W3C

W3C-logo

Nyheter 2006

Här är årets annonserade nyheter.

Ett gott nytt år 2007!

2006-12-31

Ett år har nu nått sitt slut, och ett nytt randas -- med nya teknologier för webben.

Ett stort antal specifikationer har tagits fram inom W3C under det gångna året, och nästa är kommer också att bidraga till att grundläggande och nödvändiga webbteknologier stabiliseras och normaliseras. W3C önskar alla medlemmar och andra intressenter i webbteknologi ett gott nytt år, och välkommen åter när arbetet i det nya året satt igång.

Patentrådgrupp för "Remote XML Events" (REX) har startats

2006-12-22

W3C har tillsatt en grupp för att reda ut hur man ska hantera eventuella patentproblem rörande specifikationen REX.

Enligt W3C:s patentpolicy, har W3C startat en patentrådgrupp ("Patent Advisory Group", PAG) för att hantera patent som eventuellt kan vara kritiska för specifikationen Remote Events for XML (REX) . Arbetsgruppen för SVG och arbetsgruppen för webb-API utarbetade tillsammans denna specifikation. W3C startar nu en PAG för att lösa problem som kan dyka upp i form av patentannonseringar som kan beröra kritisk teknologi -- patent som inte är tillgängliga enligt W3C:s avgiftsfria licensregler. Allmänna kommentarer om dessa annonseringar kan skickas till public-rex-pag@w3.org (öppna arkiv). Läs mer om patentrådgruppen (PAG).

Nya Working Drafts: policies for webbtjänster ... Web Services Policy 1.5

2006-12-21

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat två utkast om webbtjänstpolicies -- "Web Services Policy 1.5".

Primer har publicerats som uppdaterat Working Draft, och Guidelines for Policy Assertion Authors som första offentligt Working Draft. Dokumentet med råd ("Guidelines") ger råd för författare som vill arbeta med ramverket för Web Services Policy 1.5 och med specifikationen Attachment för att skapa domänspecifika policyregler. Ramverket för webbtjänstpolicies definierar en uppsättning konstrukter som kan användas och utvidgas av andra webbtjänstspecifikationer, för att beskriva en bred uppsättning krav på och förmågor hos tjänster. Titta på informationen på Web Services Policy Working Group home page.

Auktoriserade översättning: WCAG 1.0 på katalanska

2006-12-20

Idag har W3C publicerat WCAG 1.0 i form av en auktoriserad översättning till katalanska.

Denna auktoriserade katalanska översättning av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 är det första exemplet publicerat i enlighet med en fastlagd policy för auktoriserade översättningar. Samordnare ("Lead Translation Organization") för denna auktoriserade översättning har varit Facultat de Biblioteconomia i Documentacion - Universitat de Barcelona. Läs mer om W3C:s tillgänglighetsarbete, och om översättningar av W3C-dokument.

Ny föreslagen Recommendation: bas-URI ... XML Base

2006-12-20

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat ett förslag "XML Base (Second Edition)".

XML Base (Second Edition) -- publicerad som Proposed Edited Recommendation -- beskriver en mekanism, liknande BASE i HTML, för att definiera en bas-URI för delar av XML-dokument. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 31 januari 2007. Läs mer på hemsidan för XML Core.

Nytt Working Draft: kanonisk XML ... "Canonical XML 1.1"

2006-12-20

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat ett förslag om "Canonical XML 1.1".

Canonical XML 1.1 -- publicerat som Last Call Working Draft -- beskriver ett sätt att skapa en fysisk representation (den kanoniska formen) av ett XML-dokument. Detta förslag tar hänsyn till de syntaxvariationer som tillåts av XML 1.0. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 april 2007. Läs mer om detta på hemsidan för XML Core.

Nytt Working Draft: HTTP vokabulär i RDF

2006-12-20

Arbetsgruppen för utvärdering och reparation ("Evaluation and Repair Tools Working Group") har publicerat ett utkast "HTTP Vocabulary in RDF".

HTTP Vocabulary in RDF -- publicerat första offentligt Working Draft -- beskriver en representation av HTTP-vokabulären i formalismen RDF. De termer som definieras i detta dokument kan användas för att representera HTTP-headers som RDF. Besök gärna hemsidan för WAI ERT.

Nytt Working Draft: multimedia ... SMIL 3.0

2006-12-20

Arbetsgruppen för synkroniserad multimedia ("Synchronized Multimedia (SYMM) Working Group") har publicerat ett förslag till "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0)".

"Synchronized Multimedia Integration Language" (SMIL, uttalas "smajl") är ett XML-baserat språk som kan användas för att skriva interaktiva multimediapresentationer. Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0) -- publicerat som första offentligt Working Draft -- utvidgar funktionaliteten hos SMIL 2.1, och gör det möjligt att återanvända SMILs syntax och semantik inom andra XML-baserade språk, samt definiera nya SMIL-profiler. Läs mer om arbetet med synkroniserad multimedia.

Uppdaterade Working Drafts: tillgänglighet ... WAI-ARIA

2006-12-20

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat uppdaterade förslag till WAI-ARIA.

Under namnet WAI-ARIA ingår Roadmap, Roles, och States and Properties -- publicerade som Working Drafts -- och denna dokumentsvit beskriver tillgänglighetsaspekter på rikt webbinnehåll vilka använder interaktiva teknologier som AJAX and DHTML. Dessa aspekter beskrivs översiktligt i WAI-ARIA Overview. Arbetsgruppens uppdragsbeskrivning har uppdaterats, för att öppna upp för att gruppen kan publicera Recommendations. I planen ingår att arbetet med WAI-ARIA "Roles" och "States and Properties" kan leda fram till W3C Recommendations, medan kartläggningen -- ARIA Roadmap -- förblir en Working Group Note. Läs mer på hemsidan för arbetsgruppen WAI/PFWG.

Nytt dokument: några problemområden i kanonisk XML

2006-12-20

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat en uppdatering av "Known Issues with Canonical XML 1.0 (C14N/1.0)".

Known Issues with Canonical XML 1.0 (C14N/1.0) -- publicerat som uppdaterad Working Group Note -- beskriver några knepigheter vad gäller arvsmekanismer för XML-attributen xml:base och xml:id och W3C:s RecommendationCanonical XML Version 1.0. Läs mer på hemsidan för XML Core.

Nytt dokument: om användning av "XML Digital Signatures"

2006-12-20

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat en uppdatering av "Using XML Digital Signatures in the 2006 XML Environment".

Using XML Digital Signatures in the 2006 XML Environment -- publicerad som uppdaterad Working Group Note -- beskriver hur XML Digital Signature Recommendation kan användas på ett sätt som är konsistent med den typ av XML-miljöer som vi nu använder. Besök gärna hemsidan för XML Core.

W3C firar tio år med smakfull stil

2006-12-19

För tio år sedan, den 17 december 1996, publicerade W3C den första standarden för formattering på webben: "Cascading Style Sheets (CSS), level 1", och detta jubileum firas nu.

Gjord med CSS Webbdesigners har alltsedan dess kunnat styra hur webbsidor presenteras (fonter, färger, layout, marginaler etc.) och haft enklare att forma och förvalta webbsidor. CSS -- med start i Cascading Style Sheets (CSS), level 1 -- kan även ge stöd åt att webbsidor blir användbara för större grupper av användare, bl.a. för användare av mobiltelefoner och för användare med funktionshinder. För att fira detta tioårsjubileum bjuder nu W3C in utvecklare att föreslå sina bästa CSS-designs att presenteras i W3C:s CSS10-galleri. Mer information om CSS finns på CSS10-sidorna, pressreleasen, samt på hemsidan för CSS.

Nya Proposed Recommendations: informationsutbyte ... SOAP 1.2

2006-12-19

Arbetsgruppen för XML-protokoll ("XML Protocol Working Group") har publicerat fyra utkast av specifikation för SOAP 1.2.

SOAP version 1.2 definierar hur XML-baserad information kan användas för utbyte av strukturerad och typad information mellan noder i en decentraliserad och distribuerad omgivning. Nu publiceras fyra Proposed Edited Recommendations av SOAP 1.2, andra utgåva: Part 0: Primer, Part 1: Messaging Framework, Part 2: Adjuncts, och Specification Assertions and Test Collection. Kommentarer tas emot fram till och med 2 februari 2007. Mer information finns på hemsidan för XML-protokoll.

Nytt Working Draft: mönster för meddelandeutbyte ... SOAP 1.2

2006-12-19

Arbetsgruppen för XML-protokoll ("XML Protocol Working Group") har publicerat ett utkast av "SOAP 1.2 Part 3: One-Way MEP".

I SOAP Version 1.2 Part 2 definieras ett fråge-svar mönster -- "Message Exchange Pattern" (MEP) -- och ett MEP med svar, I SOAP 1.2 Part 3: One-Way MEP -- publicerat som första offentligt offentligt Working Draft -- definieras nu ett en-vägs MEP. Läs mer på hemsidan för XML.protokoll.

Nytt Working Draft: krav på talsyntes ... "Speech Synthesis Markup Language Version 1.1 Requirements"

2006-12-19

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast av "Speech Synthesis Markup Language Version 1.1 Requirements".

I Speech Synthesis Markup Language Version 1.1 Requirements -- publicerat som första offentligt Working Draft -- föreslås en prioritetsrankad lista av krav på en utvidgning av SSML 1.0 så att en större uppsättning asiatiska språk, östeuropeiska språk och språk i mellanöstern kan stödjas. Dokumentet svarar upp mot de diskussioner som drivits i W3C:s workshops (den första, den andra) om hur SSML kan utvidgas. Se även pressrelease från augusti 2006 och besök hemsidan för talstyrda webbläsare.

Nytt Working Draft: märkning för mobila webbplatser ... "mobileOK"

2006-12-19

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett andra utkast av "W3C mobileOK Basic Tests 1.0".

I W3C mobileOK Basic Tests 1.0 -- publicerat som ett andra Working Draft -- definieras tester som indikerar om man kan hävda att ens webbsidor uppfyller kraven för mobileOK Basic och att de är konstruerade i enlighet med W3C:s regelverk Mobile Web Best Practices. Läs mer om arbetsgruppen för den mobila webben.

Rapport från workshop: personlig integritet

2006-12-14

Dokumentation från en nyligen avhållen workshop om personlig integritet har nu publicerats.

foto av Casa Don Guanella, IspraWorkshoprapporten rekommenderar vilka steg som bör tas för att säkerställa att man kan hålla de löften man ger då känslig information skall hanteras över webben. I oktober 2006 träffades experter, från Amerika, Australien, Asien och Europa, på personlig integritet och behörighetskontroll, för att studera utmaningar och lösningar om integritet på webben. Läs pressrelease om resultaten från W3C:s workshop om språk för förhandling om integritetspolicies och semantikdrivet säkerställande, en workshop avhållen på Europakommissionens Joint Research Center.

Nytt Working Draft: webbformulär ... XForms 1.1

2006-12-12

Arbetsgruppen för XForms ("XForms Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast till "XForms 1.1".

XForms är basen för nästa generations webbformulär. XForms 1.1 -- nu publicerad som ett uppdaterat Working Draft -- innehåller utvidgningar gentemot XForms 1.0: nya insändningsfunktionaliteter, handlingshantering, hjälpfunktioner, GUI-förbättringar, och nyttiga datatyper, likaväl som bearbetningsfunktionalitet (villkorsstyrd, itererad, bakgrundutförd, etc), datamanipulering och möjligheter att åtkomma kontextinformation för händelser. Läs mer på XForms hemsida.

Nytt Working Draft: "Multimodal Architecture and Interfaces"

2006-12-11

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett nytt utkast till "Multimodal Architecture and Interfaces".

Med multimodal interaktion kan användare välja det sätt som de vill kunna interagera med webbresurser. Med det ramverk som beskrivs i Multimodal Architecture and Interfaces. -- publicerat som tredje Working Draft -- kan utvecklare ta fram användargränssnitt som erbjuder flera olika sätt för användare att interagera medd webben, och generera flera olika typer av utdata, såsom visuellt, taktilt, tal, och ljud.

Nytt Working Draft: förmåge- och preferensprofiler ... CC/PP 2.0

2006-12-08

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat ett utkast till "Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 2.0".

En CC/PP-profil beskriver en apparats förmågor och en användares preferenser, och används för att styra innehållsanpassning. Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 2.0 -- publicerat som första offentligt Working Draft -- är en uppdatering av W3C:s RecommendationCC/PP 1.0, och har anpassats till Resource Description Framework (RDF). Läs mer på hemsidan för apparatoberoende.

Nytt Working Draft: formatmallar ... CSS

2006-12-08

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett utkast av "CSS Mobile Profile 2.0".

CSS Mobile Profile 2.0 -- publicerat som Working Draft -- är en delmängd av Cascading Style Sheets (CSS) 2.1, och fungerar som en grundval för implementationer av CSS på små apparater, t.ex. mobiltelefoner. Denna mobila profil har skapats för att vara interoperabel med och anpassad till OMA:s Wireless CSS Specification 1.1. Besök gärna hemsidan för CSS.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0

2006-12-07

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett utkast av "Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0" (ATAG).

ATAG hjälper utvecklare vid konstruktion av verktyg som är tillgängliga för användare och som skapar tillgängligt webbinnehåll. Detta medför att allt fler, även personer med funktionshinder, kan skapa webbinnehåll som är tillgängligt för allt fler användare, inte minst för användare med funktionshinder. Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 publiceras nu som ett uppdaterat Working Draft för att få synpunkter innan den föreslås som Last Call Working Draft. Läs mer om WAI - Web Accessibility Initiative.

Workshop om den mobila webben i utvecklingsländer

2006-12-06

Under 5-6 december 2006 pågick W3C:s workshop om vad som driver utvecklingen av mobila webben i utvecklingsländer.

photo of speaker at the Workshop Deltagarna i Workshop on the Mobile Web in Developing Countries diskuterade aspekter på användning och upptag av den mobila webben, aspekter som behovsbild, hinder av olika slag, användningsmönster. "Vi måste säkerställa att webben konstrueras på ett sätt som möter de behov som föreligger vid gles befolkning, och de som bara använder webben via sin telefon", säger Tim Berners-Lee (W3C). Läs pressrelease, om W3C:s workshops och om W3C:s Mobile Web Initiative. (Fotograf: Ken Banks, kiwanja.net. )

Ny Recommendation: formattering av XML-dokument ... XSL-FO 1.1

2006-12-05

World Web Consortium har nu publicerat "Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1" som en W3C Recommendation.

Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1 utvidgar XSL 1.0 med ny funktionalitet, bl.a. ändringsmarkeringar,index, multipla flöden och bokmärken, samt ger utvidgat stöd för skalning av grafik, markörer och sidnummer. En lista över ändringar görs också tillgänglig. Läs pressrelease och stöduttalanden och om W3C:s XML-aktivitet.

Nya Mobile Testing, Device Description Groups Launched

2006-12-05

W3C drar nu igång två nya arbetsgrupper som skall bidraga till att den mobila webben kan utnyttjas fullt ut.

Mobile Web InitiativeArbetsgruppen för MWI-apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") som leds av Rotan Hanrahan (MobileAware) , har uppdraget att ta fram stöd för utveckling av data- och tjänstedatabaser som kan användas vid innehållsanpassning. Den nya arbetsgruppen för MWI-testsviter leds av Dominique Hazaël-Massieux (W3C) och Carmelo Montanez (NIST) och har uppdraget att ta fram principer för konformitetstestning av mobila webbläsare. Alla W3C:s medlemmar kan deltaga. Läs om W3C:s Mobile Web Initiative.

W3C i Asien firar 10-årsjubileum

2006-11-28

Nu är det tio år sedan W3C etablerade fysisk närvaro i Asien, och detta firas med ett speciellt arrangemang.

photo of Hotel Nikko Tokyo Evenemanget, W3C10 Asia, är en öppen tillställning som äger rum den 28 november i Tokyo, Japan. På samma plats träffas den 29-30 november W3C:s rådgivande kommittee ("Advisory Committee") på ett av sina halvårsmöten. Det är ett tillfälle där W3C:s medlemsorganisationer deltar i två dagar med diskussioner, speciella föreläsningar och kortare presentationer om vad som pågår i W3C:s olika aktiviteter. Läs mer om hur man blir medlem i W3C, och deltag i nästa rådsmöte 6-8 maj 2007 i Banff/Calgary, Alberta, Canada.

Nytt Working Draft: styrning av samtal ... Voice Browser Call Control

2006-11-22

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast av "Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0".

CCXML, Call Control eXtensible Markup Language (uppmärkningsspråket för uppringning) stöder uppringning i VoiceXML och andra dialoghanterande system. Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 -- publicerat som Working Draft -- innehåller ett antal mindre uppdateringar baserade på implementationserfarenheter, liksom på mottagna synpunkter på föregående utkast. Läs mer på hemsidan för talstyrda webbläsare.

Nya Working Draft: schemamönster och bindning ... XML Schema Patterns for Databinding

2006-11-22

Arbetsgruppen för XML Schema och bindning av datametoder ("XML Schema Patterns for Databinding Working Group") har publicerat två utkast -- "Basic XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0" och "Advanced Patterns".

Schemamönster kan beskriva representationer i XML 1.0 av vanligt förekommande datastrukturer, oberoende av programmeringsspråk, databassystem och modelleringsmiljöer. De mönster som beskrivs i Basic XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0 -- publicerat som sista föreslaget Working Draft -- är interoperabla mellan olika moderna databindningsimplementationer, medan Advanced Patterns -- publicerat som första offentligt Working Draft -- innehåller mönster som ofta förekommer i användning, men som kan orsaka problem i vissa implementationer. Kommentarer på Basic XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0 tas emot fram till och med 12 januari 2007. Läs mer på hemsidan för Web services.

Nya Working Draft: sammansatta dokument ... Compound Document Framework / WICD-profiler

2006-11-22

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerats fyra uppdaterade Working Drafts om sammansatta dokument.

Webbintegrerade sammansatta dokument ("Web Integration Compound Document", WICD, uttalas "wicked") är en apparatoberoende sammansättningsprofil baserad på XHTML, CSS och SVG. Utkasten beskriver beteende när enstaka dokument innehåller flera format. Dessa utkast är Compound Document by Reference Framework 1.0, WICD Core 1.0, WICD Full 1.0, och WICD Mobile 1.0 och de har alla publicerats som sista föreslagna Working Draft. Kommentarer tas emot fram till och med 19 december 2006. Mer information finns på hemsidan för Rich Web Clients.

Föreslagna Recommendations: XSLT 2.0, XML Query och XPath 2.0

2006-11-22

Nu föreslås att XML Query 1.0, XSLT 2.0, XPath 2.0 och understödjande dokument skall antas som Proposed Recommendations.

XSLT transformerar dokument till olika uppmärknings-format eller andra format. Med XQuery kan man specificera utsökningar och frågor mot samlingar av dokument. Både XSLT 2 och XQuery använder XPath-uttryck, och opererar på instanser av XPath-modellen. De nu publicerade utkasten har uppdaterats m.a.p. de ändringar som införts sedan Candidate Recommendation, bl.a. att flytta xdt:*-typer till XML Schema xs-namnrymden, en ändring som genomförts i samförstånd med arbetsgruppen för XML Schema.

Kommentarer tas emot fram till och med 31 december 2006. Läs mer på XML:s hemsida.

Europeiskt W3C-Symposium om eGovernment: förannonsering

2006-11-20

Ett symposium om eGovernment arrangeras i february 2007.

European W3C Symposium on eGovernment äger rum 1-2 februari 2007 I Gijón, Asturien, Spanien, och arrangeras av det spanska W3C-kontoret i samarbete med Fundación CTIC, och med stöd av regionsstyret i Asturien. Deltagare kommer att diskutera specifika behov -- offentliga sektorns såväl som medborgarnas -- vis-a-vis eGovernment-tjänster, identifiera aspekter som innebär risk för webbinteroperabilitet, och hur offentliga sektorn kan erbjuda bättre och mer effektiva tjänster genom IKT. Man kan nu registrera sig och det finns även möjligheter att vara sponsor för symposiet. För att på sikt erbjuda en fördjupad dialog om webbens användning för eGovernment, så avser W3C att undersöka möjligheten att genomföra uppföljande arrangemang om detta tema.

Nytt Working Draft: dokumentflöden ... XProc

2006-11-17

Arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "XProc: An XML Pipeline Language".

Språket XProc används för att styra och organisera dokumentflöden, genom att standardisera interaktion, indata och utdata för transformeringar i vilka specifikationer som XSLT, XML Schema, XInclude och Canonical XML används för att bearbeta och producera XML-dokument. Utkastet XProc: An XML Pipeline Language har nu publicerat som uppdaterat Working Draft. Mer om detta finns på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: policy i webbtjänster ... Web Services Policy 1.5

2006-11-17

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat några utkast (sista föreslagna "Working Drafts") till specifikation av Web Services Policy 1.5.

Policy Framework definierar en modell för hur man kan uttrycka sådana karaktäristika hos webbtjänster som anger förutsättningar för deras användning. I Attachment definieras hur man kan knyta policies, i WSDL eller UDDI, till de entiteter som de berör. De nyheter som dyker upp i dessa förslag är bl.a. policies som bara är vägledande, en Internet-mediatyp, och en förfågan om behov av att stödja versionshantering. Kommentarer tas emot fram till och med 12 januari 2007. Läs mer om webbtjänster.

Ny Candidate Recommendation: tidsstyrning av text ... Timed Text Distribution Profile

2006-11-16

Nu föreslås "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 - Distribution Format Exchange Profile (DFXP)" som Candidate Recommendation.

Med DFXP-formatet kan författare och författarstödjande system ändra stil, layout och tidsaspekter hos text. Formatet underlättar transformation och distribution av textremsor och etiketter till diverse existerande system. Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 - Distribution Format Exchange Profile (DFXP) föreslås nu som Candidate Recommendation. Kommentarer tas emot fram till och med 16 februari 2007. W3C uppmanar utvecklare att implementera denna specifikation och dela erfarenheter med Timed Text Working Group.

Nytt dokument: webbläsarstruktur ... Rich Web Application Backplane

2006-11-16

Samordningsgruppen för hypertext ("Hypertext Coordination Group") har publicerat ett dokument som beskriver en modell för hur en webbläsare kan struktureras.

Rich Web Application Backplane -- publicerat som Coordination Group Note -- beskriver en gemensam infrastruktur för deklarativa och imperativa webbprogrammeringsspråk. De gemensamma byggblocken för webbtillämpningar (formulärhantering, datamodeller, bindning av modell till vy och beteende, etc) kan användas som bas för hantering av många uppmärkningsformat. Läs mer om samordningsgruppen för hypertext.

Nytt Working Draft:klipp och klistra ... Clipboard Operations

2006-11-15

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API WG") har offentliggjort en förslag till "Clipboard Operations for the Web 1.0: Copy, Paste, Drag and Drop".

Med hjälp av detta API kan utvecklare förbättra den vanliga funktionen för klipp-och-klistra i sina webbtillämpningar. Förslaget Clipboard Operations for the Web 1.0: Copy, Paste, Drag and Drop -- publicerat som första offentligt Working Draft -- baseras på dokumentation av datautbytet i Internet Explorer för Windows. Arbetsgruppen vill nu gärna få kommentarer på detta förslag från innehålls- och webbläsarutvecklare. Läs mer om Rich Web Clients Activity.

Ny Recommendation: "XInclude 1.0 Second Edition"

2006-11-15

XInclude, en grundläggande teknologi för att knyta samman webbinformation, har nu publicerats som en W3C Recommendation.

XInclude erbjuder en generisk mekanism för att sätta samman XML-dokument ("information sets") genom användning av existerande XML-strukturer -- element, attribut och URI-referenser. Den nu aktuella utgåvan, XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 Second Edition, innehåller rättningar av alla kända fel i 2004 års utgåva XInclude 1.0 Recommendation. Besök gärna XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: innehåll lämpat för mobil användning .. "mobileOK Basic Tests"

2006-11-13

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett utkast av "W3C mobileOK Basic Tests 1.0".

MobileOK-märkning baseras på goda principer som gör innehåll möjligt att använda portabelt på mobila apparater. I W3C mobileOK Basic Tests 1.0 -- publicerat som första offentligt Working Draft -- definieras tester som skapar grunden för att kunna säga att webbsidor uppfyller mobileOK-kraven, krav baserade på Mobile Web Best Practices. Läs mer om Mobile Web Best Practices Working Group.

Nytt Working Draft: elements roller i dokument ... "XHTML Role Attribute Module"

2006-11-13

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har offentliggjort ett utkast till "XHTML Role Attribute Module".

Med hjälp av rollattributet i XHTML kan innehållsförfattare annotera olika XML-baserade språk med maskinläsbar semantisk information som anger ändamålet med ett element. I XHTML Role Attribute Module -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- dokumenteras rollattributet, liksom användningsfall för tillgänglighet, apparatanpassning, serverbaserad bearbetning och komplexa databeskrivningar. Intresserade inbjudes att ta del av mer information på HTML:s hemsida.

Nytt dokument: personlig integritet ... "P3P 1.1"

2006-11-13

Arbetsgruppen för P3P har publicerat "The Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P1.1) Specification".

Med hjälp av P3P kan webbplatser uttrycka, i ett standardiserat format, policies för hur personlig data hanteras. Dessa policies kan automatiskt hämtas och tolkas av webbläsare. Denna utgåva, The Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P1.1) Specification -- publicerad som "W3C Working Group Note" -- innehåller anpassningar för de synpunkter som inkommit vid granskning. För närvarande har W3C inga planer på att driva P3P 1.1 fram till status Recommendation, men mer arbete kommer att utföras inom området personlig integritet på webben. Intresserade inbjudes deltaga i diskussioner om P3P i de olika forum som anges på P3P:s hemsida.

Webbutsändning: "Mobile Web Webinar" ... 20 november 2006

2006-11-10

W3C arrangerar ett webbutsänt seminarium om mobilitet och webben.

I detta seminarium, W3C Webinar kommer Dominique Hazaël-Massieux (W3C) att presentera dokument och verktyg som tagits fram av Mobile Web Best Practices Working Group, bl.a. goda råd, tekniker, framtida arbete med mobileOK-märkning, och dessutom demonstrera användning av ett granskningsverktyg för mobilt innehåll. Denna webbutsändning sker den 20 november klockan 10:00 UTC (11:00 svensk tid). Deltagare ombedes registrera sig och titta även på hemsidan för W3C:s mobila satsning ("Mobile Web Initiative").

Nytt Working Draft: små tillämpningar ... "Widgets 1.0"

2006-11-09

Arbetsgruppen för format i webbtillämpningar ("Web Application Formats Working Group") har publicerat "Widgets 1.0", som beskriver hanteringsfunktionalitet och format för minitillämpningar.

Med widgets menas små program, såsom klockor och presentation av textremsor, nyhetsrubriker och väderleksinformation, som körs i en webbläsarmiljö och som håller sig synkroniserade med data från webservers. Widgets 1.0 -- publicerat som första offentligt Working Draft --- definierar paketeringsformat och skriptinterface för nedladdning och installation på klientapparater. Dessutom publiceras en uppdatering av motsvarande kravdokument Läs mer på hemsidan för Rich Web Clients.

Nyhetskanal för den mobila webben ... "Planet Mobile Web"

2006-11-09

W3C har nu öppnat "Planet Mobile Web", en samlingspunkt för aktuell diskussion om den mobila webben.

Mobile Web InitiativePlanet Mobile Web är en webbplats som samlar upp inlägg från olika bloggar som handlar om användningen av den mobila webben. Där finns såväl direkta sammanställningar av texter som aggregerade RSS/Atom-kanaler. Läs om W3C:s Mobile Web Initiative, ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, apparattillverkare, webbläsarutvecklare och mobiloperatörer.

Ny inkubatorgrupp: dator-till-dator-språk ... Common Web Language (CWL)

2006-11-06

En nu studiegrupp -- en s.k. inkubatorgrupp -- har startats för att undersöka idéen om ett uniformt språk för kunskapsbaserat utbyte av information mellan datorer.

W3C har nu startat Common Web Language (CWL) Incubator Group för att definiera ett språk för utbyte av information över webben, identifiera sätt att behandla detta språk, och ta fram en pilotmodell och dess konverteringar till RDF/OWL, UNL och UWs. Gruppen stöds av W3C-medlemmarna Institute of Semantic Computing (ISeC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), och Justsystem. W3C-medlemmar kan använda ett formulär för att anmäla deltagande i gruppen. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ som stöder utveckling av framväxande webbteknologier.

Nytt Working Draft: formatmallar ... CSS 2.1

2006-11-06

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett utkast ("Last Call") av "Cascading Style Sheets, level 2 revision 1".

CSS 2.1 är en utveckling av, och avses ersätta, CSS2. CSS 2.1 svarar upp mot hur CSS används, och erbjuder ett antal efterfrågade funktionaliteter, rättar ett antal fel i tidigare specifikationer, och synkroniserar sig med beteendet hos CSS-implementationer. Kommentarer på Cascading Style Sheets, level 2 revision 1 (CSS 2.1) -- publicerat som "Last Call Working Draft" -- tas emot fram till och med 7 december 2006. Läs mer på hemsidan för CSS.

Workshop: internationalisering av talsyntes

2006-11-03

Nu tas "position papers" emot för "Third Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML)".

Position papers till Third Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) (13-14 januari 2007, Hyderabad, Indien, lokalarrangörer är International Institute of Information Technology (IIIT) och Bhrigus Software) skall vara inkomna den 1 december 2006. Deltagare kommer att diskutera förbättringar som underlättar användning av SSML inom språk som arabiska, hebreiska samt indiska språk som Telugu, Hindi, Bengali, Punjabi, Gujarthi och Urdu. Läs mer om W3C:s workshops och besök hemsidan för talstyrda webbläsare.

Nytt Working Draft: tolkning vid taligenkänning ... SISR 1.0

2006-11-03

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat har publicerat ett nytt förslag till "Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0".

Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0 publiceras som Last Call Working Draft. SISR-märkning av grammatikregler används för att extrahera mening vid taligenkänning. SISR definierar syntax och semantik av taggat innehåll i "Speech Recognition Grammar Specification" (SRGS) så att det går att generera som serialiserad XML eller ECMAScript-variabler. Detta utkast har uteslutit funktionaliteterna starttime och endtime som fanns i föregående utkast ("Candidate Recommendation"). Kommentarer tas emot fram till och med 24 november 2006. Läs mer på hemsidan för talstyrda webbläsare.

Nytt Working Draft: formulär på webben ... XForms 1.1

2006-11-03

Arbetsgruppen för XForms ("XForms Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast till formulärhanteringsspråket "XForms 1.1".

XForms 1.1 -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- har skapats för att förfina och förstärka den XML-baserade plattform som introducerades med XForms 1.0. Den nu aktuella versionen 1.1 utvidgar med nya insändningsfunktionaliteter, ett mer kraftfullt maskineri för bearbetning, utvidgade möjligheter att manipulera data och att komma åt kontextuell information, samt en mängd nya datatyper, hjälpfunktioner, gränssnittsförbättringar och händelsehanterare. Mer information finns på XForms hemsida.

Nya Working Drafts: webbtjänstpolicies ... Web Services Policy 1.5

2006-11-02

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat några utkast ("Working Drafts") till specifikation av Web Services Policy 1.5.

Policy Framework definierar en modell för att uttrycka sådana egenskaper hos webbtjänster som är viktiga förutsättningar för dessas användning. Attachment definierar hur man kan knyta policies, t.ex. inom WSDL eller UDDI, till de begrepp de berör. Läs om webbtjänster.

Ny Candidate Recommendation: taggning över världen ... "Internationalization Tag Set"

2006-11-02

"Internationalization Tag Set" beskriver begrepp och ramverk för regler som underlättar internationalisering av webbinnehåll.

De element och attribut som beskrivs i Internationalization Tag Set (ITS) Version 1.0 -- publiceras som Candidate Recommendation -- är strukturerade enligt datakategorier, och stöder internationalisering och lokalisering av scheman och dokument. Implementationer beskrivs för DTD, XML Schema och Relax NG. ITS kan användas i vokabulärer som XHTML, DocBook och OpenDocument. Kommentarer tas emot fram till och med 10 december 2006. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

Ny Proposed Recommendation: mobila webben ... "Mobile Web Best Practices"

2006-11-02

Nu föreslås "Mobile Web Best Practices 1.0" som Proposed Recommendation.

photo of mobile Web accessMobile Web Best Practices 1.0 är en samling råd och riktlinjer som bidrar till förbättrade användarupplevelser och till att webbinnehåll blir åtkomligt oavsett vilken apparat man använder. Den har skrivits för utvecklare av webbplatser och av författarverktyg, och beskriver hur man skall representera webbinnehåll som fungerar bra på mobila apparater. Trettio olika organisationer som deltagit i Mobile Web Initiative har nu enats kring förslaget, och rekommenderar att dess råd och riktlinjer får spridning och implementeras. Kommentarer tas emot fram till och med 11 december 2006. Läs om Mobile Web Initiative.

W3C firar tio år i Asien

2006-10-26

World Wide Web Consortium har nu funnits i Asien i tio år, och detta firas med en festivitet den 28 november i Tokyo, Japan.

foto av Hotel Nikko Tokyo Programmet innehåller bl.a. programpunkter "W3C:s roll på universitetet i Keio -- från grundandet till framtiden", "Hur japansk industri arbetar med webbstandarder", "Asiens påverkan på den framtida webben", och en utställning. Deltagare måste föranmäla sig. Läs pressmeddelande och mer om W3C10 Asia.

Nytt Working Draft: uttalslexikon ... "Pronunciation Lexicon Specification"

2006-10-26

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser WG") har publicerat ett andra utkast till specifikation av uttalslexikon -- "Pronunciation Lexicon Specification (PLS)".

Med PLS kan uttal specificeras på ett sätt som kan användas både vid talsyntes och vid taligenkänning. Uttal kan grupperas i PLS-dokument, och sedan refereas till från andra uppmärningsspråk som SRGS och SSML. Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0 publiceras som andra Last Call Working Draft. Kommentarer tas emot fram till och med 26 november 2006. Läs mer på hemsidan för talstyrda webbläsare.

Workshop: mångspråkig talsyntes ... SSML

2006-10-25

W3C planerar en tredje workshop om internationalisering av SSML, 13-14 januari 2007 i Hyderabad, Indien.

Deltagare kommer att diskutera förbättringar av SSML för att bättre stödja språk som arabiska, hebreiska och Hindi. En fullständig inbjudan kommer att publiceras i november. Läs om W3C:s workshops och på hemsidan för talstyrda webbläsare

Nytt Working Draft: semantik och mikroformat i webbdokument ... GRDDL

2006-10-24

Arbetsgruppen för GRDDL har nu offentliggjort ett utkast till specifikation av GRDDL -- stöd för semantisk annotering av webbdokument.

GRDDL ("Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages") är en mekanism för att extrahera RDF-uttryck från XHTML- och andra XML-baserade dokument genom XSLT-transformering. Denna mekanism knyter samman mikroformat med den semantiska webben. GRDDL -- publicerat som första offentligt Working Draft -- kan nu användas för att t.ex. åstadkomma "mash-ups" på ett enkelt sätt. Läs pressreleasen och hitta mer information på hemsidan för den semantiska webben.

Uppdatering av W3C-webbtjänster ... validerare och länkgranskare

2006-10-23

W3C har nu uppdaterat webbtjänsterna för validering ("Markup Validation Service") och länkgranskare ("Link Checker").

W3C:s Markup Validation Service och Link Checker har undergått ett förbättringsarbete, med rättning av kända fel, förbättrad dokumentation och användbarhet, och ett nytt validerings-API avsett för programvaruutvecklare. Tillsammans med W3C:s andra verktyg som stöder kvalitetsarbete för webben har valideraren och länkgranskaren utvecklats som öppen programvara, ett arbete genomfört i samarbete med frivilliga och med stöd av en stor grupp intresserade.

Nytt Working Draft: elektroniska pennor ... Ink Markup Language

2006-10-23

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat en föreslagen specifikation av InkML.

Formatet InkML används för att representera "bläck"-spåret efter en elektronisk penna. Webbapplikationer som förstår InkML kan behandla och utbyta handskrift, gester, skisser, musik och andra representationer. Ink Markup Language (InkML) publiceras nu som sista Working Draft. Kommentarer tas emot fram till och med 18 december 2006. Mer information finns på hemsidan för multimodal interaktion.

Workshop: att bygga verksamhetssystem ... Web of Services for Enterprise Computing

2006-10-20

W3C arrangerar en workshop om hur webbteknologi kan användas för att knyta samman arvssystem med nya infrastrukturer och hur intranät kan knytas samman med extranät.

Workshop on Web of Services for Enterprise Computing äger rum 27-28 februari 2007 i Bedford, MA, USA, hos MITRE. Position papers skall vara inlämnade senast den 15 december 2006. Läs om W3C:s workshops och om W3C:s olika arbetsområden.

Ny Candidate Recommendation: information om apparatstatus ... Delivery Context Interfaces

2006-10-19

Nu tillgängliggörs en uppdatering av specifikationen "Delivery Context: Interfaces (DCI)", vilken visar hur man kan få tillgång till information om klientapparaten.

Delivery Context: Interfaces (DCI) Accessing Static and Dynamic Properties -- publicerad som Candidate Recommendation -- beskriver hur man kan få tillgång till olika typer av apparategenskaper, såsom funktionalitet, konfiguration, användarpreferenser, och miljöfaktorer som batteristyrka, signalstyrka, ljusförhållanden, plats och riktning. Kommentarer tas emot fram till och med 31 mars 2007. Läs mer om arbetet med apparatoberoende.

Nytt Working Draft: uppladdning av filer ... File Upload

2006-10-18

Arbetsgruppen för webb-API ("Web APIs Working Group") har publicerat ett utkast till funktionalitet för uppladdning av filer.

Tillämpningar kan använda det API som definieras i File Upload -- nu publicerat som första offentligt Working Draft -- för att starta en dialog med användaren om vilken fil (eller vilka filer) som skall laddas upp från det lokala filsystemet. På klientsidan kan man manipulera innehållet, t.ex. visa en bild. Gruppen tar tacksamt emot kommentarer från utvecklare av innehåll och webbläsare. Läs mer om Rich Web Clients Activity.

Nytt Working Draft: webbtjänstpolicies ... Web Services Policy Primer

2006-10-18

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat ett dokument som ger en översikt över hur man arbetar med policies för webbtjänster.

Web Services Policy 1.5 - Primer -- publicerat som första offentligt Working Draft -- är skrivet för de som ansvarar för att uttrycka policies för webbtjänster och för implementatörer av programvara som skall läsa och skriva policyuttryck. Betydelsen av enkla och avancerade begrepp förklaras med hjälp av exempel. Detta översiktsdokument kan läsas tillsammans med de normativa Policy-specifikationerna Framework och Attachment Läs mer på hemsidan för Web Services.

Seminarium: om den mobila webben ... i Paris

2006-10-18

W3C inbjuder nu alla till ett seminarium om teknologi och metodik för den mobila webben.

Detta Mobile Web seminarium, som ges i samverkan med 3GWeb och går av stapeln den 6 november 2006 i Paris, fokuserar på aktuella resultat som tagits fram inom W3C:s Mobile Web Initiative. Bland talarna återfinns representanter från Mobile Web Initiatives sponsorer såsom France Telecom, Jataayu Software, MobileAware, Opera Software, och Vodafone. Deltagande är avgiftsfritt, men registrering krävs. Projektet 3GWeb är ett projekt inom det europeiska FoU-programmet IST. Läs pressmeddelandet.

Förslag till ny Recommendation: webbgrafik ... WebCGM 2.0

2006-10-17

Nu publicerar W3C specifikationen "WebCGM 2.0" som förslag till ny Recommendation.

"Computer Graphics Metafile" (CGM) är en ISO-standard som specificerar hur man kan utbyta 2D-vektor- och blandad vektor/raster-grafik. WebCGM är en profil definierad över CGM, med tillägg av webblänkning, och är optimerad för webbtillämpningar som teknisk illustration, dokumentation, datavisualisering och liknande. WebCGM 2.0 -- publicerad som Proposed Recommendation -- definierar DOM-access för WebCGM-objekt, en XML Companion File (XCF) för extern data, och utvidgat stöd för olika typer av innehåll. Kommentarer på förslaget tas emot fram till och med 30 november 2006. En rapport om implementationer av WebCGM 2.0 har tagits fram. Läs mer om WebCGM.

Ny Working Group: säker webbsurfning ... "Secure Browsing Initiative"

2006-10-17

W3C startar nu arbetsgruppen för "säkerhetskontext på webben" ("Web Security Context Working Group"), för att ta fram lösningar som ger säkerhet och tillit på webben.

"Det finns en stor mängd säkerhetsteknologier på marknaden, beprövade och med stor användning, men vi behöver kunna få lösningar att sträcka sig ända fram till webbanvändaren", säger Tim Berners-Lee (W3C). Mary Ellen Zurko (IBM) leder Web Security Context Working Group, vars uppdrag är att identifiera krav på och standarder för hur viktig säkerhetsrelaterad information skall presenteras för användare, och hur integriteten hos sådan information kan säkerställas. Läs pressrelease och mer om W3C:s säkerhetsarbete.

