Ontologier i arbete - språket som grund för framtida IT-utveckling

2004-08-31 Plats: Electrum, Kista

Denna heldagskonferens kommer att belysa ett framväxande område - ontologier. Begreppet ontologi har fått uppmärksamhet under de senaste åren, bland annat som en följd av nya webbstandarder som RDF och OWL. Konferensen kommer att belysa de grundläggande idéerna, standarder och teknologi, och hur dessa nya tekniker har börjat tas i användning. Praktiska exempel kommer presenteras och olika tillämpningsområden kommer att karaktäriseras.

Se mer om detta arrangemang. .

Workshop - XML Schema i praktiken

2004-05-18 Plats: Electrum, Kista

Denna workshop syftar till att bidra till en förstärkt nationell kompetens i fullskalig och skarp ("industriell") användning av XML Schema. Detta åstadkommes genom att erfarenheter från pågående eller genomförda svenska XML-baserade IT-projekt presenteras, teknik och metodinsikter lyftes fram och strategiska frågor om användningen av XML Schema diskuteras.

Se mer om detta arrangemang. .