W3C

FAQ om medlemskap

För den som funderar på att bli medlem i W3C finns det en FAQ om medlemskap (på w3.org). Även nuvarande medlemmar som har någon speciell undran kan här hitta nyttig information. I denna FAQ ges svar på vanligt förekommande frågor, såsom:

 • Vem kan bli medlem i W3C?
 • Vem är redan medlem i W3C?
 • Kan ett dotterbolag till en medlem utnyttja medlemsförmånerna?
 • Kan jag som individ bli medlem i W3C?
 • Kan en organisation, som själv har medlemmar, bli W3C-medlem?
 • Vad gör egentligen en medlems representant i den rådgivande kommittees (AC)?
 • Hur kan jag hitta tidigare versioner av medlemsavtalet?
 • Varför måste min organisation skriva under fyra kopior av det specifika medlemsavtalet?
 • Om jag inte vill bli medlem, kan jag ändå ge en gåva/donation?
 • Kan ett forskningsprojekt med flera parter bli medlem i W3C?
 • När en organisation ägs av en annan, vilken avgift gäller?