Nytt Working Draft: distribuerad händelsestyrning ... REX

2006-10-13

I ett samarbete mellan arbetsgrupperna för SVG och Web API har nu ett uppdaterat förslag till "Remote Events for XML (REX) 1.0".

Med användning av REX-grammatiken -- definierad i Remote Events for XML (REX) 1.0 som nu publiceras som uppdaterat Working Draft -- så kan olika noder i ett nätverk kommunicera med DOM Events som om de var placerade på samma nod. Läs mer om Scalable Vector Graphics (SVG) och om Web API.

Nytt Working Draft: händelsestyrda mediaströmmar ... Media Access Events

2006-10-13

Arbetsgruppen för skalbar grafik ("Scalable Vector Graphics Working Group", SVG) har publicerat ett uppdaterat förslag till specifikationen av "Media Access Events".

Media Access Events -- publicerat som första offentligt Working Draft -- definierar en uppsättning händelser ("events") och DOM API som ger stöd för övervakning av buffring och initialisering av mediaströmmar. Arbetsgruppen vill nu ha synpunkter på detta från utvecklare av webbinnehåll och webbläsare, för att belysa hur denna specifikation svarar upp mot kravbilder på händelsestyrd access till mediaströmmar. Besök gärna SVG:s hemsida.

Nytt Working Draft: formattering för utskrift ... CSS

2006-10-13

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett fullständigt förslag till "CSS Print Profile".

CSS Print Profile -- publicerat som Last Call Working Draft -- är en delmängd av språket Cascading Style Sheets (CSS), och fungerar tillsammans med XHTML-Print (en W3C Recommendation) för att kunna skriva ut på enkla apparater. Den stöder behov för presentation och utskrift i de fall att man inte har en skrivarspecifik drivrutin, och när viss variation i utskriftsformattering kan tolereras. En utvidgning ger starkare styrning av layout då text blandas med bilder, tabeller m..m. Läs mer på CSS:s hemsida.

Fortsatt arbete med XML

2006-10-12

W3C:s arbete med XML fortsätter, och säkerställer därmed en framtidssäkrad bas för information i allehanda former.

"W3C skapade, utvecklade och fortsätter arbetete med att förvalta XML-familjen av specifikationer, med användning som hantering och kommunikation av text, grafik, webbtjänster med mera", säger Liam Quin, ledare för W3C:s XML-aktivitet. De nio grupperna inom Extensible Markup Language (XML) Activity stabiliserar och kvalitetssäkrar XML, gör förbättringar som bidrar till interoperabilitet, och breddar dess användning till nya områden. Läs om W3C och titta på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: webbinnehåll för olika apparater ... DIAL

2006-10-10

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat ett översiktsdokument om "Device Independent Authoring Language" (DIAL)

DIAL beskriver data, formattering och interaktion separat från varandra, vilket kan göra webbinnehåll användbart på en bred uppsättning plattformar, bl.a. de tusenatls olika typerna av mobiltelefoner som används eller som snart kommer till marknaden. Dokumentet DIAL Primer -- publicerat som första offentligte Working Draft -- ger en översikt över DIAL. Ta del av mer information om apparatoberoende.

Nytt Working Draft: apparatberoende innehållsval ... DISelect

2006-10-10

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat specifikationen för DISelect.

DISelect stöder konstruktion av webbplatser som kan åtkommas från många olika typer av apparater. Arbetsgruppen har publicerat specifikationen av DISelect i form av tre dokument. Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0 och Delivery Context: XPath Access Functions 1.0 publiceras som Last Call Working Drafts. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 7 november 2006. Content Selection Primer 1.0 utges som ett första offentligt Working Draft. Besök gärna emsidan för apparatoberoende.

Nytt Working Draft: sidhantering vid formattering ... CSS3 Paged Media

2006-10-10

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett nytt utkast till "CSS3 Module: Paged Media".

Sidhantering i CSS3, som baseras på lådmodellen, erbjuder funktionalitet för sidindelning, storlek och stående/liggande format, sidhuvud och sidfot, sidnumrering m.m. Förslaget CSS3 Module: Paged Media, -- publicerat som Last Call Working Draft --- är en del av språket Cascading Style Sheets (CSS) Level 3. Kommentarer tas emot fram till och med 3 november 2006. Hitta mer information på CSS:s hemsida.

Workshop: semantiska webben och livsvetenskaperna

2006-10-09

Intressegruppen för semantiska webbens användning inom hälso- och sjukvård och livsvetenskaperna ("Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group", HCLSIG) arrangerar en öppen workshop om webben och livsvetenskaperna.

Teknologier från den semantiska webben erbjuder sätt att knyta samman informationskällor inom området klinisk forskning och läkemedelsframtagning. Workshopen Semantic Web Health Care & Life Sciences äger rum 6 november 2006, i Athens, Georgia, USA inom ramen för Workshops: International Semantic Web Conference. Nu finns agenda för workshop (PDF) publicerad. Om du vill deltaga, använd då formulär för registrering. Läs mer om Health Care and Life Sciences Interest Group och om den semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: transformering av XML ... XSL 1.1

2006-10-06

W3C annonserar nu att "Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1" har nått status Proposed Recommendation.

Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1 uppdaterar och förbättrar XSL 1.0 -- Recommendation sedan 2001 -- bl.a. med avseende på ändringsmarkeringar, index, multipla flöden och bokmärken, och utvidgat stöd för skalning av grafik, märken och sidnummer. Det finns en förteckning över ändringar som täcker skillnaderna sedan förslaget utgavs som Candidate Recommendation. Kommentarer tas emot fram till och med 3 november 2006. Läs mer om XML-arbetet.

Nytt Working Draft: hantering av frågor mot innehåll ... SPARQL

2006-10-05

Arbetsgruppen för access till RDF-data ("RDF Data Access Working Group") har publicerat ett uppdaterat förslag till "SPARQL Query Language for RDF".

SPARQL (uttalas "sparkel") erbjuder utvecklare och slutanvändare ett sätt att formulera frågor och använda svar vid sökning i en bred uppsättning informationskällor, såsom personlig data, sociala nätverk och metadata om digitala objekt som musik och bilder. SPARQL Query Language for RDF -- som nu publiceras som Last Call Working Draft -- tar hänsyn till kommentarer om bl.a. struktureringen av språket och hur enkelhet balanseras mot användarkrav. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Mauro Nunez affärsansvarig för regionen Nordamerika

2006-10-05

Som ny affärsansvarig för Nordamerika har W3C nu utsett Mauro Nunez, vilket bl.a. innefattar kontakter med W3C:s medlemmar i den regionen.

photo of Mauro NunezMauro Nunez koordinerar arbetet med ekonomi, och arbetar med medlemsfrågor, juridiska frågor, policyfrågor m.m. Maruro, som har varit Fulbright Scholar, skapade och drev ett företag i Boston, MA, USA, och tjänstgjorde som ekonomidirektör för Pontificia Universidad Católica de Valparaíso i Valparaiso, Chile. Läs mer om W3C och W3C:s ledningsgrupp.

Nytt Working Draft: användningsfall och introduktion ... semantik med GRDDL

2006-10-04

Arbetsgruppen för GRDDL ("GRDDL Working Group") har publicerat två dokument om GRDDL -- semantik för XHTML/XML-dokument.

Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages (GRDDL) är en mekanism för att extrahera RDF-uttryck från innehåll representerat som XHTML och XML, genom användning av XSLT-transformationer. En användning är för hantering av mikroformat. De två dokumenten GRDDL Primer och GRDDL Use Cases ger en inledning till respektive användningfall för GRDDL, och publiceras som första offentliga Working Drafts . Besök hemsidan för den semantiska webben, där mer information finns att tillgå.

Nytt dokument: serialisering av data ... JSON och SPARQL

2006-10-04

Arbetsgruppen för access till RDF-data ("RDF Data Access Working Group") har publicerat ett dokument som ger information om hur JSON kan utnyttjas i samband med SPARQL-frågor.

JavaScript Object Notation (JSON) är ett lättviktsformat som kan användas som ett alternativ till XML-vokabulärer för att serialisera resultat från SPARQL-frågor. SPARQL erbjuder utvecklare och slutanvändare ett sätt att formulera frågor och använda svar på frågor som ställs mot olika typer av informationskällor. Dokumentet Serializing SPARQL Query Results in JSON -- publicerat som Working Group Note -- beskriver principer för hur JSON kan användas för att representera svar från SPARQL-frågor. Besök hemsidan för den semantiska webben.

Uppdaterad Recommendation: XInclude 1.0

2006-10-03

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat förslag till ändringar i XInclude 1.0.

XInclude erbjuder generiska mekanismer för att sätta samman XML-dokument ("information sets") genom användning av existerande XML-konstrukter -- element, attribut och URI-referenser. XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 Second Edition -- som publiceras som Proposed Edited Recommendation -- innehåller rättningar av alla kända fel i XInclude 1.0 Recommendation, vilken utgavs 2004. Kommentarer tas emot fram till och med 3 november 2006. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: semantiska annoteringar ... WSDL

2006-09-29

Arbetsgrupp om semantiska annoteringar av webbtjänster ("Semantic Annotations for Web Services Description Language", SAWSDL) har publicerat en ny utgåva av "Semantic Annotations for WSDL".

Semantic Annotations for WSDL -- publicerat som Last Call Working Draft --- definierar ett antal attribut som kan användas i Web Services Description Language (WSDL) för att klassificera, upptäcka, matcha, sammansätta och anropa webbtjänster. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 1 november 2006. Arbetsgruppen publicerar även den relaterade Usage Guide som första offentligt Working Draft. Läs mer om webbtjänster.

Nytt Working Draft: arbetsföden för dokument ... XProc

2006-09-28

Arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group") har publicerat "XProc: An XML Pipeline Language".

XProc: An XML Pipeline Language används för att styra och organisera dokumentflöden, genom standardisering av interaktion, indata och utdata för transformationer. Detta kan tillämpas på ett stort antal teknologier/specifikationer, som XSLT, XML Schema, XInclude och Canonical XML, vilka arbetar med och producerar XML-dokument. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: ontologi för tidsbegreppet ... OWL

2006-09-28

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett utkast av "Time Ontology in OWL".

Innehållet i Time Ontology in OWL -- publicerat som första offentligt Working Draft -- beskriver OWL-Time, som bygger på DARPAAgent Markup Language DAML-Time och andra arbeten med klassifikation och representation av tid. Denna ontologi kan användas för att beskriva temporalt innehåll av webbsidor och temporala aspekter på webbtjänster, och dess vokabulär kan uttrycka datum och tid liksom intervall, och relationer mellan intervall och tidpunkter. Ett dokument Time Zone Resource in OWL ger ytterligare information. Mer finns att få på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt dokument: versionshantering med XML Schema 1.1

2006-09-28

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har publicerat ett utkast till "Guide to Versioning XML Languages using XML Schema 1.1".

XML Schema 1.1 innehåller ny funktionalitet som gör det enklare att definiera XML-språk som har sådan flexibilitet att de kan utnyttjas i senare versioner på ett framåtkompatibelt sätt. Guide to Versioning XML Languages using XML Schema 1.1 -- publicerat som första offentligt Working Draft -- är skrivet för tillämpnings- och schemautvecklare, och visar hur de nya mekanismerna kan användas, och ger exempel på olika användningstekniker. Arbetsgruppen tar gärna emot kommentarer på detta utkast, som avses att slutligen publiceras som en Working Group Note. Mer information om XML-teknologier finns på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: konformitetstestning och schemata... EARL

2006-09-27

Arbetsgruppen för utvärdering och reparation ("Evaluation and Repair Tools Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema".

EARL är ett flexibelt format som kan användas för att utbyta, kombinera och jämföra testresultat, såsom felrapporter, utvärdering på testsviter och konformitetsuttalanden. Det som testas kan vara webbplatser, författarverktyg, webbläsare och dylikt. Översiktlig information finns i EARL Overview. I Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema -- publicerat som uppdaterat Working Draft --- dokumenteras det schema som EARL bygger på. Arbetsgruppen önskar kommentarer och synpunkter från webbutvecklare och forskningsvärlden. Läs mer på hemsidan för webbtillgänglighet (WAI).

Nytt Working Draft: utpeka element ... Selectors API

2006-09-27

Arbetsgruppen för webb-API ("Web APIs Working Group") har publicerat en uppdaterad utgåva av "Selectors API".

I Selectors API -- publicerad som uppdaterat Working Draft --- definieras metoder som kan användas för att identifiera element i ett dokument, då sådana element ska bearbetas med skripts eller med operationer erbjudna av Document Object Model (DOM). Selektorer, såsom definierade i CSS3-dokumentet Selectors, används för att identifiera element. Läs mer på hemsidan för web-API.

Nytt Working Draft: webbanrop från AJAX ... XMLHttpRequest

2006-09-27

Arbetsgruppen för webb-API ("Web APIs Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "The XMLHttpRequest Object".

Dokumentet The XMLHttpRequest Object -- publicerat som uppdaterat Working Draft --- beskriver de funktionaliteter som tillhandahålls av objektet XMLHttpRequest, nyckelkomponent i AJAX. Med detta interface kan skripts genomföra HTTP-anrop, för att skicka in data eller hämta data från en server. Läs mer om W3C:s aktivitet Rich Web Client.

Nya Working Drafts: policies i webbtjänster ... WS-Policy

2006-09-27

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat nya utkast till dokument om hur policies uttrycks och hanteras i WSDL.

I Web Services Policy 1.5 Framework definieras en modell för hur användningsorienterade egenskaper hos webbtjänster uttrycks. I Attachment specificeras hur man knyter policies, inom WSDL eller UDDI, till de resurser de objekt de karaktäriserar. Dokumenten publiceras som uppdaterade Working Drafts. Ytterligare information hittas på hemsidan för webbtjänster.

Nya Working Drafts: tillgänglighet hos dynamiskt webbinnehåll ... WAI-ARIA

2006-09-26

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat dokument om tillgänglighet i kraftfulla internettillämpningar -- WAI-ARIA.

Dokumenten ingår i en serie WAI-ARIA -- "Accessible Rich Internet Applications". Dokumentet Roadmap beskriver tillgänglighetsaspekter på dynamiskt webbinnehåll, som byggts med hjälp av teknologier som AJAX och DHTML. Dokumentet Roles beskriver avbildningar i de APIs för styr- och navigationsfunktionalitet som användaren kan utnyttja, och dokumentet States and Properties knyter beteende till uppmärkning i webbdokument. Läs pressrelease och se annan information på hemsidan för webbtillgänglighet.

Ny Recommendation: utskrift på webben ... XHTML-Print

2006-09-26

W3C har nu offentligt publicerat "XHTML-Print" som standard för webben.

XHTML-Print -- publicerad som W3C Recommendation -- har konstruerats för att stödja utskrift från mobila och andra enkla apparater. Dess sidbeskrivningsformat stöder utskrifts- och presentationsbehov i de fall då det inte finns en skrivarspecifik drivrutin, och då variation i formattering förväntas och är acceptabelt. Arbetet baseras på förslaget XHTML-Print som tagits fram av Printer Working Group (PWG), ett arbete drivet inom IEEE-ISTO. Läs mer på HTML:s hemsida.

Tim Berners-Lee får brittisk utmärkelse

2006-09-21

W3C:s ledare Tim Berners-Lee har fått utmärkelsen "Freedom of the Information Technologists" för sina insatser med att sprida webben.

Denna utmärkelse delas ut av den ideella London-baserade organisationen WCIT ("Worshipful Company of Information Technologists"), och Berners-Lee har utvalts för sitt arbete med webbens utveckling, och sitt engagemang kring sociala och bredare samhällsrelaterade frågeställningar kring informationsteknologi. Se WCIT:s nyhetssida.

IETF publicerar nya språkkoder

2006-09-21

IETF publicerar nya dokument om kodning av språknamn.

De två nya specifikationer för koder Internet Engineering Task Force (IETF) nu utger är RFC 4646: Tags for the Identification of Languages (som ersätter RFC 3066) och IANA Language Subtag Registry, som utvidgar syntaxen för språkkoder och därmed kan hantera några problem vi levt med ett längre tag. Dokumentet RFC 4647: Matching of Language Tags fokuserar på hur man matchar dessa nya koder. W3C arbetsgrupp I18nGEO publicerar en enkel introduktion till den nya syntaxen. Mer information finns på hemsidan för internationalisering.

Nya Working Drafts: sidhantering, enheter, mått ... CSS3

2006-09-19

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat två dokument om CSS3 -- "Generated Content for Paged Media" och "Values and Units".

Generated Content for Paged Media beskriver funktionalitet som korsreferenser, fotnoter, sidhuvud och sidfot, vilka har bred användning i tryckta publikationer. Values and Units förklarar specificerade, beräknade och aktuella värden, och definierar hur återanvändbara värden och enheter kan specificeras en gång och sedan refereras till av andra CSS3-moduler. Dessa CSS3-dokument publiceras som uppdaterade Working Drafts. Kompletterande information finns på CSS:s hemsida.

Workshop: mobila webben i utvecklingsländer

2006-09-19

Nu kan intresserade anmäla sitt intresse att deltaga i W3C:s workshop om mobila webben i utvecklingsländer, som äger rum i december 2006.

Deltagare i Workshop on the Mobile Web in Developing Countries -- 5-6 december 2006; Bangalore, India; värd för arrangemanget är Jataayu Software -- kommer att diskutera användning av den mobila webben i utvecklingsländer, t.ex. behov, hinder och potentiell användning. "Vi måste försäkra oss om att webben konstrueras så att den svarar upp mot de behov som finns i glest befolkade områden, och för de vars enda webbapparat är en mobiltelefon", säger Tim Berners-Lee (W3C). "Position papers" skall vara insända senast 1 november 2006. Sponsorer tillhandahåller vissa medel som kan stödja deltagande för de som annars inte skulle kunna vara med, av skäl som resor eller kostnader. Läs press release, om W3C:s Workshops och om W3C:s Mobile Web Initiative.

Ralph Swick tillförordnad ledare för området teknologi och samhälle

2006-09-19

W3C har utsett Ralph Swick till tillförordnad ledare för området teknologi och samhälle.

photo of Ralph SwickRalph Swick kommer att leda arbetet i området teknologi och samhälle (Technology and Society) kring teman som personlig integritet, säkerhet och den semantiska webben. Ralph har arbetet som teknisk ledare för T&S sedan 1997, och kommer att fortsättningsvis agera i den kapaciteten också. Ralph kom till W3C från arkitekturarbete med "X-windows", och från Digital och MIT-projektet Athena där han arbetade med programvara för informationsfiltrering och datorstödd samverkan. Ralph ersätter temporärt områdesledaren Daniel J. Weitzner, som under nio månader kommer att arbeta med forskning kring personlig integritet på webben vid MIT/CSAIL. Läs mer om T&S, W3C:s arbete med webbteknologi och policyfrågor, samt om W3C. (Fotograf: Tim Berners-Lee. )

Konferens om XML ... "XML Access Languages Conference"

2006-09-19

W3C:s lokalkontor för Storbritannien och Irland arrangerar en konferens om XML-språk.

photo of CCLRC Rutherford Appleton LaboratoryW3C:s kontor för UK och Irland, i samarbete med XML UK ger konferensen XML Access Languages den 26 september 2006 vid CCLRC Rutherford Appleton Laboratory utanför Oxford, Storbritannien. Mark Birbeck, Michael Kay, Brian Matthews, Liam Quin, Andy Seaborne, Jeni Tennison, Chris Wallace, och Michael Wilson presenterar senaste utveckling av XSLT, XQuery, och andra XML-teknologier. Läs mer om XML på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: talstyrning ... VoiceXML 2.1

2006-09-15

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser WG") har publicerats "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1".

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1 -- publicerat som Last Call Working Draft -- är kompatibel med VoiceXML 2.0, och standardiserar åtta nya funktionalitetet som typiskt tillhandahålls av implementationer av VoiceXML: data, disconnect, grammar, foreach, mark, property, script, och transfer. En översikt av ändringarna gentemot senaste publicerade utkast återfinns i dokumentets sammanfattning, bl.a. modifieringar av elementet foreach. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 6 oktober 2006. Mer information finns på hemsidan för talstyrda webbläsare.

Nya Working Drafts: "Canonical XML" och digitala signaturer

2006-09-15

För att förtydliga konsekvenser av standarden "xml:id" publiceras nu tre dokument om "Canonical XML 1.1" och dess användning tillsammans med digitala signaturer.

"Canonical XML" och XML-signaturer kan garantera att data som överförs mellan XML-processorer behåller sin integritet, vilket är kritiskt i tillämpningar som e-handel. Följande tre Working Drafts är uppdateringar av "Canonical XML" vilka skall leda till version 1.1, och som tar hänsyn till standarden för xml:id (W3C Recommendation), och till XML digital signatures:

Mer information på XML:s hemsida.

Workshop om formattering av webbdokument.

2006-09-13

W3C arrangerar en workshop kring formattering med hjälp av XSL.

Denna Workshop on Gathering Requirements for Extensible Stylesheet Language (XSL) 2.0 äger rum den 18 oktober 2006 i Heidelberg, Tyskland, hos Heidelberger Druckmaschinen AG. Arbetsgruppen för XSL inbjuder härmed experter att diskutera krav, funktionalitet och designfrågor inför version 2.0 av Extensible Stylesheet Language (även kallad XSL-FO). Workshopen äger rum i direkt anslutning till Print Symposium. Läs pressreleasen, om W3C:s workshops och om W3C:s arbete med XML.

Nytt dokument: hur man utvecklar multimodala användargränssnitt

2006-09-11

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat praktiska råd om multimodala gränssnitt -- "Common Sense Suggestions for Developing Multimodal User Interfaces".

Dokumentet Common Sense Suggestions for Developing Multimodal User Interfaces -- publicerat som en Working Group Note -- är skrivet för interfacedesigners och -utvecklare, och innehåller råd och tips baserade på många års erfarenhet av att utveckla multimodala tillämpningar. Fyra huvudprinciper beskrivs: stödja begränsningar som impliceras av användarens sammanhang, kommunikation med användare, att hjälpa användare hantera problemsituationer och att göra användarupplevelsen angenäm. Läs mer på hemsidan för multimodal interaktion.

Testsvit för "XML Query"

2006-09-08

Arbetsgruppen för "XML Query" har publicerat version 1.0 av "XML Query Test Suite", så att implementationer av XML Query kan testas på ett omfattande sätt.

I och med offentliggörandet av testuppsättningen XML Query Test Suite (XQTS) version 1.0, så finns det nu fler än 15 000 testfall. Arbetsgruppen omber implementatörer att skicka in testutfall under September (möjligen anonymt), som ett led i att demonstrera att specifikationen XML Query 1.0 kan implementeras på ett interoperabelt sätt, och att den specifikationen är så korrekt att den kan publiceras som specification can be implemented interoperably and is ready to move forward to Proposed Recommendation. Besök gärna XML:s hemsida.

Last Call: ... att utvidga beteendet av webbformat -- "XBL 2.0"

2006-09-08

Arbetsgruppen för format i webbtillämpningar ("Web Application Formats Working Group") har publicerat "XML Binding Language (XBL) 2.0".

XBL är en teknologi för att utvidga utseende och beteende av element i webbformat som HTML. Element kan knytas till skripts, händelsehanterare, CSS och mer komplexa innehållsmodeller. Innehåll han ordnas om och bäddas in, t.ex. kan komplexa CSS-format kan appliceras på enkel HTML eller XHTML. XBL kan användas för att implementera nya DOM-gränssnitt, och kan i kombination med andra specifikationer implementera godtyckliga tagg-mängder som widgets. Denna utgåva av XML Binding Language (XBL) 2.0 publiceras som Last Call Working Draft. Kommentarer på denna utgåva tas emot fram till och med 7 december 2006. Annan information finns på hemsidan för Rich Web Clients.

Ny Candidate Recommendation: grafisk metadata -- WebCGM 2.0

2006-09-06

Arbetet med Computer Graphics Metafile (CGM) publicerar nu ett förslag till WebCGM 2.0.

Computer Graphics Metafile (CGM) är en ISO-standard för utbyte av 2D och blandad vektor/rasterrepresenterad grafik. WebCGM är en profil av CGM, som lägger till webblänkar, och är optimerad för webbtillämpningar inom teknisk illustration, dokumentation, datavisualisering och liknande verksamheter. WebCGM 2.0 -- vilkenpubliceras som Candidate Recommendation -- utvidgar med DOM-access till WebCGM-objekt, en XML Companion File (XCF) för externa data, lägger till grafiskt och intelligent innehåll. Kommentarer och rapporter om implementationer tas emot fram till och med 6 oktober 2006. Sex implementationer av WebCGM 2.0 finns redan tillgängliga. Ytterligare information om detta hittas på WebCGM:s hemsida.

Symposium om standarder för webbutskrift

2006-09-01

W3C-kontoret för Tyskland/Österrike inbjuder till symposium om webbstandarder som stöder webborienterad utskrift, såsom XHTML Print, SVG och CSS.

photo of Heidelberg Print Media AcademyW3C Print Symposium 2006 -- arrangerat av W3C:s kontor för Tyskland och Österrike -- äger rum den 17 oktober vid Heidelberg Print Media Academy i Heidelberg, Tyskland. Klaas Bals, Bert Bos, Håkon Wium Lie, Chris Lilley, Liam Quin, Thomas Tikwinski, Andrew Shellshear, och en representant för Heidelberger Druckmaschinen AG kommer att ge presentationer on utskriftsteknologier framtagna inom W3C, bl.a. XSL, XSLT, SVG Print, CSS Paged Media and XHTML Print. Arrangemanget sker i anslutning till workshop om XSL-FO (18 oktober), och det finns möjligheter att träffa medlemmar i arbetsgruppen för XSL. Studenter erbjuds rabatt på avgiften. Det går nu att registrera sig för symposiet, och det är avgiftsfritt för W3C:s medlemmar. (Fotograf: Thomas Tikwinski)

Nytt Working Draft: "XML Schema 1.1 Structures"

2006-08-31

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har publicerat en uppdaterad utgåva av "XML Schema 1.1 Part 1: Structures".

XML Schema definierar delade uppmärkningsvokabulärer, struktur på XML-dokument som använder dessa vokabulärer, och erbjuder möjligheter att knyta semantik till sådana dokument. Förenklingar och ändringar i dokumentet XML Schema 1.1 Part 1: Structures -- nu publicerad som uppdaterat Working Draft -- berör sektioner om regler för validitetskontroll, "all"-grupper, PSVI, konformans, sätt att göra enklare validering, med mers. Ytterligare information finns på XML:s hemsida.

Uppdaterat Working draft: formatmallar -- "CSS Module for Namespaces"

2006-08-28

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat en uppdatering av förslaget om namnrymder för CSS.

I CSS Module: Namespaces -- uppdaterat Working Draft -- beskrivs bl.a. regeln för @namespace som används för att deklarera default namnrymd och för att binda namnrymder till prefix. En syntax definieras som andra specifikationer kan utnyttja då prefix ska användas för namn som är namnrymskvalificerade. Mer om formatmallar finns på hemsidan för CSS.

Inbjudan till workshop om formattering på webben -- XSL

2006-08-22

W3C bjuder nu in till en workshop om krav på XSL 2.0, den 18 oktober 2006 i Heidelberg, Tyskland.

Denna workshop om krav på Extensible Stylesheet Language (XSL) 2.0 -- som sker hos Heidelberger Druckmaschinen AG --- är samlokaliserad med ett symposium om utskrift på webben. Deltagare kommer att diskutera krav, egenskaper och struktur av en framtida version av Extensible Stylesheet Language, vanligen kallad XSL-FO. Läs om W3C:s Workshops och om XML-aktiviteten.

Förannonsering av Workshop: den mobila webben i utvecklingsländer

2006-08-21

W3C planerar en workshop om mobila webben i utvecklingsländer, där teman som behov, hinder och användningsområden kommer att diskuteras.

Workshopen "Mobile Web in Developing Countries" äger rum 4-5 december i New Delhi, Indien, på C-DAC, värdinstitution för det indiska W3C-kontoret. En inbjudan till denna workshop kommer att publiceras i september. Vissa stipendier (som bidrag till resekostnader) kommer att finnas tillgängliga. Läs mer om W3C:s Workshops och om W3C:s satsning på den mobila webben.

Nytt Working Draft: "Web Applications Packaging" -- små webbtillämpningar

2006-08-21

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har publicerat en analys av mål och krav på hur man kan paketera funktionalitet i form av små webbtillämpningar för webbläsare.

I dokumentet Web Applications Packaging Format Requirements -- nu publicerat som första offentligt Working Draft -- specificeras designmål och krav på hur man kan paketera små klientapplikationer, ofta kallade "widgets", "gadgets" eller "moduler". Dessa används för att presentera och uppdatera data som ligger någon annanstans på nätet. Tillämpningar som klockor, löpande börskursinformation, nyhetsannonsering, spel och väderinformation tillhandahålls ofta som en paketerad tillämpning som kan laddas ned och installeras på en klientmaskin. Mer information finns på hemsidan för Rich Web Clients.

Nytt Working Draft: "Web Forms 2.0" -- webbformulär

2006-08-21

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har publicerat ett utkast till formulärhantering -- "Web Forms 2.0".

Formulärhanteringen i Web Forms 2.0 -- nu publicerat som första offentligt Working Draft -- bygger på HTML 4, XHTML 1.1 och DOM. Det innehåller nya starkt typade inmatningsfält, attribut, deklarativ repetition av sektioner i formuläret, DOM-interface, DOM-händelser, och XML-baserad initialisering och inskickning av formulär. Web Forms 2.0 drar nytta av de insikter som webbkonstruktörer har fått vid användning av HTML. Läs mer om Rich Web Clients.

Nya utgåvor av fundamentala XML-standarder

2006-08-16

Idag har nya utgåvor av fyra fundamentala XML-standarder publicerats -- XML 1.0, XML 1.1, XML Namespaces 1.0 och XML Namespaces 1.1.

De fyra dokumenten är: fjärde utgåvan av Extensible Markup Language (XML) 1.0 och andra utgåvan av Extensible Markup Language (XML) 1.1, Namespaces in XML 1.0 och Namespaces in XML 1.1. I dessa nya utgåvor har alla kända fel rättats. Läs pressrelease och besök XML:s hemsida.

Symposium om utskrift på webben i Heidelberg, Tyskland

2006-08-15

W3C arrangerar ett symposium om utskrift i webbmiljöer och en workshop om XSL, i Heidelberg i oktober 2006.

Vid detta internationella symposium om webbutskrift (17 oktober, 2006) ges presentationer av kommande generationer av webbteknologier för utskrift. Symposiet riktas till tekniska beslutsfattare, IT-experter och chefer i europeisk tryck och förlagsindustri, men andra är också välkomna. Teknologier som tas upp är bl.a. CSS, XHTML Print, SVG och XSL.

Dagen efter symposiet (18 oktober, 2006) går workshopen om XSL-FO, också i Heidelberg. Workshopens fokus är vilka krav som skall ställas på XSL-FO 2.0 -- nästa generation av "Formatting Objects".

Plats för bägge evenemangen: Heidelberg Print Media Academy.

Nya Working Drafts: sammansatta dokument och profiler

2006-08-11

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerats fyra uppdaterade Working Drafts om sammansatta dokument.

Sammansatt webbdokument ("Web Integration Compound Document", WICD -- uttalat "wicked") är en apparatoberoende profil av "Compound Document", byggt på XHTML, CSS och SVG. De nu uppdaterade dokumenten -- Compound Document by Reference Framework, WICD Core 1.0, WICD Full 1.0, och WICD Mobile 1.0 -- baseras på kommentarer och synpunkter på föregående utgåvor. Dessa förslag beskriver beteende när ett dokument är uppbyggt av ett antal olika format. Läs mer om Rich Web Clients.

Ny Candidate Recommendation: SVG Tiny 1.2

2006-08-10

Nu har "Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2" publicerats som Candidate Recommendation.

Språket SVG är ett format för interaktiv vektorgrafik, text, bild, animering och grafiska XML-tillämpningar. Det finns redan implementerat i webbläsare för vanliga datorer, som Opera och Firefox. Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 har konstruerats för att kunna användas av allehanda olika webbkapabla apparater; mobiltelefoner, mediacenter i bilar, underhållningskonsoler, m.m. Två implementationer av SVG Tiny 1.2 är redan tillgängliga, och fler är på gång. Kravdokumentet har också uppdaterats. Läs pressreleasen och stöduttalanden och besök SVG:s hemsida.

Rapporter från workshop om talsyntes

2006-08-03

Nu har minnesanteckningar och en rapport från workshopen om internationaliserad talsyntes publicerats.

Foto från SSML Workshop Lingvister och experter på tal träffades 30-31 maj i Heraklion, Kreta, för att identifiera förbättringar i användningen av SSML för asiatiska språk, östeuropeiska språk och språk från Mellanöstern -- arabiska, finska, grekiska, hebreiska, hindi, ungerska, japanska, koreanska, kinesisk manarin, polska, ryska och sloveniska. Deltagare i den W3C:s andra workshop om Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) har nu offentliggjort minnesantecningar minnesanteckningar och en rapport med slutsatser. W3C tackar FORTH som var värd för arra´ngemanget. Läs pressreleasen, hur man blir medlem i W3C, och besök hemsidan för språkhantering. (Fotograf: Kazuyuki Ashimura)

Ny Working Drafts: Web Services Policy 1.5

2006-08-01

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat dokument om policies och policyhantering för webbtjänster.

Två dokument har publicerats som första offentliga Working Drafts för Web Services Policy 1.5. Dokumentet Policy Framework definierar en modell för att karaktärisera webbtjänster för att beskriva villkor knutna till deras användning. Policy Attachment definierar hur man associerar policies till de objekt de hänför till, t.ex. WSDL och UDDI. Läs mer om Web services.

Ny chef för W3C:s IT-infrastruktur utsedd

2006-07-26

Ted Guild är ny systemansvarig på W3C.

foto av Ted GuildSystemgruppen, som tidigare leddes av Alan Kotok, ansvarar för W3C:s drift, utveckling och driftsättning av programvaruverktyg, och stöd till standardutveckling, utveckling av innehåll, samarbete, kommunikation och arkivering. Innan Ted Guild kom till W3C år 2000, arbetade han med IT vid ett antal kommersiela och offentliga organisationer. Läs mer om W3C. (Fotograf: Ralph R. Swick. )

Nytt Working Draft: XHTML 2.0

2006-07-26

Arbetsgruppen för HTML har publicerat en åttonde utgåva av "XHTML 2.0".

XHTML 2.0 är ett generellt uppmärkningsspråk som inte innehåller presentationsorienterade element, och som har bred användbarhet. I inledningen till XHTML 2.0 -- publicerat som Working Draft --- beskrivs skillnader mellan XHTML version 1 och 2. En stor del av XHTML 2.0 fungerar redan i existerande webbläsare. Denna utgåva innehåller en implementation i RELAX NG och implementationer i DTD samt XML Schema håller på att tas fram. Besök HTML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "XHTML Role Attribute Module"

2006-07-25

Arbetsgruppen för HTML har publicerat ett dokument om specifikation av vilken roll element i ett dokument har.

Ett exempel där det är viktigt att veta vilken roll ett element har i ett dokument är när användare utnyttjar hjälpmedel för funktionshindrade för att förstå ett dokument. Speciell annotering i dokument kan underlätta för användare att hantera dokument. XHTML Role Attribute Module -- publicerat som första offentligt Working Draft --- specificerar hur man kan använda attributet role i uppmärkningsspråk som bygger på XHTML Modularization 1.1. Detta förslag har tagits fram i samarbete med grupper inom tillgänglighetsområdet och andra intressenter, och är det första dokumentet i en serie som skall ge nya möjligheter att använda XHTML-språk i nya sammanhang. Läs mer på HTML:s hemsida.

Intressenter i den mobila webben skissar principer för framtida apparatbeskrivningar

2006-07-24

Deltagare i workshopen om apparatbeskrivningar har publicerat en rapport om slutsatser.

foto från workshopen Mobiloperatörer, apparattillverkare, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer och andra intressenter träffades 12-13 juli i Madrid, Spanien vid International Workshop on the Implementation of a Device Description Repository för att diskutera principer för en databas av apparatbeskrivningar. Nu har en sammanfattande rapport publicerats. W3C tackar Telefonica som stod som värd för arrangemanget. Läs mer om W3C:s satsning på den mobila webben, ett samarbete mellan olika intressenter med målet att kunna utnyttja webben från mobila apparater. (Fotograf: Cédric Kiss. )

Inbjudan till workshop om integritetspolicies

2006-07-21

W3C arrangerar en workshop om språk och policies för personlig integritet i oktober 2006.

Languages for Privacy Policy Negotiation and Semantics-Driven Enforcement äger rum 17-18 oktober 2006 vid europeiska kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra, Italy. Leverantörer och forskare träffas och diskuterar personlig integritet, policies, automatiserad policyhantering i Web Services, webbapplikationer och identitetshantering, samt användning av teknologier från den semantiska webben för att stödja integritet. Såväl W3C:s medlemmar som andra hälsas välkomna. Läs mer om W3C:s workshops och om aktiviteten om personlig integritet.

Nytt Working Draft: att ange innehållsspråk i dokument

2006-07-21

Arbetsgruppen för råd och upplysing om internationalisering -- "Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach) Working Group" -- har publicerat en uppdaterat dokument om hur man anger i vilket språk innehåll uttrycks.

Internationalization Best Practices: Specifying Language in XHTML & HTML Content -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- är ett dokument i en serie av dokument som ger anvisningar om hur innehållsspråk anges i dokument avsedda för en internationell publik. Dokumentet riktar sig till innehållsförfattare. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: SVG Tiny 1.2

2006-07-21

Arbetsgruppen för skalbar grafik ("Scalable Vector Graphics Working Group", SVG) har publicerat ett uppdaterat förslag till specifikationen av "SVG Tiny 1.2".

Med språket SVG kan man hantera vektorgrafik, text och bild som XML på webben. Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification -- publicerat som Working Draft baserat på kommentarer på föregående utkast -- är en fullständig språkspecifikation och kan implementeras på små såväl som stora apparater -- från mobiltelefoner till bordsdatorer. Besök gärna SVG:s hemsida.

WAI ska vara rådgivare när 508-standarden uppdateras

2006-07-20

W3C:s tillgänglighetsinitiativ ("Web Accessibility Initiative", WAI) har utsetts att vara representerad i referensgruppen för nationella regler i USA om tillgänglighet.

Arbetet berör riktlinjerna i Section 255 och standarden Section 508, som inkluderar webbtillgänglighet. WAI ser fram emot att samverka med organisationer i alla länder i arbetet att utveckla harmoniserade standarder för webbtillgäönglighet. Mer information finns på U.S. Access Board i artikeln Board Names Advisory Committee for 508 Standards Update. Läs mer på WAI:s hemsida.

Ny inkubatorgrupp: om användarens upplevelser

2006-07-19

En ny inkubatorgrupp har startats, "Emotion Incubator Group", för att analysera hur användargränssnitt påverkar känsloupplevelsen hos användare.

Emotion Incubator Group har uppdrag att undersöka språk för att representera användares känslolägen och de känslolägen som ett användargränssnitt kan simulera. Gruppen stöds av W3C-medlemmarna DFKI, Deutsche Telekom T-Com, University of Edinburgh, kinesiska vetenskapsakademin, EPFL, USC ISI, Universidad Politecnica de Madrid, och Fraunhofer Gesellschaft. W3C-medlemmar kan använda anmälningsformulär för att bli medlem i gruppen. Läs om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja framväxt av nya webbteknologier.

Nytt Working Draft: om effektiv behandling av XML

2006-07-18

Arbetsgruppen för effektiv hantering av XML ("Efficient XML Interchange Working Group") publicerar ett utkast om hur XML-kodning påverkar transmissions- och bearbetningsegenskaper.

Dokumentet Efficient XML Interchange Measurements Note -- publicerat som första offentligt Working Draft -- ger en analys av möjliga prestandaegenskaper av ett effektivt kodningsformat för XML ("Efficient XML Interchange", EXI), i termer som kompakthet och bearbetningseffektivitet. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "XForms 1.1"

2006-07-18

Arbetsgruppen för XForms ("XForms Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "XForms 1.1".

Med XForms 1.0, skapades en viktig komponent i plattformen för XML på webben. Dagens nya XForms 1.1 -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- ger nya medel att skicka in ifyllda formulär, utvidgad bearbetningsfuktionalitet, mer metoder att bearbeta data och att utnyttja händelseorienterad information, samt nya datatyper och hjälpfunktioner, förbättrat användargränssnitt och händelsehantering. Läs mer på hemsidan för XForms.

