Nyheter

Nytt Working Draft: it-i-fordon ... ”Vehicle Signal Server Specification

2016-10-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för IT i fordon (”Automotive Working Group”) har tagit fram ett första utkast om API mot fordonsdata.

Vehicle Signal Server Specification – publicerad av Automotive Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API byggt på WebSocket som kan användas av klientbaserade tillämpningar, vilka exekveras på infotainment-system i fordonet eller i det lokala nätverket i fordonet, att få åtkomst till fordonets signal- och data-attribut. Målet med denna specifikation är att stödja ett Server API som gör det möjligt att utveckla tillämpningar vilka på ett konsistent sätt kan användas i bilar från fordonstillverkare som stöder denna framväxande standard.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Scroll Snap Module Level 1”

2016-10-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar ett genomarbetat förslag om rullning av skärminnehåll.

CSS Scroll Snap Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group som Candidate Recommendation – definierar en CSS-modul som erbjuder funktionalitet för att styra rullning och panorering med ”stödpunkter”. Denna specifikation är nu redo för provimplementering av oberoende intressenter.

Nytt Working Draft: sociala webben ... ”PubSub”

2016-10-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har just tagit fram ett utkast av ett protokoll för prenumeration på webbinnehåll: PubSub.

PubSub – publicerad av Social Web Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver ett öppet, enkelt, webborienterat och decentraliserat protokoll för Publish-Subscribe, med en HTTP-baserad profil där man kan,om så är nödvändigt, ange specifika krav för utgivare och prenumeranter med höga volymer.

Ny Recommendation: apparat ... ”Vibration API (Second Edition)”

2016-10-18 | Arkiverad

En uppdaterad specifikation av teknologin för att använda vibrationsmekanism hos apparater har nu blivit officiell webbstandard. Specifikationen har konstruerats av arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”).

Vibration API (Second Edition) – framtagen av Device and Sensors Working Group och nu publicerad som W3C Edited Recommendation – definierar ett API med vars hjälp en utvecklare kan få åtkomst till mekanismen (på klientapparat) för att skapa vibration. Vibration är en form av taktil återkoppling. Denna uppdaterade specifikation inför ett antal redaktionella ändringar, jämfört med teknologistandarden publicerad 2015, och nu ingår bl.a. en ny sektion om personlig integritet och säkerhet.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”Micropub

2016-10-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag om teknologi för att enkelt skapa inlägg på sin webbplats.

Micropub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett öppet API som kan användas för att skapa inlägg på en egen domän, men med användning av tredje-parts-klienter. Webbappar och apparatspecifika appar (t.ex., iPhone, Android) kan använda Micropub för att lägga till korta inlägg, foton, information om händelser, eller annan information, till ens egen webbplats. Denna specificerade teknologi är nu redo för provimplementeringar.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link