Nyheter

Nya Working Drafts: formatering ... ”CSS Timing Functions Level 1”; ”CSS Containment Module Level 1”

2017-02-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har publicerat två utkast: om specificering av tidsaspekter vid animering, och om hur delar av dokument är oberoende eller ej av andra delar.

De aktuella utkasten – publicerade av CSS Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • CSS Timing Functions Level 1, som beskriver hur man kan uttrycka tidsaspekter för transformation vid animering Detta kan användas för att skapa animeringar som imiterar fysiska fenomen, såsom rörelsekraft, eller att få animeringen att bete sig i diskreta steg, såsom robotlik rörelse.
  • CSS Containment Module Level 1, beskriver en modul som definierar egenskapen ”contain”, vilken anger att delträdet för ett element är oberoende av resten av sidan den ingår i. Detta kan ge stöd för kraftfull optimering vid presentation av dokument i webbverktyg.

 

Rapport från workshop: modellering ... ”Smart Descriptions and Smarter Vocabularies (SDSVoc)”

2017-02-20 | Arkiverad

I december 2016 hölls en workshop om vokabulärer för modellering av data. Nu publiceras en sammanfattande rapport om det som togs upp.

workshop attendees group picture Idag publicerar W3C den sammanfattande rapporten från workshopen Smart Descriptions and Smarter Vocabularies (SDSVoc), som gick av stapeln 30 november – 1 december 2016 i Amsterdam, Nederländerna

Rapporten innehåller en sammanfattning och slutsatser, men även korta översikter över varje session som avhölls, med länkar till alla visade bilder. Dessutom återges programmet för evenemanget, samt länkar till de bidrag som skickats in, och minnesanteckningar som noterats efterhand. Den tydliga slutsatsen från denna välbesökta workshop är att en ny arbetsgrupp behövs för att uppnå två mål:

  1. Revidera och utvidga Data Catalog Vocabulary, DCAT, så att den även täcker versionshantering, dataserier, API:er, med mera.
  2. Utveckla begreppen använda i dataprofiler (begränsningar på storlekar, och uppräknade tillåtna värden), och därutöver de mekanismer som behövs för att utföra innehållsförhandling baserat på sådana profiler. Efter att en detaljerad analys av dagsläget presenterats meddelades att ett Internet Draft om detta tema redan håller på att förberedas. Arbetsgruppens roll blir att placera detta i sitt sammanhang och förklara hur standardmekanismer kan användas.

Idag publiceras även ett förhandsmeddelande om att W3C:s stab arbetar med att ta fram ett utkast till uppdragsspecifikation för en arbetsgrupp om datautbyte (Data Exchange Working Group), och att det vore bra att få synpunkter och förslag på detta förslag via ärendedatabasen dxwg GitHub.

Vi framför våra tack till workshopens sponsorer: det EU-finansierade projektet VRE4EIC och Informatie Vlaanderen (den digitala myndigheten i den flamländska regionen), liksom CWI, som tillhandahållit lokala arrangemang.

Nytt dokument: rumslig data ... ”Spatial Data on the Web Best Practices

2017-02-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) levererar ett dokument med goda konstruktionsråd angående användning av rumslig data.

Spatial Data on the Web Best Practices – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Group Note – dokumenterar beprövade råd om hur man publicerar och använder rumslig data på webben, och hur webbteknologier kan användas för att hantera platsberoende data. Dessa råd är riktade till byggare av tillämpningar, såsom webbutvecklare och experter på geodata, och har sammanställts utgående från erfarenheter vid byggande av riktiga tillämpningar. En grundläggande ide är att föreslå övergång från traditionella infrastrukturer för geodata till användning av ansatsen för länkad data. Eftersom begreppet ”plats” ofta används som koppling mellan olika datamängder, så passar rumslig data mycket väl in i idén med länkad-data-i-molnet. Paradigmen ”5 Stars for Open Data” rekommenderas i de fall den är relevant.

Nytt dokument: internationalisering ... ”Ready-made Counter Styles

2017-02-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationalisering (”Internationalization Working Group”) publicerar ett dokument om hur uppräknade listor kan ”numreras”, för olika typer av skriftspråk.

Ready-made Counter Styles – publicerad av Internationalization Working Group som Working Group Note – innehåller olika mönstermallar för räknare/identifierare av element i listor, för olika skriftspråk världen över. Detta dokument kan användas som ett referensdokument för de som vill lägga till användardefinierade mallar för räknare i CSS. Den beskrivning som här ges var ursprungligen del av specifikationen CSS Lists and Counters, men publiceras nu som ett eget självständigt dokument. Avsikten är att dokumentet skall successivt uppdateras för att inkludera nya mallar för räknare.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”International text layout and typography index

2017-02-09 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationalisering (”Internationalization Working Group”) har tagit fram en översikt över typografiska konventioner för olika typer av skrivsystem (naturliga språk)

International text layout and typography index – publicerad av Internationalization Working Group som första offentligt Working Draft – ger information om hur man stöder typografiska konventioner för olika typer av skriftsystem världen över, och ger även pekare till relevant information i specifikationer, till testsviter, och till användbara artiklar och andra publikationer. Denna första version är inte uttömmande, och avsikten är att successivt utöka med kompletterande information. Detta dokument riktar sig speciellt till implementatörer av webbläsare och till de som tar fram specifikationer för nya standarder.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link