Ny ledare för aktiviteten om Web Services: Yves Lafon

2006-07-17

W3C har utnämnt Yves Lafon till ny ledare av W3C-aktiviteten om semantiska webben.

foto av Yves Lafon I aktiviteten om Web Services ingår arbetsgrupper för semantisk annotering, adressering, koreografi, beskrivningsspråk och policies, samt XML-protokoll och databindning. Yves Lafon började arbete inom W3C 1995 med utveckling av den experimentella webbläsaren Arena. Han ledde sedan arbetet med Jigsaw, W3C:s javabaserade webbserver. Senare ledde han aktiviteten med webbprotokoll och XML-protokoll, och har varit engagerad i XML-schemamönster och koreografi av Web Services. W3C tackar Hugo Haas som var föregående ledare av aktiviteten om semantiska webben. Läs mer om W3C.

Aktiviteten om den semantiska webben utvidgas med nya arbetsgrupper

2006-07-14

Aktiviteten om den semantiska webben ("Semantic Web Activity") har fått förlängt uppdrag och inkluderar nya områden.

"W3C fortsätter sitt arbete med att stödja brett delande och automatisk bearbetning av data på webben", säger Ivan Herman (W3C). Med hjälp av teknologier för den semantiska webben kan data delas och återanvändas inom och mellan tillämpningar, företag och användargrupper. W3C:s rådgivande kommittee stöder fortsatt arbete med RDF dataaccess, regelutbyte, och användning inom hälsovård och livsvetenskaperna. Tre nya arbetsgrupper ingår i Semantic Web Activity -- användning av den semantiska webben, RDF för XML (t.ex. för användning av mikroformat) samt informations- och utbildningsinsatser. Bli medlem i W3C och besök hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: principerna för "mobileOK"-märkning

2006-07-12

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett utkast av "W3C mobileOK Scheme 1.0".

I W3C mobileOK Scheme 1.0 -- publicerat som första offentligt Working Draft -- beskrivs vad mobileOK-märkning betyder, vad som krävs för att få denna märkning och hur den användes. mobileOK-märkning indikerar att innehåll och dess leverans uppfyller krav baserade på Mobile Web Best Practices, så att beteendet på mobila apparater skall vara förutsägbart. Läs mer om W3C:s satsning på den mobila webben, en samverkan mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, apparattillverkare, webbläsarleverantörer och operatörer av mobilnät.

Annonsering om Workshop: krav på XSL-FO 2.0

2006-07-11

W3C planerar nu en workshop för att belysa krav på "Extensible Stylesheet Language" (XSL) 2.0.

Workshopen -- som äger rum den 18 oktober i Heidelberg, Tyskland på Heidelberger Druckmaschinen AG -- arrangeras i samverkan med ett symposium om utskrift på webben ("Web Printing"). Workshopdeltagare diskuterar krav, funktionalitet och design av en framtida version av formatteringen i Extensible Stylesheet Language, vanligen kallad XSL-FO. En inbjudan till workshopen kommer att publiceras i augusti. Läs mer om W3C:s workshops och om XML-aktiviteten.

Uppdaterad Candidate Recommendation: datamodeller för XML Query och XPath

2006-07-11

Arbetsgrupperna för XML Query och XSL har publicerat en uppdatering av "XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model (XDM)".

Såväl XSLT 2 som XQuery använder XPath-uttryck och arbetar på XDM-instanser såsom dokument och databaser. XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model (XDM) -- publicerad som Candidate Recommendation -- specificerar den underliggande datamodellen. Samtidigt publiceras ett uppdaterat Working Draft av XQuery Update Facility som specificerar uttryck med vilka man kan skapa, modifiera och ta bort noder i instanser av datamodellen. Mer information på XML:s hemsida.

Nytt dokument: användningsfall och krav på regelutbytesformat

2006-07-10

Arbetsgruppen för regelutbyte -- "Rule Interchange Format (RIF) Working Group" -- har publicerat ett reviderat utkast om användningfall och -krav på utbytesformat för regler.

RIF Use Cases and Requirements -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- baseras på nästan femtio användningsfall och specificerar de krav som måste uppfyllas av ett format om regler skall kunna översättas mellan olika specifika regelspråk. Gruppen tar nu emot kommentarer på detta fram till och med 8 september 2006. Läs mer på hemsidan för semantsiak webben.

Ny inkubatorgrupp: position och geografisk information på webben

2006-07-05

En ny inkubatorgrupp har skapats, som skall undersöka aspekter och möjligheter för användning av positioneringsinformation och andra geografiska egenskaper i dagens och morgondagens webb.

Gruppen Geospatial Incubator Group, stöds av W3C-medlemmarna Open Geospatial Consortium, Oracle Corporation, SRI International, Stanford University, och University of Southern California Information Sciences Institute (USC ISI). W3C:s medlemmar kan använda detta formulär för att anmäla deltagande i gruppen. Läs mer om inkubatoraktiviteten, en satsning som stöder utveckling av framväxande webbteknologier.

Sista Working Draft: "XHTML Modularization 1.1"

2006-07-05

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat ett slutgiltigt förslag om "XHTML Modularization 1.1".

Den modularisering som specificeras i XHTML Modularization 1.1 -- publicerat som Last Call Working Draft -- gör det möjligt att definiera sådana delmängder och utvidgningar av XHTML som behövs för nya typer av plattformar. Detta dokument baseras på Modularization of XHTML in XML Schema och på W3C:s RecommendationModularization of XHTML. Kommentarer på detta nya förslag tas emot fram till och med 4 augusti 2006. Besök även HTML:s hemsida.

Sista Working Draft: "XHTML Basic 1.1"

2006-07-05

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat ett slutgiltigt förslag till "XHTML Basic 1.1".

I XHTML Basic 1.1 -- publicerat som Last Call Working Draft -- definieras fyra nya funktionaliteter anpassade för små apparater (som är språkets primära målplattformar). Version 1.1 har skapats som en sammanvävning av W3C:s RecommendationXHTML Basic 1.0 inriktat på mobila apparater (publicerat i samarbete med WAP Forum år 2000) och Open Mobile Alliance (OMA) XHTML Mobile profile. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 4 augusti 2006. Bred information om detta hittas på HTML:s hemsida.

Nytt Working Draft: semantiska annoteringar i WSDL

2006-07-03

Arbetsgruppen för semantiska annoteringar av webbtjänster ("Semantic Annotations for Web Services Description Language", SAWSDL) har publicerat ett utkast som beskriver semantiska annoteringar i WSDL.

De attribut som definieras i Semantic Annotations for WSDL -- publicerat som första offentligt Working Draft -- är referenser från element i dokument representerade i Web Services Description Language (WSDL) eller XML Schema, till begrepp i ontologier definierade utanför sådana dokument. Läs mer på hemsidan för Web services.

Ny arbetsgrupp: matematisk notation i MathML 3.0

2006-06-28

En ny arbetsgrupp för matematisk notation ("Math Working Group") har startats upp.

Denna nya arbetsgrupp ersätter den tidigare intressegruppen ("Math Interest Group"). Patrick Ion (inbjuden expert, representerar American Mathematical Society) och Robert Miner (Design Science) delar på ordförandeskapet i gruppen. Arbetet, som beskrivs i uppdragsbeskrivningen sträcker sig fram till och med 29 februari 2008, och skall producera en ny MathML 3.0 specifikation, som förbättrar och utvidgar MathML i dimensioner som internationalisering, tillgänglighet och uttrycksfullhet. W3C:s medlemmar kan anmäla sitt intresse att deltaga i denna arbetsgrupp via registreringsformulär. Mer information finns på hemsidan för matematisk notation.

Fortsatt arbete med formatmallar / CSS

2006-06-28

Arbetsgruppen för formatmallar ("Cascading Style Sheets (CSS) Working Group") förlänger sitt arbete med CSS.

CSS är det mest använda formatmallsspråket för HTML-dokument, och kan även användas för textuella XML-dokument. Arbetsgruppen Cascading Style Sheets (CSS) Working Group. -- där Bert Bos (W3C) är ordförande -- har enligt uppdragsbeskrivningen arbete inplanerat till och med 1 juli 2008. Arbetet innefattar vidareutveckling och underhåll av CSS-specifikationerna, profiler och testsviter. W3C:s medlemmar kan anmäla sitt intresse att deltaga i arbetet via registreringsformulär. Läs mer om detta område på hemsidan för CSS.

J. Chailloux utnämnd till W3C:s platschef på ERCIM

2006-06-27

W3C har utnämnt J. Chailloux till platschef för W3C:s europaverksamhet, som är förlagd till ERCIM.

photo of Jerome ChaillouxJérôme Chailloux tillhör nu W3C:s stab och ledningsgrupp som den nye platschefen för W3C/ERCIM. Jérôme, som är baserad i Frankrike, har med sig en stor erfarenhet av teknologiutveckling och verksamhetsledning. Han definierade och implementerade programmeringsspråket Le-Lisp, och har tjänsgjort i en IT-kommittee om FoU inom franska utbildningsdepartementet. Han har även varit CIO i bioteknikföretaget GENSET. Vi välkomnar Jérôme till W3C.

Ny Candidate Recommendation: Mobile Web Best Practices 1.0

2006-06-27

Förslaget med råd och principer för den mobila webben -- "Mobile Web Best Practices 1.0" -- har nu publicerats i som Candidate Recommendation.

photo of mobile Web access I Mobile Web Best Practices 1.0 som har skrivits för webbdesigners och konstruktörer av innehållshanteringssystem, beskrivs råd och riktlinjer om hur man skapar webbinnehåll som fungerar bra på mobila apparater. Trettio organisationer, engagerade i W3C:s Mobile Web Initiative, har bidragit till detta arbete och önskar nu att de dokumenterade principerna tillämpas och utprovas. Läs olika organisationers press release and stöduttalanden om detta förslag.

Nytt Working Draft: metadata för grafik -- WebCGM 2.0

2006-06-26

Arbetsgruppen för grafisk metadata ("Web profile of Computer Graphics Metafile Working Group", WebCGM) har publicerat WebCGM 2.0.

WebCGM 2.0 -- publicerat som ett första offentligt "Last Call Working Draft" -- är en bilddefinition -- uttryckt i vektorform eller som en kombination av vector- och rasterform -- vilken används i tekniska illustrationer, dokumentation och datavisualisering. Version 2.0 innehåller bl.a. DOM-access till WebCGM-objekt, och en "XML Companion File" (XCF) för extern data, och utökar grafiskt innehåll. Denna utgåva har tagit hänsyn till diskussioner och kommentarer på den OASIS-specifikation som W3C:s arbete utgått från. Kommentarer tas emot fram till och med 30 juli 2006. Mer om detta finns på hemsidan för WebCGM.

Visioner kring "en webb överallt" beskrivs i workshopdokumentation

2006-06-22

I en workshop i mars månad detta år diskuterades begreppet UbiWeb -- "en web överallt" -- och vilka kritiska delar av en sådan vision som W3C kan arbeta med. En rapport från denna workshop finns nu tillgänglig.

Deltagare i workshopen om Webb Överallt (Ubiquitous Web Workshop), -- som kom från länder som Österrike, Kina, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Korea, Spanien, Sri Lanka, Sverige och USA -- gav trettiotvå presentationer, under de två dagarna 9-10 mars i Tokyo. De föreslog olika sätt att standardisera distribuerade tillämpningar som anpassar sig till sitt sammanhang: användarens preferenser, apparatens karaktäristika och kritiska egenskaper i den miljö som användaren befinner sig i. Rapporten från workshopen har nu publicerats. W3C tackar Keio University för att de var värd för arrangemanget. Läs pressreleasen och om W3C:s workshops.

Nytt Working Draft: "XML Binding Language (XBL) 2.0"

2006-06-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har publicerat "XML Binding Language (XBL) 2.0".

XML Binding Language (XBL) 2.0 är en teknologi för att utvidga rendering och beteende av element definierade i webbformat som HTML. Detta dokument -- som publiceras som ett första offentligt Working Draft -- har tagits fram utfrån den specifikation av XBL 2.0 som föreslagits av Mozilla Foundation, och som nu tagits om hand inom W3C:s normala standardiseringsprocess. Läs mer påhemsidan för förstärkta webbklienter.

Nytt Working Draft: översikt över "Web Services Choreography"

2006-06-19

Nu publiceras "Web Services Choreography Description Language: Primer", en översikt som beskriver WSDL och dess användning.

WS-CDL beskriver Web service-samverkan mellan likställda parter, genom att definiera deras beteende ur ett globalt perspektiv. Samordnat meddelandeutbyte mellan parterna kan därmed bidraga till att uppnå ett gemensamt mål. Web Services Choreography Description Language: Primer -- som tagits fram av arbetsgruppen för koreografi ("Web Services Choreography Working Group" och som nu publiceras som ett första Working Draft -- informerar om användning av och egenskaper hos WS-CDL. Detta arbete, och andra relaterade arbeten, beskrivs på hemsidan för Web services.

Nytt Working Draft: RDF/OWL Representation of WordNet

2006-06-19

Utskottet för Wordnet ("WordNet Task Force") inom arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "RDF/OWL Representation of WordNet".

WordNet är ett maskinläsbart lexikalt referenssystem för det engelska språket, utvecklat vid Princeton University. Det nu publicerade förslaget, RDF/OWL Representation of WordNet, beskriver en konvertering av WordNet till RDF och OWL. I dokumentet ges information om hur konverteringen gjordes, och hur man kan ställa frågor mot den inom tillämpningar för den semantiska webben. Mer information finns på hemsidan för den semantiska.

Nytt Working Draft: stöd för AJAX -- XMLHttpRequest

2006-06-19

Arbetsgruppen för webb-API ("Web APIs Working Group") har publicerat en uppdatering av "The XMLHttpRequest Object".

Objektet XMLHttpRequest, som beskrivs i The XMLHttpRequest Object vilken publiceras som Working Draft, är en av hörnstenarna i AJAX. Me detta interface kan skripts utföra klient-centrerade HTTP-operationer, såsom att sända in formulärdata eller ladda data från enn webbserver. Läs mer på hemsidan för förstärkta webblienter.

Uppdaterade specifikationer: föreslag till ändrad beskrivning av Core XML-specifikationer

2006-06-14

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat förslag till ändringar i fyra dokument om XML.

Dessa fyra dokument, vilka publiceras som Proposed Edited Recommendations, är: fjärde utgåvan av Extensible Markup Language (XML) 1.0 och andra utgåvorna av Extensible Markup Language (XML) 1.1, Namespaces in XML 1.0 och Namespaces in XML 1.1. Dessa uppdateringar beskriver inte nya versioner av XML, utan är rent textuella ändringar av föregående utgåvor, med korrigeringar av alla upptäckta fel. Testsviterna har också uppdaterats. Användning av nyckelord enligt RFC 2119 har förbättrats. Kommentarer på dessa utgåvor tas emot fram till och med 12 juli 2006. Hitta mer information på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: access till element i dokument -- Selectors API

2006-06-14

Arbetsgruppen för webb-API ("Web APIs Working Group") har publicerat "Selectors API".

I Selectors API -- publicerat som första offentligt Working Draft -- definieras metoder med vars hjälp man kan identifiera element i dokument, vilket stöder skripts och operationer på dokument m.h.a. Document Object Model (DOM). Selektorer definierade i specifikationen för CSS3 Selectors används för att identifiera element. Besök gärna hemsidan för webb-API och hitta relaterad information.

Nya Candidate Recommendations: XSLT 2.0, XML Query och XPath 2.0

2006-06-12

Arbetsgrupperna för XML Query och XSL har publicerat uppdaterade Candidate Recommendations för XML Query 1.0, XSLT 2.0, XPath 2.0 och andra relaterade dokument.

Dessa utkast inkorporerar kommentarer som mottagits på tidigare utgåvor av dessa Candidate Recommendations, och bland annat överförs xdt:* datatyperna till XML Schema xs-namnrymden, en förändring som genomförts i samverkan med arbetsgruppen för XML Schema. Dokumentationen av XQuery användningsfall har också uppdaterats. Med XSLT kan man transformera dokument till olika typer av uppmärkning eller format. Med XML Query kan man söka i, ställa frågor mot och kombinera information i dokumentsamlingar. Såväl XSLT 2 som XQuery använder XPath-uttryck och opererar på instanser av XPath Data Model. Mer information om dessa finns på XML:s hemsida.

Uppdaterat Working Draft: om språkmarkörer och identifierare för lokaler

2006-06-12

Arbetsgruppen för internationalisering ("Internationalization Core Working Group") har publicerat en uppdatering av "Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web".

Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- beskriver mekanismer för att identifiera och välja språk för innehåll eller preferenser m.a.p. lokal, sådant som påverkar hur man kan processa innehåll med hjälp av webbteknologier. Det visar hur dokumentformat, specifikationer och implementationer bör hantera språkmarkörer ("language tags"), liksom datastrukturer för att ange internationella preferenser. För mer information, besök hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: formatmallar i CSS3 för sidindelat innehåll

2006-06-12

Arbetsgruppen för formatmallar ("CSS Working Group") har publicerat ett utkast till specifikationen "CSS3 module: Generated Content for Paged Media".

CSS3 module: Generated Content for Paged Media -- publicerat som första offentligt Working Draft -- beskriver aspekter som berör tryckta alster: namngivna strängar, inledande text, korsreferenser, fotnoter, slutnoter, sidhuvud och sidfot, avstavning, ändringsmarkeringar och namngivna sidor och genererade listor. Den kompletterar CSS3-modulerna för layout i flera kolumner och sidindelade media. Läs mer på CSS:s hemsida.

Nytt Working Draft: "XHTML Basic 1.1"

2006-06-09

Arbetrgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat en utgåva av XHTML Basic 1.1.

I denna utgåva av XHTML™ Basic 1.1. -- som publiceras som första offentligt Working Draft -- har tillagts fyra nya funktionaliteter avsedda för små apparater, vilket är språkets primära fokus. Version 1.1 skall vara unifieringen av W3C:s RecommendationXHTML Basic 1.0 för mobila apparater -- publicerat 2000 i samarbete med WAP Forum -- och XHTML Mobile Profile från Open Mobile Alliance (OMA). Hitta mer information om detta på HTML:s hemsida.

Experter presenterar perskeptiv på webbstandarder vid Fundamentos Web 2006

2006-06-06

Det spanska W3C-kontoret arrangerar Fundamentos Web 2006, en konferens om webben och standader, i Spanien.

Bland de som framträder vid Web Foundations 2006 -- äger rum den 3-5 Oktober i Oviedo, Asturias, Spanien -- återfinns Vinton Cerf och kända experter på webbstandarder. Daniel Appelquist, Andy Clarke, Ben Hammersley, Richard Ishida, Molly Holzschlag, Dean Jackson, Bob Regan, Dave Shea, Chris Wilson och Kevin Yank presenterar. Registrering för denna konferens, som var fullbesatt förra året, erbjuder rabatter för W3C:s medlemmar.

Ny chef för den W3C:s globala kontorsverksamhet

2006-06-01

W3C har utnämnt Daniel Dardallier till chef över de olika regionala kontoren, från och med 1 juni 2006.

Daniel DardaillerDaniel kommer att även att vara W3C:s Europa-chef, kontaktperson för olika internationella standardiseringsorgan och för initiativ inom UN:s organisationer, ISOC, ISO, och ICANN. W3C:s kontor stöder informationsspridning i nationella språk, breddar W3C:s geografiska bas, och uppmuntrar internationellt deltagande i W3C:s aktiviteter.

Ivan Herman blir ledare för W3C:s aktiviteter med den semantiska webben.

2006-06-01

Från och med 1 juni 2006 är Ivan Herman ledare för Semantic Web Activity.

Ivan HermanVerksamheten kring den semantiska webben, som tidigare leddes av Eric Miller, innefattar framtagandet av standarder för RDF, OWL, SPARQL och regelspråk. W3C tackar Eric för det arbete han utfört på W3C. Ivan Herman, placerad på CWI, vid W3C:s Benelux-kontor, har arbetat som chef för de olika W3C-kontoren, samt inom koordineringsverksamheten för den semantiska webben. Läs mer om W3C.

W3C startar arbetsgrupp om policies för webtjänster

2006-06-01

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") drar nu igång under ledning av Paul Cotton (Microsoft) och Chris Ferris (IBM).

Uppdragsbeskrivningen för Web Services Policy Working Group -- som beskriver arbete fram till 31 december 2007 -- sätter målet att standardisera ett allmänt policyramverk för att uttrycka funktionalitet och krav på webbtjänster. Alla W3C:s medlemmar kan deltaga i arbetsgruppen. Läs mer om detta på hemsidan för Web services.

In Memoriam: Alan Kotok

2006-06-01

Alan Kotok, vice ordförande i W3C, och chef för MIT-kontoret samt chef för W3C:s system-team, avled nyss i Cambridge, Massachusetts, USA.

Alan Kotok Alan blev 64 år gammal. Han innehade tidigare seniortjänster på DEC. Medlem i MIT Tech Model Railroad Club, och han bidrog till byggandet av det legendariska datorspelet Spacewar. Han förekommer i webbmuseet Origins of Computer Chess och i boken Hackers: Heroes of the Computer Revolution. Vi är tacksamma att ha fått arbeta tillsammans med honom, och vi kommer att sakna hans vänlighet, humor, intellekt och hängivelse. Kondoleanser kan sändas till public-memoria@w3.org öppna epost-lista.

Ny Candidate Recommendation: "Web Services Addressing WSDL Binding"

2006-05-30

Idag har "Web Services Addressing WSDL Binding" publicerats som Candidate Recommendation, och den beskriver hur addressering uttrycks i WSDL.

Web Services Addressing erbjuder en transportneutral mekanism och har konstruerats för att kunna användas inom såväl WSDL 1.1 som WSDL 2.0. I Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding definieras hur de egenskaper som specificeras i Web Services Addressing 1.0 - Core kan beskrivas i Web Services Description Language (WSDL). Kommentarer tas emot fram till och med den 7 juli 2006. Läs mer om W3C:s arbeten kring Web services.

Seminarium om Web 2.0 -- programmet anslaget

2006-05-29

Programmet för seminariet om Web 2.0 (7 juni 2006, Stockholm) finns nu tillgängligt.

Se programmet för seminariet.

W3C arrangerar en andra Workshop om internationalisering av talsyntes (SSML)

2006-05-29

Efter en lyckad workshop i Beijing, Kina, arrangerar nu W3C en andra workshop om internationalisering av "Speech Synthesis Markup Language" på Kreta sista dagarna i maj 2006.

Deltagare i denna andra Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) kommer att identifiera och prioritera utvidgningar och andra förändringar av SSML, för att förbättra dess användning inom andra språk än engelska. Workshopen går av stapeln den 30-31 maj 2006, på Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) i Heraklion, Kreta. Läs mer om W3C:s Workshops och se vad mer som pågår inom området på hemsidan för talstyrda webbläsare.

W3C välkomnar medlemmar till mötet med rådgivande gruppen

2006-05-20

W3C håller sitt halvårsmöte med den rådgivande kommitteen ("Advisory Committee Meeting") den 21-22 maj i Edinburgh, Skottland, UK.

W3C:s medlemmar deltar i två dagar av intensiva diskussioner och strategisk planering för W3C:s pågående aktiviteter och om framtida arbete. Ta del av information om hur man blir medlem i W3C, och bli del i arbetet med att standardisera webbteknologier. Nästa rådsmöte sker 29-30 november i Tokyo, Japan.

Nytt Working Draft: styra åtkomst till XML-innehåll

2006-05-18

Arbetsgrupperna för talstyrda webbläsare ("Voice Browser WG"), webb-API ("Web API WG") och webbtillämpningsformat ("Web Application Formats WG") har publicerat ett gemensamt dokument om policies för access-kontroll.

I Authorizing Read Access to XML Content Using the <?access-control?> Processing Instruction 1.0 -- publicerat som "Working Draft" -- beskrivs en mekanism som används i talstyrda webbläsare för att specificera policies för access till data. Läs om Rich Web Clients Activity.

Nytt Working Draft: beskrivningar av Web Services i RDF

2006-05-18

Arbetsgruppen för Web Services-beskrivningar ("Web Services Description Working Group") har publicerat en avbildning av WSDL till RDF.

Med WSDL 2.0 kan man modellera och beskriva webbtjänster, dokumentera distribuerade system, och automatisera kommunikation mellan tillämpningar. I Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0: RDF Mapping, publicerad som sista Working Draft, beskrivs WSDL i termer av RDF och OWL, liksom en procedur för att översätta WSDL till RDF. Kommentarer tas emot till och med 17 juli 2006. Läs mer om Web services.

Nytt Working Draft: internationaliserad uppmärkning

2006-05-18

Arbetsgruppen för internationaliserande taggar ("Internationalization Tag Set Working Group") har publicerat tre dokument om internationalisering av uppmärkning (taggar).

De element och attribut som specificeras i ITS ("Internationalized Tag Set") stöder internationalisering och lokalisering av scheman och dokument. De tre dokumenten är: Internationalization Tag Set (ITS) Version 1.0 (sista Working Draft), Best Practices for XML Internationalization, (första offentligt Working Draft) Krav (uppdaterat Working Draft). Här ges bl.a. implementationer för DTD:er, XML Schema och Relax NG, samt för existerande vokabulärer som XHTML, DocBook och OpenDocument. Kommentarer tas emot fram till och med 30 juni 2006. Mer information finns på hemsidan för internationalisering.

Workshop om databas för apparatbeskrivningar

2006-05-18

W3C arrangerar en workshop 12-13 juli i Madrid, Spanien, kring beskrivningar av apparaters egenskaper och funktionalitet.

Till International Workshop on the Implementation of a Device Description Repository inbjuds tillämpningsutvecklare och databasutvecklare och andra intressenter att diskutera design, implementation och användning av av en databas med apparatbeskrivningar, att användas av innehålls- och tjänsteleverantörer. "Position papers" tas emot fram till och med 31 maj 2006. Läs pressrelease, om W3C:s workshops och om W3C:s satsning p den mobila webben (MWI).

W3C deltar i IGF:s rådgivande grupp

2006-05-18

W3C har nu en representant i den grupp som skall ge FN:s generalsekreterare råd i Internetfrågor.

Daniel Dardailler, W3C Representative on the Internet Governance Advisory Board I en pressrelease den 17 maj 2006, meddelar Kofi Annan att gruppen skall bistå Internet Governance Forum (IGF), ett nytt forum som intressenter i hanteringen av Internet. Daniel Dardailler, W3C:s vice ordförande för Europa, kommer att representera W3C i rådet. W3C ser fram emot att bidraga med sin erfarenhet till denna omgivning för standardisering.

Nytt dokument: om metadata i XHTML

2006-05-17

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") och arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har i samarbete tagit fram ett utkast som beskriver RDFa -- användning av metadata i XHTML.

RDFa beskriver hur man kan representera metadata i XHTML och dess utvidgningar. Därmed öppnar man upp för nya sätt att använda XHTML. Detta utkast, RDFa Primer 1.0 som publiceras som uppdaterat Working Draft, har tagits fram av utskottet för "RDF i XHTML", och kompletterar XHTML 2.0 specificationen. Läs om W3C:s arbete med HTML och arbete med den semantiska webben.

Nytt dokument: anpassning av webbinnehåll görs lättare med DIAL

2006-05-16

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har offentliggjort beskrivningen av ett språk som underlättar produktion och anpassning av innehåll för olika typer av presentationsapparater.

Device Independent Authoring Language (DIAL), som nu publiceras som första offentligt Working Draft, beskriver data, presentationsstil, layout och interaktion för webbinnehåll. Därmed kan användare komma åt webbinnehåll från en bred uppsättning olika typer av apparater -- bland annat ett oräkneligt antal existerande och kommande modeller av mobiltelefoner. Läs pressrelease, och den nyfikne kan gärna titta mer på det som kan hittas på hemsidan för apparatoberoende.

Ny Recommendation: "Web Services Addressing"

2006-05-09

W3C publicerar idag Web Services Adressing i form av två Recommendations -- "Web Services Addressing - Core" och "SOAP Binding".

Med funktionalitet i WS Addressing, specificerat i Web Services Addressing - Core kan man på ett uniformt sätt adressera webbtjänster och meddelanden, oberoende av vilken underliggande transportteknologi som används. I SOAP Binding specificeras hur dessa mekanismer hanteras i SOAP-meddelanden. Se även pressrelease, uttalanden från de som deltagit i arbetet, och hitta ytterligare information på hemsidan för Web services.

Nya Working Drafts: XQuery Update Facility

2006-05-08

Arbetsgruppen för XML Query ("XML Query Working Group") har publicerat uppdaterade versioner av två dokument om XQuery.

Med XML Query kan man söka, ställa frågor, och sammanställa data från dokument och databaser. Dessa nya dokument -- vilka publiceras som uppdaterade Working Drafts -- beskriver en utvidgning till XQuery som ger funktionalitet för att hantera data i ett XQuery-ramverk. I XQuery Update Facility beskrivs hur man kan formulera uttryck som skapar, modifierar eller tar bort noder i dokument. Dokumentet Use Cases ger de användningsfall som varit styrande för arbetet. För den som vill veta mer finns ytterligare information på hemsidan för XML.

Nya dokument om fulltextsökning

2006-05-03

Arbetsgrupperna för XML Query och XSL har publicerat en uppdatering av "XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text".

XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text definierar ett språk som utvidgar XQuery och XPath så att man kan göra fulltextsökningar i XML-dokument. I dokumentet Use Cases beskrivs de användningsfall som spänner upp målsättningen. Dessa dokument publiceras som uppdaterade Working Drafts. Läs mer om aktiviteten kring XML.

Inbjudan till workshop om apparatbeskrivningar

2006-04-28

Nu inbjudes alla att deltaga i workshopen om apparatbeskrivningar ("Device Description Repository"), som äger rum den 12-13 juli 2006 i Madrid, Spanien.

S.k. "position papers" till W3C International Workshop on the Implementation of a Device Description Repository (som äger rum på Telefonica Investigacion y Desarrollo) tas emot fram till och med 31 maj 2006. Under denna workshop kommer deltagare att diskutera design, implementation och användning av det Device Description Repository (DDR) som föreslås av arbetsgruppen för apparatbeskrivningar (MWI Device Description Working Group). Denna föreslagna DDR skall tillhandahålla apparatbeskrivande information till innehålls- och tjänsteleverantörer, så att de kan anpassa innehåll på ett sätt som passar mottagarens apparat. Läs mer om W3C:s workshops och om W3C:s Mobile Web Initiative.

Sista Working Draft: "Timed Text Distribution Profile"

2006-04-27

Arbetsgruppen för tidsstyrd textpresentation ("Timed Text (TT) Working Group") har publicerat ett andra Last Call Working Draft av "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 -- Distribution Format Exchange Profile (DFXP)"

Det format som definieras i Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 -- Distribution Format Exchange Profile (DFXP) erbjuder författare och författarsystem att byta stil, layout och tidsaspekter som associeras med textpresentation. DFXP ger stöd för transformering och distribution av undertexter och textremsor till andra system. Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Use Cases and Requirements publiceras som en "Working Group Note". Läs mer på hemsidan för Synchronized Multimedia home page.

W3C:s kontor i Kina nu öppnat

2006-04-27

Nu har W3C:s kinesiska kontor öppnats i Beijing, placerat på School of Computer Science and Engineering of Beihang University.

Mer information om öppningsevenemanget den 27-28 april finns på pressreleasen. W3C:s lokalkontor stödjer spridning av information i olika språk, breddar W3C:s geografiska bas, och uppmuntrar internationellt deltagande i W3C:s arbete. W3C inbjuder nu organisationer i Kina som vill bli medlemmar i W3C att kontakta W3C:s kinesiska kontor och ta del av informationen om hur man blir medlem i W3C.

Sista Working Draft: "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0"

2006-04-27

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group") har publicerat ett Last Call Working Draft av "Web Content Accessibility Guidelines 2.0", samt några kompletterande dokument.

Om man följer de riktlinjer som beskrivs i WCAG så blir webbinnehåll även tillgängligt för personer med funktionshinder, äldre personer, användare som utnyttjar andra typer av apparater för att hämta innehåll från webben. Nu publiceras alltså Web Content Accessibility Guidelines 2.0 som ett sista arbetsdokument för kommentarer, men även Working Drafts av Understanding WCAG 2.0, Techniques for WCAG 2.0, och About Baselines for WCAG 2.0. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 31 maj 2006. Läs mer om Web Accessibility Initiative.

Seminarium i Stockholm om Web 2.0

2006-04-27

"Web 2.0" är ett begrepp som blivit uppmärksammat under det senaste året. Inom ramen för ett seminarium den 7 juni (World Trade Center, Stockholm) belyses begreppet från olika perspektiv.

Målet för seminariet är att reda ut vad Web 2.0 står för och vilket mervärde det kan ge. Programdetaljer är just nu inte spikade, men kommer snart att anslås. Fullständig beskrivning kommer att finnas tillgängligt på länk till seminariets informationssida.

Dokumentation från workshop om säkerhet på webben är nu publicerad

2006-04-25

En workshop om säkerhet på webben -- "Usability and Transparency of Web Authentication" -- ägde rum i New York i mars 2006. Dokumentation om denna finns nu publicerad.

Många W3C-medlemmar -- Google, HP, IBM, KDE, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera, Sun Microsystems, VeriSign, Yahoo! m.fl. -- och andra industrier och forskningsorganisationer diskuterade med aktörer i den finansiella sektorn om vad som är kritiska utmaningar på webben. Nu finns rapport från workshopen publicerad, där bl.a. möjliga utvecklingsvägar identifieras. W3C tackar Citigroup för att de stod för de praktiska arrangemangen och Cisco för nätverkstjänsterna. Mer information finns i press-releasen som annoserade workshopen. Läs mer om W3C:s Workshops.

Nyuppstartat arbete om interoperabilitet mellan multimediastandarder

2006-04-25

En studie har nu startats upp kring hantering av metadata för multimediaobjekt, med målsättning att undersöka hur tekniker från den semantiska webben kan stödja interoperabilitet mellan olika metadatastandarder.

Arbetsgruppen Multimedia Semantics Incubator Group, en s.k. inkubatorgrupp, stöds av W3C-medlemmarna IVML-NTUA, CWI, University of Aberdeen, University of Maryland och DFKI. Läs mer om inkubatorer, den nya formen för explorering av framväxande webbrelaterade teknologier.

Dokument på svenska: "Introduktion till tillgänglighet på webben"

2006-04-25

Ytterligare ett dokument om tillgänglighet finns nu på svenska. Det är en kort introduktion om vad tillgänglighet innebär, med pekare till andra dokument som ger fördjupade beskrivningar.

Introduktion till tillgänglighet på webben, som i huvudsak översatts av Emil Stenström, är en översättning av Introduction to Web Accessibility.

Seminarium i Stockholm om metadata för rättsinformation

2006-04-23

Vid ett halvdagsseminarium -- som ägerrum i Kista den 1 juni 2006 -- diskuteras användning av metadata för rättsliga dokument.

Seminariet arrangeras inom ramen för LISA-nätverket. Bakgrund till detta seminarium: Metadata, dvs uppmärkning och beskrivningar av dokument på webben (eller i databaser), syftar bl.a. till att öka möjligheterna att finna relevant information med god precision vid användning av olika slags söksystem. Detta ställer givetvis krav på beskrivningarna. En särskild fråga är vad som gäller för metadata knutna till rättsliga dokument. Vem -- om någon över huvud taget -- kan ställas till svars för ett icke återfunnet dokument? En komplikation i sammanhanget är att beskrivningen av ett dokument i sig utgör en utsaga om dokumentets innehåll som möjligen kan ha juridiska implikationer. Seminariet avser att belysa dessa frågeställningar, sedda i ljuset av den teknikutveckling på sökmotorområdet som gör att vissa betraktare anser att metadata blir obsolet i framtiden. Läs mer i

inbjudan till seminariet

Nytt Working Draft: markörer för språk och lokalisering

2006-04-21

Arbetsgruppen för internationalisering ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett dokument om internationalisering och lokalisering -- hur språk och lokalberoende preferenser anges.

Detta första offentliga Working Draft, Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web, beskriver mekanismer för att identifiera och välja vilket språk innehållet skall presenteras i eller vilka lokalberoende preferenser som skall styra hantering av information. Detta berör bl.a. hur dokumentformat, specifikationer och implementationer skall hantera språkmarkörer ("language tags"), men även vilka datastrukturer som ska beskriva lokaliseringspreferenser. Fyllig information återfinns på hemsidan för internationalisering.

Nytt dokument: författarfunktionalitet för multimodalitet

2006-04-17

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett dokument som sammanställer synpunkter på multimodalitet och talstyrning.

Dokumentet Multimodal Application Developer Feedback -- publicerat som en Working Group Note -- ger information till arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") om vad man behöver beakta i arbetet med att ta fram nya funktionaliteter för att stödja konstruktion av innehåll med multimodala och talstyrda aspekter. Bl.a. ingår identifiering av existerande funktionaliteter som utvecklare uppskattar och sådana funktionaliteter som saknas. Den som vill veta mer om multimodalitet kan titta på hemsidan för multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: "Multimodal Architecture and Interfaces"

2006-04-14

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av dokumentet "Multimodal Architecture and Interfaces"

I Multimodal Architecture and Interfaces -- ett uppdaterat Working Draft -- beskrivs ett ramverk och en plattform inom vilket man kan skapa och utveckla användargränssnitt som erbjuder olika sätt att interagera med webben. Med hjälp av multimodal interaktion kan användare välja ett sätt (eller en modalitet) för hur man bäst kan åtkomma en tjänst. Utvecklare kan erbjuda användargränssnitt eller utmatning för varje modalitet -- t.ex. visuell presentation, taktila mekanismer, tal eller ljud.

Nytt Working Draft: Internationalization Tag Set

2006-04-14

Arbetsgruppen för internationaliserande taggar ("Internationalization Tag Set Working Group") har publicerat en uppdaterad utgåva av "Internationalization Tag Set (ITS)".

Den mängd av element och attribut som definieras i Internationalization Tag Set (ITS) -- publicerat som ett uppdaterat Working Draft -- stöder internationalisering och lokalisering av scheman och dokument. Här återfinns även implementationer för DTD:er, XML Schema och Relax NG, liksom för existerande vokabulärer som XHTML, DocBook och OpenDocument. På hemsidan för internationalisering finns mer information om detta.

Nytt dokument: "Defining N-ary Relations on the Semantic Web"

2006-04-13

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group", SWBPD) har publicerat "Defining N-ary Relations on the Semantic Web".

I språk för den semantiska webben, såsom In Semantic Web languages like RDF och OWL, används egenskaper ("property") sör att länka en individ till en annan, eller knyter en individ till ett värde. I Defining N-ary Relations on the Semantic Web -- publicerat som Working Group Note -- analyseras och diskuteras oliks mönster och överväganden kring hur man kan representera relationer mellan fler än två individer eller värden. Vill du veta mer om detta, besök hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "DOM Level 3 Events"

2006-04-13

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat en utgåva av "Document Object Model (DOM) Level 3 Events".

Document Object Model (DOM) Level 3 Events, som nu publiceras som Working Draft, beskriver ett språk- och plattformsneutralt system för registrering av händelsehanterare, beskriver händelseflöden genom dokumentets trädstruktur, och ger kontext för varje typ av händelse. Tidigare utgåvor av detta dokument har publicerats som Working Group Note av arbetsgruppen för DOM ("Document Object Model (DOM) Working Group"). Kompletterande information finns på hemsidan för Rich Web Clients.

Annonsering av Workshop om apparatbeskrivningar

2006-04-13

Just nu pågår planering av en worksop om apparatbeskrivningar, vilken kommer att gå av stapeln i Madrid 12-13 juli 2006.

Praktiska arrangemang kring denna internationella workshop -- "International Workshop on the Implementation of a Device Description Repository" -- görs av Telefonica Investigacion y Desarrollo. Deltagare kommer att diskutera design, implementation och användning av en "Device Description Repository" (DDR) vilken föreslås av arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group"). Denna DDR erbjuder apparatbeskrivande information som kan användas av innehålls- och tjänsteleverantörer som vill anpassa innehåll för användarens apparat. En inbjudan om deltagande i workshopen annonseras senare i April. Läs mer om W3C:s Workshops och om Mobile Web Initiative.

Nytt Working Draft: "Mobile Web Best Practices"

2006-04-12

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett sista Working Draft av "Mobile Web Best Practices 1.0".

Denna andra uppdaterade Last Call Working Draft av Mobile Web Best Practices 1.0 beskriver hur man kan producera webbinnehåll och konstruera webbplatser som ska kunna åtkommas från mobiltelefoner och andra små apparater. Det riktas till alla aktörer i den mobila värdekedjan, och har målsättningen att bidraga till bättre utnyttjande av apparaters funktionalitet och förhöjd användarupplevelse. Kommentarer tas emot fram till och med 3 maj 2006. Information om arbetet med den mobila webben hittas på W3C Mobile Web Initiative. Det arbetet är ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, mobiltelefontillverkare, webbläsartillverkare och mobiloperatörer.

Nytt Working Draft: CSS 2.1 formatmallar

2006-04-11

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat en specifikation för CSS 2.1, som "Working Draft".

CSS 2.1 bygger på och avses ersätta den tidigare versionen CSS2. På basis av mottagna kommentarer på senaste utgåva publiceras nu Cascading Style Sheets, level 2 revision 1 (CSS 2.1). Den svarar upp mot dagens behov av CSS, och lägger till ett antal efterfrågade funktionaliteter, rättar vissa fel i tidigare specifikation och får CSS2 att bättre svara upp mot existerande implementationer av CSS. På CSS:s hemsida hittar man mer om formatmallar och CSS 2.1.

Nytt Working Draft: om XML-orienterad behandling

2006-04-11

Arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett dokument om en konceptuell modell för XML-baserad behandling.

Dokumentet XML Processing Model Requirements and Use Cases, publicerat som ett första offentligt Working Draft, beskriver interaktion mellan XML-orienterade processer, ger information om hur XML Pipeline Language kan användas för att beskriva sådana interaktioner, och hur man ska betrakta in- och ut-data till dessa processer. Arbetsgruppens uppgift innefattar standardisering av behandlingsordning, parametrar och förväntade resultat av transformationer för den omfattande gruppen av specifikationer, bl.a. XSLT, XML Schema, XInclude och XML Canonicalization, som arbetar på och producerar XML-dokument. På XML:s hemsida hittas mer information om detta.

Nytt Working Draft: "Window"-objektet

2006-04-10

Arbetsgruppen för webb-API har publicerat ett dokument om det s.k. Window-objektet, vilket används av skriptspråk för att nå olika typer av data och funktioner i webbläsare.

Window-objektet har funnits i webbläsarimplementationer under en längre tid, men med lite olika implementationer, vilket försvårat arbetet med att skriva portabla skript. I Window Object 1.0, publicerat som första offentligt Working Draft, beskrivs hur Window erbjuder global namnrymd för skriptspråk, hur man kan referera till andra dokument som förekommer i ett sammansatt dokument, tidshantering, navigering till andra platser, etc. För den intresserade finns ytterligare information på hemsidan för Rich Web Clients.

Nytt Working Draft: krav på "Device Description Repository"

2006-04-10

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har publicerat ett kravdokument för lagring av och åtkomst till apparatbeskrivningar.

För att underlätta produktion och användning av innehåll på mobila apparater (mobiltelefoner, handdatorer, etc) så behövs beskrivningar av vilken funktionalitet olika apparater har. Device Description Repository Requirements 1.0, publicerat som första offentligt Working Draft, innehåller krav på hur apparatbeskrivningar ska lagras och hur man får åtkomst till dessa beskrivningar. Bland de aspekter som beaktas finns tillgänglighet och kapacitet, utvidgbarhet, mekanismer för frågor och förvaltning, format och lagring, och validering och riktighet. Mer om detta kan hittas på hemsidan för Mobile Web Initiative, ett arbete genomfört i samverkan mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, mobiltelefontillverkare, webbläsartillverkare och mobiloperatörer.

Nya Candidate Recommendations: SPARQL

2006-04-06

W3C publicerar nu specifikationerna för SPARQL som Candidate Recommendations, i form av tre dokument.

Med hjälp av SPARQL (uttalas "sparkel") kan utvecklare och slutanvändare skriva och använda sökningar över en bred uppsättning olika informationskällor, såsom personliga data, sociala nätverk och metadata om digitala objekt som musik och bilder. SPARQL Query Language for RDF beskriver den syntax som används för sökning och matchning. SPARQL Protocol for RDF beskriver datakällor åtkoms över nätet och hur frågor överförs från klient till server. SPARQL Query Results XML Format beskriver ett XML-format för resultatet av sökningar. För den som vill veta mer, finn information att tillgå på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "XMLHttpRequest Object"

2006-04-05

Arbetsgruppen för web-API ("Web API Working Group") har publicerat ett dokument om hur HTTP-funktionalitet struktureras i webbklienter.

The XMLHttpRequest Object, publicerat som ett första Public Working Draft, beskriver funktionalitet och egenskaper hos objektet XMLHttpRequest. Beskrivningen baseras på vad som förekommer i existerande implementationer. Det gränssnitt som beskrivs tillåter skripts att utföra typiska HTTP-klientfunktioner, som att skicka data till server eller hämta data från någon webbplats. Vill du veta mer om detta, besök hemsidan för Rich Web Clients.

W3C öppnar kontor i Kina

2006-04-04

Ett nytt W3C-kontor öppnas nu i Kina, för att underlätta samverkan med kinesisk forskning och utveckling.

foto från Beijing Det kinesiska W3C-kontoret är placerat på School of Computer Science & Engineering vid Beihang-universitetet i Beijing, med Jinpeng Huai som kontorschef. Blan de som talar vid öppningsceremonin den 27-28 april 2006 återfinns Kauzuyuki Ashimura, Steve Bratt, Marie-Claire Forgue, Ivan Herman, Richard Ishida, och Dean Jackson. Läs aktuell pressrelease, och mer information finns om W3C:s olika kontor.

Nytt Working Draft: "XML Schema 1.1 Structures"

2006-03-30

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har publicerat en uppdatering av "XML Schema 1.1 Part 1: Structures".

Med XML Schema kan man definiera delade vokabulärer, strukturen hos XML-dokument som använder dessa vokabulärer, samt ge möjligheter att knyta semantik till dessa. XML Schema 1.1 Part 1: Structures, ett uppdaterat "Working Draft", innehåller vissa modifieringar för XML 1.1, union-typer, context, canoniska former för värden, enkla typdefinitioner och hantering av s.k. vita tecken ("white space"). Mer information om detta finns på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft ... om förändring av namnmängden i publicerade XML "Namespaces"

2006-03-29

W3C:s tekniska arkitekturgrupp ("Technical Architecture Group", TAG) har publicerat sina synpunkter på hur man ska hantera tillägg av nya namn i XML-namnrymder.

Synpunkterna i The Disposition of Names in an XML Namespace -- publicerat som första offentligt "Working Draft") -- handlar om TAG-frågan om det är god sed eller ej att lägga till nya namn i publicerade namnrymder (XML Namespaces). Den tekniska arkitekturgruppens uppdrag är att bevaka och kommentera tolkningar av webbens arkitektur. Läs Architecture of the World Wide Web och TAG:s slutsatser, och titta på vad som finns på TAG:s hemsida home page.

Ny Candidate Recommedation: "XLink 1.1"

2006-03-28

W3C kan nu meddela att "XML Linking Language (XLink) Version 1.1" har publicerats som Candidate Recommendation, dvs den uppfyller uppställda tekniska krav och är redo för implementeringsprov.

Med hjälp av språket XLink 1.1 kan man inkludera element i XML-dokument, och därigenom skapa länkar mellan resurser. Språket använder XML-syntax för att skapa strukturer som beskriver länkar -- länkar som liknar de vanliga enkelriktade hyperlänkarna i dagens HTML, likaväl som mer sofistikerade länkar. Kommentarer på XML Linking Language (XLink) Version 1.1 tas emot fram till och med 1 juli 2006. Mer om detta finns på XML:s hemsida.

Uppdaterade dokument: "Web Services Description Language (WSDL) 2.0"

2006-03-27

Arbetsgruppen för Web Services-beskrivningar ("Web Services Description Working Group") har publicerat uppdateringar av dokument om "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0".

WSDL 2.0 ger en modell och ett beskrivningsspråk för modulära webbtjänster, och används för att dokumentera distribuerade system och för att automatisera kommunikationen mellan tillämpningar. Följande tre publiceras som Candidate Recommendations: Part 0: Primer, Part 1: Core Language och Part 2: Adjuncts. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 1 juli 2006. Dokumenten WSDL RDF Mapping och SOAP 1.1 Binding publiceras som uppdaterade Working Drafts. Läs mer om Web services.

Nytt dokument: "Rule Interchange Format Use Cases and Requirements"

2006-03-27

Arbetsgruppen för regelutbyte -- "Rule Interchange Format (RIF) Working Group" -- har publicerat användningsfall och krav på format för regelutbyte.

I dokumentet RIF Use Cases and Requirements, publiceras som ett första offentligt Working Draft, specificerar användningsfall för och krav på ett regelformat som gör det möjligt att översätta regler mellan olika regelspråk, och därmed kunna utnyttjas i olika regelmotorer. Kraven har sammanställts baserat på nästan femtio konkreta användningsfall. Kommentarer på detta dokument tas emot fram till och med 21 april 2006. Läs mer på hemsidan för den semantiska.

Nytt Working Draft: "Image Annotation"

2006-03-22

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Image Annotation on the Semantic Web".

Dokumentet Image Annotation on the Semantic Web, som tagits fram av arbetsgruppen utskott för multimediaannotering ("Multimedia Annotation in the Semantic Web Task Force"), beskriver hur metadata om bilder skapas, lagras, manipuleras, utbytes och bearbetas. I dokumentet finns riktlinjer, och en översikt över verktyg och vokabulärer för RDF och OWL. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

W3C fortsätter arbetet aktiviteten kring Web Services

2006-03-21

Nu har aktiviteten kring Web Services ("Web Services Activity") fått förlängt uppdrag, och en ny arbetsgrupp om semantiska annoteringar av webbtjänster ("Semantic Annotations for Web Services Description Language", SAWSDL) har startats.

I Web Services Activity, som kommer att arbete till och med februari 2008, ingår en intressegrupp, en koordineringsgrupp och fyra arbetsgrupper. Alla W3C-medlemmar kan deltaga i dessa. "W3C för samman olika grupper för att arbeta på en standardiserad lösning för automatisering på webben", säger Jacek Kopecky (DERI Innsbruck), ordörande i arbetsgruppen SAWSDL. Läs pressrelease och ta del av mer information om W3C:s aktiviteter.

Ny Proposed Recommendation: "Web Services Addressing"

2006-03-21

Nu har två specifikationer om addressering i Web Services utgetts som Proposed Recommendations: "Web Services Addressing - Core" och "SOAP Bindings".

De två dokumenten Web Services Addressing - Core och SOAP Binding definierar dels egenskaper som ger enhetlig adressering av webbtjänster och meddelanden, oberoende av underliggande transportlager, och dels hur dessa bindes i SOAP meddelanden. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 18 april 2006. Läs mer på hemsidan för Web services.

W3C stöder konferensen XTech 2006 - europeisk konferens om XML

2006-03-20

XTech 2006, som äger rum i Amsterdam 16-19 maj 2006, stöds av W3C och därför får W3C-medlemmar rabatt på konferensavgift.

XTech 2006 är en ledande Europeisk konferens om XML och webbteknologier, en konferens som tidigare gick under namnet XML Europe. Detta år fokuseras på tillämpningar, webbläsarteknologier, kärnteknologier, öppen data, webbutveckling, blogging, sökning, semantiska webben, m.m.

Nytt dokument: Om leveranskontext och apparatoberoende

2006-03-20

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat ett dokument om beskriver vad som menas med det kontext (leveranskontext) i vilket webbinnehåll tas emot.

Begreppet leveranskontext innefattar det som beskriver användarens preferenser och den funktionalitet som mottagande apparat har. Dokumentet Delivery Context Overview for Device Independence , publicerat som en Working Group Note, är del i en serie av dokument om apparatoberoende. Det beskriver den information som kan inkluderas i ett leveranskontext, och hur denna information kan användas och överföras. Tag del av mer information om på hemsidan för apparatoberoende.

Inbjudan till Workshop: internationalisering av Speech Synthesis Markup Language (SSML)

2006-03-16

W3C:s workshop "Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language" äger rum 30-31 maj 2006, i Heraklion, Kreta.

Denna andra workshop om internationalisering är en uppföljning av workshopen i november 2005, i Beijing, Kina. Deltagare kommer att diskutera och prioritera utvidgningar och tillägg till SSML, för att förbättra dess användning för andra språk än engelska. "Position papers" tas emot fram till och med 14 april 2006. Mer information om finns om W3C:s Workshops, liksom om arbetet med Voice Browser.

Nya ledare för områdena "Ubiquitous Web" och "Interaction"

2006-03-15

W3C har omorganiserat några av sina aktiviteter, för att förbättra synergieffekterna mellan relaterade arbetsområden, och nya personer i ledning.

photos of Philipp Hoschka and Chris LilleyPhilipp Hoschka leder den nu skapade Ubiquitous Web Domain vilken innefattar aktiviteterna apparatoberoende ("Device Independence"), mobila webben ("Mobile Web Initiative" ,MWI), multimodal interaktion ("Multimodal Interaction") och talstyrd webbläsare ("Voice Browser"). Dessutom fortsätter Hoschka i rollen som biträdande Europa-chef. Chris Lilley leder Interaction Domain som innefattar aktiviteterna grafik, HTML, matematisk notation på webben ("Math"), förstärkta webbklienter ("Rich Web Clients"), formattering ("Style"), synkroniserad multimedia och XForms. Information om W3C:s organisation och ledning finns på ledningsgrupp och aktiviteter.

Workshop pågår: autenticering på webben

2006-03-15

Den 15-16 mars 2006 pågår W3C:s workshop om autenticering på webben, i New York, USA.

Workshop on Transparency and Usability of Web Authentication diskuterar deltagarna hur man kan förbättra tilliten och säkerheten på webben, och vad W3C kan bidraga med. På webben finns nu program, fler än 40 papper att presenteras. Läs även om vad W3C gör i området teknologi och samhälle.

Nytt dokument: "XML Schema Datatypes in RDF and OWL"

2006-03-14

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett dokument om användning av datatyper i den semantiska webben.

XML Schema Datatypes in RDF and OWL, som ges ut som en "Working Group Note", ger svar på frågor om sambandet mellan datatyper, såsom definieras i XML Schema, och dessas användning i den semantiska webben. Bl.a. diskuteras användardefinierade datatyper, värdejämförelser, intervall och användning av numeriska datatyper. Mer om den semantiska webben hittas på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "RDF/A Primer"

2006-03-14

Arbetsgruppen för HTML och arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "RDF/A Primer 1.0".

RDF/A Primer 1.0, som producerats av utskottet för "RDF i XHTML", kompletterar XHTML 2.0 specification. Dokumentet ger syntax för att uttrycka RDF-metadata inom XHTML, och förklarar hur XHTML:s metainformationsmoduler används. Läs mer på HTML:s hemsida och på hemsidan för den semantiska webben.

Ny Recommendation: "XForms 1.0 Second Edition"

2006-03-14

Idag publicerar W3C "XForms 1.0 Second Edition" som en W3C Recommendation, dvs som en färdig standard att följa.

I XForms, nästa generation av webbformulär, skiljes presentation från innehåll, minimerar antalet anrop från webbläsaren till webbservern, erbjuder apparatoberoende och minskar behovet av att dekorera webbsidor med olika skripts. XForms 1.0 Second Edition ger förtydliganden, och rättar fel som upptäckts i första utgåvan. Publiceringen innefattar följande dokument:

Nytt Working Draft: "Recipes for Publishing RDF Vocabularies"

2006-03-14

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies".

Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies, som har tagits fram av utskottet för vokabulärhantering, är en kokbok som ger steg-för-steg-anvisningar om hur man väljer och publicerar ett RDF Schema eller en OWL-vokabulär (eller ontologi) på webben. Dokumentet visar också hur man kan konfigurera Apache-webservern så att den kan leverera rätt typad information. För den som vill veta mer, så går det bra att ta del av informationen på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt dokument: Objekt-orientering och den semantiska webben

2006-03-14

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett dokument om den semantiska webben, sett ur ett objektorienterat perspektiv.

Dokumentet "A Semantic Web Primer for Object-Oriented Software Developers", publicerat som en Working Group Note, har tagits fram av gruppens utskott för programutveckling ("Software Engineering Task Force"). Det visar hur programvaruutveckling kan dra nytta av den semantiska webben som en plattform för att skapa, dela och återanvända domänmodeller. Bl.a. visas hur RDF Schema och OWL kan utnyttjas från vanliga objektorienterade programmeringsspråk. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Europeisk Workshop: "E-Government - Barriers and Opportunities"

2006-03-10

I samband med konferensen WWW2006 arrangeras en speciell workshop om e-samhället - "E-Government - Barriers and Opportunities", 23 maj 2006.

Workshopen, som riktar sig specifikt till personer inom den offentliga sektorn, tar upp standarder för interoperabilitet, rättighetsaspekter (IPR), verksamhetsmodellering, datainteroperabilitet, säkerhet och personlig integritet, och e-tjänster.

Info från SIRNET: Nytt seminarium: Användarnytta

2006-03-10

Ett seminarium (7 april 2006) arrangeras av SIRNET kring ökande krav på användarnytta

Seminariet handlar om växande krav på IT-användbarhet och utformning av digitala tjänster som ger god arbetsmiljö och hälsa. Vidare belyses aktuell utbildning och framkant i forskning för att utveckla användbara informationssystem.

Läs mer på inbjudan till seminariet.

För mer information om SIRNET, se SIRNET:s webbplats.

[Hjälpmedelinstitutet] Konferens: "IT för funktionshindrade och äldre"

2006-03-10

Hjälpmedelsinstitutets årliga konferens "IT för funktionshindrade och äldre" äger rum den 3 maj 2006.

På konferensen redogörs för den nya propositionen på äldreområdet, den nationella utvecklingsplanen för IT inom vård och omsorg och andra planerade IT-aktiviteter på regerings- och myndighetsnivå. IT-branschen liksom pensionärs- och handikapprörelserna ger sin syn på saken och en internationell utblick ges mot EU-kommissionens arbete. Utvecklingen på digital-tv-området kommer att uppmärksammas och Post- och telestyrelsen kommer att presentera den senaste teknikutvecklingen på texttelefonins område. Med mera.

Läs mer på meddelanden från HI.

Info från SIRNET: Nytt seminarium: IT och säkerhet

2006-03-10

Ett SIRNET seminarium (14 mars 2006) med temat IT och säkerhet.

Temat illustreras av följande frågor: Hur hanteras information i multinationella sammanhang? Hur hanteras information i mångpartsprojekt? Vilka juridiska aspekter finns att ta hänsyn till i samband med kryptering av information? Vilken rättslig reglering har vi när det gäller intrång och sabotage? Hur ska vi hantera oönskad e-post trafik? Vad är det egentligen som är IT-brott? Hur ska samhällets människor agera när de möter IT-brott? Blir samhället alltmer sårbart i samband med en ökad användning av Internet? Går det att bygga en säker IT-infrastruktur som täcker hela landet? Hur kan människor få förtroende för nätet när tidningarna skriver om phishing, pharmning och andra typer av identitetsstölder?

Läs mer på inbjudan till seminariet.

För mer information om SIRNET, se SIRNET:s webbplats.

Info från SIRNET: Nytt seminarium: Communities och nätverk

2006-03-10

Ett SIRNET seminarium (23 mars 2006) med temat Communities och nätverk -- samverkansformer i olika sammanhang.

Temat illustreras av följande frågor: Hur kan man skapa arenor där människor med olika bakgrund och drivkrafter men med ett gemensamt intresse kan mötas? Hur kan man stödja informationsutbyte och lärande inom en organisation med hjälp av communities och nätverk? Kan IT skapa bättre förutsättningar detta?

Läs mer på inbjudan till seminariet.

För mer information om SIRNET, se SIRNET:s webbplats.

W3C genomför sin sjätte årliga tekniska vecka

2006-02-28

Under tiden 27 februari - 3 mars håller W3C 2006 års tekniska vecka i Cannes-Mandelieu, Frankrike.

Vid denna tekniska veckan träffas deltagare från 30 arbetsgrupper och intressegrupper inom W3C. Deltagare och inbjudna gäster deltar i gemensamma presentationsdagar och i fokuserade diskussioner och erfarenhetsutbyten kring begreppet ägarskap av data, mikroformat, frågespråk, gridden, ramverk för sammansatta dokument och formella metoder. Det är lätt att bli medlem i W3C och deltaga i nästa års tekniska vecka, planerad att gå av stapeln i november 2007 i Boston, Massachusetts, USA.

Nytt Working Draft: "Internationalization Tag Set"

2006-02-22

Arbetsgruppen för internationaliserade märkningar ("Internationalization Tag Set Working Group" har publicerat ett utkast av "Internationalization Tag Set (ITS)".

Den uppsättning element och attribut som definieras i Internationalization Tag Set (ITS), indelat i olika kategorier, stöder intenationalisering och lokalisering av scheman och dokument. Dessa element och attribut kan implementeras i DTD:er, XML Schema och Relax NG, och för existerande vokabulärer som XHTML, DocBook och OpenDocument. Mer om detta och relaterade arbeten finns på hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: "SPARQL Query Language for RDF"

2006-02-22

Arbetsgruppen för access till RDF-data ("RDF Data Access Working Group") har publicerat "SPARQL Query Language for RDF" som ett Last Call Working Draft.

