W3C

W3C-logo

Nyheter 2000

Här är årets annonserade nyheter.

Interoperabilitetdemonstration av P3P - Platform for Privacy Preferences

2000-05-01

Interoperabilitet med standard för skydd av personlig integritet skall nu visas.

W3C kommer i juni att demonstrera en implementation av sitt P3P-projekt som förväntas leda till en rekommendation för hur man i sin webbläsare hanterar inställningar för personlig integritet.

Tiden för revisioner av den föreslagna rekommendationen gick ut den 30:e april varefter det krävs två interoperabilitetsdemonstrationer för att man ska anta rekommendationen. Den första av dessa kommer att ske i New York den 21 juni.

"World Wide Web Consortium's (W3C) Platform for Privacy Preferences (P3P) will be tested in New York on June 21.

The P3P project gives Internet users the ability to equip their browser with privacy preferences of their own choosing. Should users come across Web sites that fail to meet their preferences, an alarm will go off, says P3P's Janet Daly. One advantage of P3P is that users need not read the privacy policies of every Web site they visit. The P3P project was the subject of a legal analysis last year that threatened to jeopardize the project, but a legal determination was made that the P3P software did not violate Intermind's patented push technology. Online privacy has become more of a mainstream issue since DoubleClick's data-collection practices came under public scrutiny"

För mera info se: http://www.w3.org/P3P/

Nytt Public Working Draft: XForms DataModel

2000-04-18

Nytt W3C Public Working Draft nu publicerat.

Nästa generation webformulär

Den 18:e april annonserade W3C den första offentliga Public Working Draft av XForms DataModel.

Det är nu sju år sedan de strukturer för webformulär vi idag använder fick sin form och W3C introducerar nu XForms för att möta dagens ökande behov av komplicerade transaktioner mot databas- och workflow-tillämpningar i en XML-baserad webmiljö.

Specifikationen för XForms data model är den första som publicerats och man räknar med att följa upp med specifikationer för protokoll och användargränssnitt.

Pressrelease: http://www.w3.org/2000/04/xforms-pressrelease.html

Specifikation: http://www.w3.org/TR/xforms-datamodel

WWW 9 Amsterdam 15-19 May, 2000

2000-03-01

Den nionde World Wide Web-konferensen , WWW9, har nyss gått av stapeln.

Join five world leaders in the 21st Century Web community as they deliver keynote speeches at The Ninth International World Wide Web Conference (WWW9), the only Web conference where leaders from academia, research, government and industry meet on a global stage. The conference will be held May 15-19, 2000, at the Amsterdam RAI, in Amsterdam, The Netherlands, with Web-related hardware, software, and services expositions to open May 16-18. Registration for the conference is available online at http://www9.org.

The keynote speakers include:

  • Egbert-Jan Sol, Vice President Technology at Ericsson: "Making the Internet Mobile for Everybody"
  • Paul de Bot, Vice President Business Development at Philips Digital Networks: "The Convergence of Internet and Television Technologies: How will it Change the Living Room Experience?"
  • Charles W. Davies, Group Development Director at Psion PLC: "Wireless Information Devices and the Mobile Internet"
  • M. Graeber Jordan, CEO of GJordan.com LLC: "The Spirit of the WWW in the Corporate Intranet"
  • Lawrence Lessig, Berkman Professor of Law at Harvard Law School: "Cyberspace's Constitution"

The conference will last five full days with Tutorials and Workshops on day one, Keynotes and tracks for Refereed Papers, Poster Sessions, Web and Industry track, Web/Internet and Society track, Culture track, Panels and Invited Speakers on days two through four, and a Developers' Day on day five. The conference is also a unique opportunity to lear about the latest developments on Web standards, due to the extensive W3C track, organized by the W3C itself.

Please check the conference Web site at http://www9.org for the full program and other details, and register now to take advantage of earlybird discounts.

Ivan Herman, CWI, Amsterdam, NL, and Albert Vezza, CNRI, Reston, USAWWW9 Conference Co-Chairs

Ny Recommendation: Authoring Tool Accessibility Guidelines

2000-02-03

En ny W3C Recommendation publicerad.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) ger riktlinjer för utvecklare och designers av innehållsverktyg som syftar till att dessa dels ska generera ett lättillgängligt innehåll såväl som att verktygen i sig ska vara lättillgängliga. ATAG ryms inom W3C Web Accessibility Initiative (WAI) som syftar till att alla oberoende av eventuella fysiska eller tekniska handikapp ska kunna ta del av innehållet på en websida.

ATAG är en samling riktlinjer i en serie av tre för "accesibility"/tillgänglighet. Övriga är Web Content Accessibility Guidelines vilka redan är en rekommendation samt User Agent Accessibility Guidelines vilka snart väntas bli en W3C rekommendation

Exempel på innehåll i riktlinjerna:

  • Understödja goda vanor avseende lättillgänglighet, dvs se till att vertygens utdata lyder Content Accessibility Guidelines. Till exempel ska ett HTML-redigeringsprogram se till att det genereras ATL-taggar för bilder och att dessa inte kan tas bort.
  • Generera standard markup: Se till att koden ansluter sig till de relevanta W3C-rekommendationerna och varna användaren om denna redigerar kod som från början är felaktig.
  • Tillhandahålla funktionalitet för kontroll av innehållet m a p tillgänglighet: Detta kan t ex innebära att varna om man har använt färger som normalt inte kan särskiljas av färgblinda.

Huvudsakligen finns sju riktlinjer med omfattande bakgrundsinformation samt en prioritetsordnad checklista för verktygsdesigners.

IBM, RealNetworks, Sausage, SoftQuad, Amaya återfinns bland de företag som har kommit överens om att implementera dessa riktilinjer i sina produkter.

Stora företag som Boeing, Bell Atlantic och Electricty de France har uttryckt gläjde över tillkomsten av ATAG eftersom att man räknar med att få tiullgång verktyg som snabbt och effektivt skapar allmänt tillgängligt webinnehåll.

För mera information se http://www.w3.org/TR/2000/REC-ATAG10-20000203/

Ny Recommendation: XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language

2000-01-26

En ny W3C Recommendation publicerad.

HTML 4.0 uttryckt i XML 1.0

Den slutgilitga formen för XHTML 1.0 föreslogs redan i augusti 1999 och antogs den 26:e januari som en W3C-rekommendation.

Den fullständiga rekommendationen finns att läsa hos W3C: http://www.w3.org/TR/xhtml1

XHTML 1.0 har utvecklats av W3Cs arbetsgrupp för HTML för att övergå från det rent SGML-baserade HTML till XHTML som baseras på XML. Genom att skapa en bakåtkompatibel XHTML-version kan XHTML-dokument visas av redan nu existerande webbläddrare.

För att uppnå detta omformulerar XHTML 1.0 HTML 4 i XML 1.0 utan att lägga till nya finesser. Detta minimerar inlärningperioden och gör det enkelt att börja använda XML för att beskriva webbinnehållet.

W3C har tagit fram ett hjälpmedel "the W3C Open Source HTML Tidy utility" för att underlätta konvertering av existerande HTML-kod till XHTML-kod.