. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: mediaspelning ... ”Media Capture and Streams

2016-05-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har tagit fram ett genomgranskat förslag om API:er för hämtning av media att spelas upp.

Media Captures and Streams – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group i samarbete med Device and Sensors Working Group som Candidate Recommendation – definierar en uppsättning API:er för JavaScript, vilka stöder hämtning av lokalt lagrade media (bl.a. audio och video) att hämtas för uppspelning. Här finns även API:er för att begära hämtning av media från lokalt inkopplade mediainspelare, såsom mikrofoner och videokameror. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link