Seminarium: Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn -- Vad händer med tillämpningen av PSI-direktivet?

2007-05-14 Plats: SICS, Electrum, Kista

I samarbete med nätverket LISA arrangeras ett seminarium (14 maj) om återutnyttjande av offentlig information, så som uttryckt i det europeiska PSI-direktivet.

Se mer om detta arrangemang. .