W3C/Sverige logo Metamatrix logo

 
Med stöd av Vinnova

Heldagskonferens: "Ontologier i arbete" - program

31:e augusti 2004
Electrum, Kista

Programpunkter

Nyheter !

Nytt 20040908 En personlig sammanfattning av Johan Groth. Se nederst.
Nytt 20040906 Dokumentation inlänkad: OH-bilder och projektinformation - nästan komplett.
Nytt 20040906 Fotoalbum publicerat - länk i vänsterkolumnen
20040823 Ytterligare ett projekt på posterutställningen - "Från metadata till uppmärkning av komplexa dokument".
20040818 Definitivt program i publiceras.
20040809 Preliminärt program i kortform publiceras.
Observera att detaljer i programmet kan förändras.

Workshopens hemsida.

Online-anmälan.
Senaste anmälningsdag: 20:e augusti 2004.
Fotoalbum

Workshopens program:

08:30 - 09:00 Registrering och kaffe
09:00 - 09:15 Johan Groth (Metamatrix): Öppningsreplik (pdf)
09:15 - 09:30 Olle Olsson (W3C): Varför ontologier? En karta. (html)
09:30 - 10:00 Stefan Andersson (Uppsala universitetsbibliotek): Fallstudie 1 - Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument (pdf)
10:00 - 11:00 Henrik Nilsson och Helena Palm (TNC): Terminologin teori och praktik (pdf)
11:00 - 12:00 Ivan Herman (W3C): Questions (and Answers) on the Semantic Web (pdf alt. HTML+SVG, English slides)
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:45 Henrik Eriksson (Linköpings universitet): Ontologier - visioner och verktyg (pdf English slides)
13:45 - 14:30 Jan Maier (Innoveas), Monica Langerth Zetterman (Uppsala universitet), Kristina Groth (KTH): Tre utvalda Vinnova-projekt presenteras: LIFT-projektetet, Märkning av utbildningsinnehåll (pdf), CoPLand (pdf)
14:30 - 15:30 Kaffe och postersession
15:30 - 16:00 Kerstin Forsberg (AstraZeneca): Fallstudie 2 - Användning av metadata i företag (pdf) (länkar till relaterade resurser)
16:00 - 17:00 Paneldeltagare: Diskussion och debatt
17:00 - Informellt samkväm med öl/vatten och smörgås

Under hela konferensen kommer det att finnas en posterutställning (projektlista), med ett antal "stationer" där Vinnova-stödda projekt presenterar sig själva. Följande projekt kommer att presentera sig:


En personlig och högst informell reflektion om vad som togs upp på konferensen: