W3C

Hjälp och FAQ

Vad gör W3C?

W3C:s viktigaste verksamhet är att utveckla protokoll och riktlinjer som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. W3C-standarder definierar kritiska delar av det som gör att webben fungerar. Läs mer om W3C:s målsättningar.

Var finns w3C?

W3C har inte ett huvudkontor på en enda plats i världen. Istället finns W3C:s resurser på tre värdorganisationer: MIT (i Cambridge, MA, USA), ERCIM (i Sophia-Antipolis, Frankrike) och Keio University (nära Tokyo, Japan).

W3C:s stab är utspridd över världen, men det finns kritisk massa av personer i Cambridge, Massachusetts (USA), i Sophia-Antipolis (Frankrike) och i Tokyo (Japan). Dessutom finns W3C representerat i 17 regioner runt världen, i form av representanter placerade på andra organisationer. W3C kallar dessa regionala kontaktpunkter för "W3C-kontor."

Hur finansieras W3C?

W3C:s budget baseras på :

Vad är skillnaden mellan webben och Internet?

Citat från definition i Wikipedia: "Internet är ett globalt system av sammankopplade datornåtverk, som utbyter data genom paketutbyte medelst den standardiserade protokolluppsättningen för Internet (TCP/IP)".

Med andra ord, Internet definieras av TPC/IP-standarder.

Webben, å andra sidan, definieras i W3C:s dokument Architecture of the World Wide Web, Volume I som: "World Wide Web (WWW, eller webben) är en informationsrymd i vilken det man är intresserad av -- kallas 'resurser' -- identifieras av globala identifierare benämnda 'Uniform Resource Identifiers' (URI)".

Med andra ord, webben definieras av andra specifikationer än Internet. De första tre specifikationerna av webbteknologier definierade URL:er, HTTP och HTML.

Vad menas med att Tim Berners-Lee uppfann webben?

Tim Berners-Lee formulerade 1989 ett förslag om ett system som kallade "World Wide Web". Sedan skrev han den första webbläsaren, den första webbservern och den första webbsidan. Han sammanställde även de första specifikationerna för URL:er, HTTP och HTML.

Vad är skillnaden mellan öppen källkod och öppen standard?

Huvudskillnaden är att öppen källkod handlar om programvara och öppen standard handlar om dokument (som kan implementeras av programvara). Det finns ingen universell enighet om skarpa definitioner av någpn av dessa termer.

Vissa aspekter på öppenhet som gäller för W3C-standarder är:

  • Alla standarder allmänt åtkomliga utan avgift
  • W3C anammade 2004 en patentpolicy med de explicita målet att säkerställa "att standarder ('Recommendations') som tas fram i enlighet med denna policy ska kunna implementeras avgiftsfritt ('Royalty-Free')".
  • W3C:s arbetsprocess kräver att arbetsgrupper tar hänsyn till mottagna synpunkter från allmänheten.
  • Alla tekniska kommentarer skall utvärderas på basis av deras eget värde, oavsett om kommentaren kommer från W3C-medlemm eller har annan avsändare.
  • W3C:s arbetsprocess är leverantörsoberoende.
  • W3C:s policy om bestående strävar efter att säkerställa att standarder skall vara tillgängliga på samma adress (URI), oförändrade, för all framtid.

Gör W3C design av webbplatser? Kan ni rekommendera en webbdesigner?

W3C sysslar inte med att skapa webbplatser. Vi uppskattar att många webbutvecklare och -designers arbetar för att skapa webbdesign som följer standarder, men på grund av avv vi är leverantörsoberoende kan vi inte officiellt rekommendera speciella webbdesigners.

Hur kommer jag igång med att bygga (eller beställa) en webbplats som följer standarder?

W3C tillhandahåller en lista över resurser som ger en introduction till design som följer standard.

Har ni andra Frågor-och-Svar (FAQ)?

Ja. Följande FAQ:er underhålls av olika personer; några är mer uppdaterade än andra.

Om W3C

Om arbetsområden

Om specificationer

Om verktyg och programvara