W3C

Bli medlem i W3C

Medlemskap i W3C är öppet för alla organisationer (företag, myndigheter, NGOs, universitet, högskoler, m.m.) som har ett intresse av att bidraga till att webben blir alltmer användbar för alla i samhället.

Join W3C (på w3.org) finns en utförlig beskrivning av medlemskap och medlemsansökan. Där beskrivs bl.a.: