Workshop - Tillgänglighet på webben och i informationssystem.

2002-10-29 Plats: Electrum, Kista

En workshop som belyser problemområdet tillgänglighet ur ett flertal perspektiv, av de olika aktörer och roller som är berörda. Kortare referat om presentationerna finns finns tillgängligt på denna sida.

Se mer om detta arrangemang. .