W3C

Medlemskapets nytta

group shot at W3C meeting

W3C-medlemmar har pekat ut vad de betraktar som mest viktigt med medlemskap:

 • Möjlighet att samverka och samarbeta direkt med ledande företag, organisationer och individer i webbvärlden;
 • Att kunna ge strategiska råd till W3C genom granskning av förslag till W3C-arbeten och verksamhetspolicies;
 • Att deltaga i W3C:s arbetsgrupper, där specifikationer och riktlinjer tas fram, och i W3C:s intressegrupper, där diskussioner och erfarenhetsutbyte sker;

Bland fördelarna med medlemskap återfinns bland annat:

 • Tillgång till en heltidsarbetande stab av experter på webbteknologier, som bidrar till W3C:s tekniska arbete och hjälper till att koordinera diskussioner över hela W3C:s arbetsfält;
 • Skapande av inkubatorgrupper, del av en lättviktsprocess för att snabbt -- på ett år eller kortare -- utveckla nya idéer om webbteknologier och deras användning;
 • Medlemsförslag, som utvärderas som möjliga områden för framtida standardiseringsarbete;
 • Att kunna ses som sponsor och andra marknadsföringsmöjligheter, såsom W3C10;
 • Tillgång till webbplatsen för W3C:s medlemmar (endast för medlemmar) som innehåller tidig information om framväxande webbteknologier, programvara, arrangemang, diskussionsforum, nyheter och annonseringar;
 • En plats i W3C:s rådgivande kommittee (Advisory Committee, AC), och möjlighet att deltaga i halvårsvisa kommitteemöten;
 • Tillgång till epostlistor som är enbart för medlemmar, med diskussioner om pågående arbeten inom W3C;
 • Att kunna använda W3:s medlemslogo på ens egen webbplats, och att bidraga till pressreleaser i form av citat och stöduttalanden (på engelska eller andra språk);
 • Marknadsföring på W3C:s hemsida av presentationer gjorda av medlemmar, om W3C-arbeten;
 • Marknadsföring av medlemskap och arbete i W3C via stöduttalanden på W3C:s hemsida;
 • Rabatter för W3C-medlemmar på speciella konferenser;
 • Övriga sponsormöjligheter som ger synlighet för din organisations stöd för öppna standarder.