Mobile Web Initiative - vad är det?

2005-11-29 Plats: SICS, Electrum, Kista

Ett område där World Wide Web Consortium nu startat arbete är den mobila webben. W3C:s insatser inryms inom det som kallas "Mobile Web Initiative" (MWI), där W3C tillsammans med ett antal viktiga intressenter från industrin samverkar för att vi ska kunna använda mobiltelefoner och andra liknande apparater för att kunna enkelt komma åt innehåll på webben.

Se mer om detta arrangemang. .