Språket SPARQL (uttalas "sparkel"), som definieras i SPARQL Query Language for RDF, ger utvecklare och slutanvändare ett sätt att uttrycka frågor och utnyttja sökresultat över en bred uppsättning av typer av informationsbaser, såsom personliga data, sociala nätverk, och metadata om digitala objekt som music och bilder. Med SPARQL kan man även integrera information från olika källor. Mer information om detta område finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "SPARQL Protocol for RDF"

2006-02-21

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Data Access Working Group") har publicerat en andra utgåva av förslaget till "SPARQL Protocol for RDF".

SPARQL Protocol for RDF, nu publicerat som andra Last Call Working Draft, beskriver access till RDF-data och överföring av RDF-frågor från klient till server. Protokollet är kompatibelt med SPARQL query language (uttalas "sparkel") och har konstruerats för att även kunna överföra frågor uttryckta i andra RDF-baserade frågespråk. Kommentarer på detta tas emot till och med 13 mars 2006. Den som vill veta mer om detta kan titta på hemsidan för den semantiska webben.

Ny Candidate Recommendation: "XSL 1.1"

2006-02-21

Inom arbetet med formattering och formatmallar har nu "Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1" publicerats som Candidate Recommendstion.

Denna version, Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1 innehåller uppdateringar och förbättringar av XSL 1.0 (publicerad som Recommendation 2001) m.a.p. märken, index, olika textflöden och bokmärken, samt ger utvidgat stöd för skalning av grafik, sidnummer m.m. Kommentarer på föreslagen version 1.1 tas emot fram till och med 31 maj 2006. Mer information om detta och angränsande områden hittas på hemsidan för XML-aktiviteten.

W3C arrangerar seminarium om Web Services och semantik

2006-02-21

W3C inbjuder alla till ett kostnadsfritt seminarium om Web Services, vilket går av stapeln i Paris den 6 mars 2006.

Vid seminariet Using Web Services - From Infrastructure to Semantics kommer W3C:s medlemmar Amadeus, Canon, France Telecom och Nokia, samt personal från W3C, att demonstrera Web Services i verkliga scenarier, vilket illustrerar hur industriella problem kan hanteras och ger en inblick i hur dessa kan förstärkas semantiskt. Ingen avgift erfordras, men föranmälning måste göras. Läs pressreleasen, och ta del av mer information om Web Services. Seminariet organiseras av Projektet WS2, ett europeiskt FoU-projekt drivet inom det europeiska IST-programmet.

Nytt Working Draft: "XML Schema 1.1 Datatypes"

2006-02-17

Arbetsgruppen för XML Schema har publicerat "XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes" som ett Last Call Working Draft.

I XML schemas definieras terminologier för uppmärkning och strujturen hos dokument som använder sådana teminologier, och ger dessutom mekanismer för att knyta semantik till dessa. Datatyper definierade med hjälp av XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes kan kan användas i XML-scheman likaväl som inom andra sammanhang. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 mars 2006. Information om XML Schema hittas på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "Web Services Addressing - WSDL Binding"

2006-02-16

Arbetsgruppen för adressering av Web Servics ("Web Services Addressing Working Group") har publicerat "Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding" som ett Last Call Working Draft.

Teknologin "Web Services Addressing" erbjuder transportneutrala mekanismer och har konstruerats för att kunna fungera med både WSDL version 1.1 och version 2.0. I Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding definieras hur egenskaper i Web Services Addressing 1.0 - Core beskrivs i (Web Services Description Language (WSDL)). Kommentarer på "Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding" tas emot fram till och med 31 mars 2006. Bred information om detta område hittas på hemsidan för W3C:s arbete med Web Services.

Nytt Working Draft: "Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.1"

2006-02-13

Arbetsgruppen P3P ("P3P Specification Working Group") har publicerat en utgåva av "Platform for Privacy Preferences 1.1".

P3P är ett ramverk för att förenkla och automatisera användning av webbplatser policies för personlig integritet, medel som bidrar till att stärka tilliten på webben. Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1), ett Last Call Working Draft, utvidga och binda ger nya mekanismer för hantering av P3P-policies, inspirerade av de tankar och förslag som presenterats på W3C:s workshops eller från andra intressenter. Detta utkast fullbordar övergången till XML Schema för P3P:s data-scheman. Kommentarer tas emot fram till och med 31 mars 2006. Information om P3P finns att få på hemsidan för personlig integritet och P3P.

Ny Proposed Recommendation: "XHTML Modularization 1.1"

2006-02-13

Arbetet med modularisering av XHTML har nu lett fram till "XHTML Modularization 1.1", en s.k. Proposed Recommendation.

I XHTML Modularization 1.1 specificeras en modularisering som gör det möjligt att definiera delmängder och utvidgningar av XHTML, vilket kan vara tillämpligt på nya typer av presentationssystem. Specifikationen baseras på Modularization of XHTML in XML Schema och Modularization of XHTML (en W3C Recommendation). Kommentarer på detta förslag tas tacksamt emot fram till och med den 6 mars 2006. Mer information finns på HTML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "Device Description Landscape"

2006-02-10

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har publicerat ett dokument som beskriver olika apsekter på området apparatbeskrivningar.

Dokumentet Device Description Landscape, ett Working Draft som kompletterar Device Description Ecosystem, beskriver olika existerande sätt varpå egenskaper hos apparatbeskrivningar kan hjälpa tillämpningar att ta hänsyn till olika typer av apparater. Läs mer om W3C Mobile Web Initiative, ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, telefontillverkare, webbläsarleverantörer och teleoperatörer.

Nytt dokument: "RDF/Topic Maps Interoperability"

2006-02-10

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett dokument om RDF och "topic maps" -- "A Survey of RDF/Topic Maps Interoperability Proposals".

I dokumentet A Survey of RDF/Topic Maps Interoperability Proposals, som publiceras som en Working Group Note, beskrivs olika förslag till hur man kan integrera data representerade i språk baserade på W3C:s RDF/OWL med data representerade i ISO:s Topic Maps. Detta är utgångspunkten för arbete med att konsolidera riktlinjer för hur man kan kombinera dessa två standarder, och säkerställa interoperabilitet. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

W3C startar inkubatoraktivitet

2006-02-08

Nu har W3C startat inkubatoraktivitetet ("Incubator Activity") och dess första grupp kring innehållsetiketter.

Incubator Activity är en ny satsning som skall stödja undersökning och utarbetande av webbrelaterade teknologier. "Inom inkubatoraktiviteten kommer W3C:s medlemmar, W3C:s personal och inbjudna experter att explorativt arbeta och dra nytta av de resurser som W3C tillhandahåller", säger Steve Bratt, W3C:s CEO. Den första inkubatorgruppen ("Incubator Group", XG), som nu startas, kommer att arbeta med innehållsetiketter -- etiketter som ger information om egenskaper hos innehåll. Läs pressrelease och den nya uppdragsbeskrivningen (XG-innehållsetikett).

Nytt Working Draft: "Remote Events for XML (REX)"

2006-02-08

Två dokument -- resultat av samarbete mellan arbetsgrupperna för SVG och Web API -- har nu publicerats: "Remote Events for XML (REX) 1.0" och ett kravdokument.

I Remote Events for XML (REX) 1.0, publicerat som ett första offentligt Working Draft, används REX-grammatiken som ett medel för att olika noder kan fjärr-interagera med DOM Events, som om de vore händelser på samma nod. Kraven som arbetet utgått från dokumenteras i Requirements. Läs mer om skalbar vektorgrafik (SVG) och om Web API.

Nya artiklar: internationalisering

2006-02-02

Arbetsgruppen för råd och upplysing om internationalisering -- "Internationalization GEO (Guidelines, Education and Outreach) Working Group" -- har publicerat artiklar om internationaliseringsaspekter på HTML och XML.

I sitt arbete med att ta fram informationsmaterial som skapar förståelse för olika aspekter på internationalisering, har Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach) Working Group nu publicerat Changing (X)HTML page encoding to UTF-8, xml:lang in XML document schemas och Localization vs. Internationalization, samt uppdaterat och översatt andra dokument. Mer information om detta kan såväl fås via nyhetskanalerna för I18N, som hittas på hemsidan för internationalisering.

W3C lyfter fram den mobila webben på kongressen 3GSM

2006-01-31

Ledande industrier har enats om en uppsättning råd och riktlinjer för innehåll på den mobila webben -- "Mobile Web Best Practices 1.0"

Dokumentet Mobile Web Best Practices 1.0 (publiceras som "Last Call Working Draft") beskriver hur man kan ta fram webbinnehåll och konfigurera sin webbplats för leverans av innehåll till mobila apparater och apparater med liten skärm. Kommentarer på detta utkast tas emot farm till och med 17 februari 2006. Läs mer om pressreleasen och om W3C:s Mobile Web Initiative. Kom och besök W3C monter på 3GSM 13-16 februari i Barcelona, Spanien

Ny Proposed Recommendation: "XHTML-Print"

2006-01-31

Förslaget "XHTML-Print", som beskriver utskriftsfunktionalitet för XHTML, har nu publicerats som "Proposed Recommendation".

XHTML-Print har konstruerats för att stödja utskrift från mobila apparater, utskrift på enkla skrivare och för att kunna användas i miljöer där det inte finns skrivar-specifika drivrutiner. Detta förslag bygger på XHTML-Print, som tagits fram av "Printer Working Group" (PWG), ett arbetsområde inom IEEE-ISTO. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 28 februari 2006. Mer information finns på HTML:s hemsida.

Nytt dokument: "Arabic Mathematical Notation"

2006-01-31

Intressegruppen för matematik ("Math Interest Group") har publicerat "Arabic mathematical notation" om presentation av matematiska uttryck.

I Arabic mathematical notation (som är en "Interest Group Note") diskuteras hur matematiska formler kan presenteras på arabiska och liknande språk genom uppmärkning medelst Mathematical Markup Language (MathML) 2.0. Målet med dokumentet är att tydliggöra olika implementationsdetaljer och att identifiera existerande begränsningar som kan kräva åtgärder. Läs mer på hemsidan för matematisk uppmärkning.

Nytt Working Draft: "Pronunciation Lexicon Specification (PLS)"

2006-01-31

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat en ny utgåva av "Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0".

Synpunkter på Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0. tas emot fram till och med 15 mars 2006. PLS har konstruerats för att göra det lätt att använda för många olika språk. Det ger medel för att specificera uttal, t.ex. for användning vid taligenkänning och talgenerering i talstyrda tillämpningar. Olika uttal grupperas i ett PLS-dokument, och detta kan sedan pekas ut av uppmärkning, såsom i SRGS och SSML. Se även på hemsidan för Voice Browser.

Nya Working Drafts: XQuery Update Facility

2006-01-27

Arbetsgruppen för frågespråk i XML ("XML Query Working Group") har publicerat två nya Working Drafts: "XQuery Update Facility" respektive "Use Cases".

Med XML Query kan man söka, ställa frågor och kombinera samlingar av instanser av XDM, såsom dokument och databaser. I dessa två dokument, XQuery Update Facility och dess Use Cases, som nu publiceras som First Public Working Drafts, specificeras uttryck med vars hjälp man kan skapa, modifiera och ta bort noder inom XDM-instanser. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "SPARQL Query Results XML Format"

2006-01-26

Arbetsgruppen för data-access i RDF ("RDF Data Access Working Group") har publicerat en uppdaterad version av "SPARQL Query Results XML Format".

SPARQL Query Results XML Format publiceras nu som en andra utgåva av typen Last Call Working Draft. frågespråket SPARQL (uttalas "sparkel") erbjuder utvecklare och slutanvändare ett sätt att uttrycka och använda sökningar över en bred uppsättning datakällor, såsom personliga data, sociala nätverk och metadata om digitala objekt som ljud och bild. SPARQL ger också funktioner för att integrera information från olika datakällor. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med den 10 februari 2006. Besök gärna hemsidan för den semantiska webben där mer information finns.

Nytt Working Draft: "SPARQL Protocol for RDF"

2006-01-26

Arbetsgruppen för data-access i RDF ("RDF Data Access Working Group") har publicerat en uppdaterad version av "SPARQL Protocol for RDF".

Dokumentet SPARQL Protocol for RDF, som publiceras som ett andra Last Call Working Draft, beskriver access till data och överföring av RDF-frågor mellan klient och de noder som utför hanteringen. Protokollet är kompatibelt med frågespråket SPARQL (uttalas "sparkel"), och har skapats för att även kunna överföra frågor i andra RDF-språk. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 februari 2006. Mer information finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "State Chart XML" (SCXML)

2006-01-24

Arbetsgruppen för talstyrd webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat "State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction 1.0" som ett uppdaterat Working Draft.

SCXML, som beskrivs i State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction 1.0, är en exekveringsmiljö baserad på Unified Modeling Language (UML))Harel State Tables och Call Control eXtensible Markup Language (CCXML)). SCXML har bl.a. föreslagits som styrspråk i VoiceXML 3.0, CCXML 2.0, och författarspråket som utvecklas av arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group"). Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

W3C arrangerar workshop om UbiWebb

2006-01-24

W3C:s workshop "Workshop on the Ubiquitous Web" äger rum 9-10 mars i Tokyo, Japan.

UbiWebben "drar nytta av den variationsrika floran av apparater ute på nätverket", säger Dave Raggett (W3C/Canon). Deltagare i Workshop on the Ubiquitous Web kommer att diskutera teknologier och ge råd om vilka områden, inom näteverkade applikationer, som är mogna för standardisering. Läs pressrelease (på svenska) och om W3C:s workshops.

W3C utnämner Steve Bratt till Chief Executive Officer

2006-01-23

Steven R. Bratt är den förste som tar rollen som W3C:s Chief Executive Officer (CEO), fr.o.m. 20 januari 2006.

Foto på Steve BrattSteve kommer att fortsätta att hantera den globalt utspridda verksamheten och informationsaktiviteter -- bl.a. hantera relationer till medlemmar, hantera W3C:s arbetsprocess, m.m. Alltsedan 2002 har Steve arbetat som W3C:s Chief Operating Officer (COO). Läs om W3C:s ledningsgrupp och om W3C.

Seminarium i Europa: Användning av Web Services

2006-01-19

Ett seminarium om användning av Web Services arrangeras i Paris, Frankrike, den 6 mars 2006.

I seminariet Using Web Services - From Infrastructure to Semantics, som organiseras av den sameuropeiska projektet WS2 project, kommer W3C:s medlemmar Amadeus, Canon, France Telecom och Nokia samt representanter för W3C:s tekniska stab att demonstrera användning av teknologier för Web Services i pratiska tillämpningar. Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt, och det är nu möjligt att registrera sig för deltagande. Läs mer om området på hemsidan för Web Services.

Arbetet med XKMS är nu fullbordat

2006-01-17

Arbetsgruppen för nyckelhantering i AML ("XML Key Management Working Group", XKMS) har nu fullbordat sitt arbete och avslutar nu sin verksamhet.

Med XKMS kan användare dela öppna nycklar mellan tillämpningar, system och administrativa regioner. Resultatet av arbetet är XML Key Management Specification (XKMS 2.0) (en W3C Recommendation) och dess relaterade dokument Bindings och Requirements. Dessutom har ett antal arbetspapper ("Working Group Notes") publicerats: Using XKMS with PGP och A WSDL 1.1 description for XKMS. Vi tackar alla deltagare för deras bidrag, och speciellt tackas de som lett aktiviteten -- Stephen Farrell (inbjuden expert) och Shivaram Mysore (Microsoft). Läs mer om W3C:s arbete inom området teknologi och samhälle.

Inbjudan till deltagande i workshop om autentisering på webben

2006-01-17

W3C:s workshop "Transparency and Usability of Web Authentication" äger rum 15-16 mars 2006. "Position papers" kan lämnas in till och med den 25 januari 2006.

W3C Workshop on Transparency and Usability of Web Authentication, äger rum på Citigroup i New York, NY, USA. Deltagare kommer att diskutera vilka olika steg som W3C kan ta för att förbättra tillit på webben och användares säkerhet. Bland de ämnen som kan tas upp är autentisering, kommunikation med användare, infrastrukturer för innehållsleverantörer och provning av webbläsare. Läs mer i press release, for their contributions. om W3C:s Workshops samt mer om W3C:s arbete i området på hemsida för teknologi och samhälle.

Nytt Working Draft: "XML Schema 1.1 Datatypes"

2006-01-17

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes".

XML-scheman definierar delade vokabulärer för uppmärkning, strukturen för dokument som använder dessa vokabulärer samt erbjuder mekanismer för att associera semantik till dessa. XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes, som nu publiceras som Working Draft, ger möjligheter att definiera datatyper som kan användas i XML-scheman likväl som i andra sammanhang. Mer information om detta och angränsande ämnen hittas på XML:s hemsida.

Ny Candidate Recommendation: "Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) 1.0"

2006-01-13

Nu har "Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0" publicerats som Candidate Recommendation.

Språket specificerat i Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0 används för ECMAScript-baserad annotering av grammatikregler som möjliggör extraktion av betydelse vid taligenkänning. SISR definierar syntax och semantik för innehåll i element i "Speech Recognition Grammar Specification" (SRGS) så att man kan generera serialiserad XML eller ECMAScript-variabler. Kommentarer tas emot fram till och med 20 februari 2006. Besök gärna hemsidan för Voice Browser.

Nytt Working Draft: "Mobile Web Best Practices"

2006-01-13

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat "Mobile Web Best Practices 1.0" som ett Last Call Working Draft

Mobile Web Best Practices 1.0 beskriver hur man kan producera webbinnehåll och etablera webbplatser lämpade för leverans till mobila apparater och apparater med liten skärm. Dokumentet är avsett för alla aktörer i den mobila värdekedjan och bidrar till att förbättra användarens upplevelser av att accessa den mobila webben. Kommentarer tas emot fram till och med den 17 februari 2006. Läs mer om W3C Mobile Web Initiative, ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, apparattillverkare, webbläsarleverantörer och mobila operatörer.

Nya ledamöter i W3C:s rådgivande kommittee

2006-01-13

W3C:s rådgivande kommittee ("W3C Advisory Committee") har valt in T.V. Raman (Google) och Henry Thompson (University of Edinburgh) som nya ledamöter i tekniska arkitekturgruppen ("W3C Technical Architecture Group", TAG).

Ett antal ledamöter sitter kvar i gruppen -- Dan Connolly (W3C), Noah Mendelsohn (IBM), David Orchard (BEA), Ed Rice (HP), Norman Walsh (Sun Microsystems) och som vice ordföranden Tim Berners-Lee (W3C) och Vincent Quint (INRIA). Under 2004 publicerade TAG Architecture of the World Wide Web, Volume One som en W3C Recommendation. Mer information hittas på TAG:s hemsida.

W3C-kontoren träffas i Amsterdam

2006-01-13

W3C:s regionala kontor har sitt årliga möte 10-11 januari i Amsterdam, Nederländerna.

Möte och deltagare "Representanter från kontor på fem kontinenter och medlemmar av W3C:s kommunikationsgrupp har träffats på CWI, som är värdorganisation för Beneluxkontoret i Amsterdam. Bland frågor som diskuterades var medlemskap i W3C, kontorens olika arrangemang, publicitetsaktiviteter och planer för kontorsverksamheten under 2006", säger Ivan Herman, chef för kontorsverksamheten. W3C:s lokala kontor arbetar med intressenter i sina regioner för att sprida information om W3C-teknologier på respektive nationella språk, breddar W3C:s geografiska bas och uppmuntrar till internationellt deltagande i W3C:s aktiviteter. Läs mer på hemsidan för kontorsverksamheten.

Nytt evenemang: Semantic Web Conference 2006 i Tokyo

2006-01-13

2006 års konferens kring den semantiska webben äger rum i Tokyo, Japan, den 27 januari 2006.

Semantic Web Conference 2006 sker på Keio universitet, och organiseras av INTAP. Från Keio universitet -- en av W3C:s värdorganisationer -- framträder Nobuo Saito med ett öppninganförande, och Tatsuya Hagino presenterar "Past and Future of the Semantic Web" liksom leder en paneldiskussion om "Semantic Web, the Past, Today and Tomorrow."

Nya Candidate Recommendation: "Web Services Description Language (WSDL) 2.0"

2006-01-06

Nu har "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0" publicerats som Candidate Recommendations.

Med hjälp av WSDL 2.0 kan modulära webbtjänster modelleras och beskrivas, distribuerade system kan beskrivas och kommunikation mellan tillämpningar kan automatiseras. WSDL publiceras i form av följande tre delar: Part 0: Primer, Part 1: Core Language och Part 2: Adjuncts. Dessutom publiceras SOAP 1.1 Binding som ett uppdaterat Working Draft. Kommentarer på dessa tas emot till och med 15 mars 2006. Läs mer om Web services.