W3C

Medlemsavgifter

För att underlätta ett brett medlemskap som representerar olika typer av intressen från aktörer runt om i världen, så varierar medlemsavgifter beroende på finansiell omsättning, typ av organisation och var huvudkontoret är placerat.

T.ex. är avgifter i utvecklingsländer lägre än i fullt industrialiserade länder, avgifter för icke-vinstdrivande organisationer lägre än vinstdrivande, etc.

Med avgiftskalkylatorn (på w3.org) kan du få aktuell information om avgifter.