Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyhetsbrev september 1999

Innehåll

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) "Boston"

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) "Boston" är ett XML-baserat språk för att enkelt kunna skapa interaktiva multimediapresentationer. Med hjälp av SMIL kan författaren specificera det temporala (tidmässiga) beteendet hos en presentation, koppla länkar till olika slags mediaobjekt och beskriva layouten på betraktarens skärm.

SMIL Boston är efterföljaren till W3Cs SMIL 1.0 men har funktionalitet inom vissa områden som SMIL 1.0 saknade och i vissa fall mer konsekvent syntax.

Förbättrade områden omfattar bl a återanvändbara moduler, animation, förbättrad interaktivitet och integration av TV. Arbetet som rör animation görs i samarbete med gruppen för SVG (Scalabel Vector Graphics), vilken inom kort förväntas komma med sitt utkast till rekommendation.

Exempel på enkla SMIL-tillämpningar ger kreatören nya och förbättrade möjligheter att skapa och styra banners, visa aktiekurser mm.

Komponenter från SMIL ska även kunna användas tillsammans med XML-baserade språk och tillämpningar där behov av synkronisering och annan styrning av tidssaspekter finns (t ex XHTML).

"Med SMIL Boston, kan alla skapa multimedia för webben. Genom att använda dina egna digitala bilder och ljudkommentarer, SMIL och ett enkelt texthanteringsprogram kan du göra presentationer som omedelbart kan läggas ut på webben", säger Philipp Hoschka, ordförande i W3Cs arbetsgrupp för "Synchronized Multimedia" (SYMM).

Länkar:

SMIL pressrelease

SMIL "Boston" Working Draft

XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language

W3C har föreslagit XHTML 1.0 som sin rekommendation till standard för hur HTML 4.0 uttrycks i XML 1.0. Semantiken är samma som den som specificeras i W3Cs rekommendation för HTML 4.0. XHTML kan enkelt uttryckas så att koden blir kompatibel med dagens HTML version 4.0-webbläsare.

Varför överhuvudtaget använda XHTML när det finns HTML?

Bakgrunden är att vissa uppskattningar förutspår att så mycket som 75% av all internetaccess redan år 2002 kommer att ske från alternativa plattformar (dvs ej med hjälp av en vanlig dator/arbetsstation på det sätt som idag dominerar). För att svara mot detta behov krävs en mer generell arkitektur mot klienterna ("user agents"), än vad dagens HTML kan leverera. XHTML är designat från grunden detta i åtanke och är modulärt uppbyggt varför anpassning till nya XML-tillägg är relativt enkel.

XHTML-familjen är nästa steg på vägen inom Internetutvecklingen.

W3C medlem i ICANNs organisation för protokollsupport

W3C medverkar i skapandet av ICANNs (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Protocol Support Organization. ICANN är den nya samarbetsorganisation som ansvarar för tilldelningen av IP-adresser, protokoll parametrar för Internet m m.

Syftet med detta medlemsskap är från W3Cs sida att bistå ICANN med tekniska och arkitekturella råd beträffande administrationen av bl a DNS (Domain Name System) och andra kärnteknologier inom Internet.

Läs pressreleasen eller ta en titt på ICANNs webplats.

W3C och WAP Forum i samarbete

W3C och WAP Forum avser att inom kort inleda ett samarbete för att gemensamt förebygga fragmentering av informationsrymden pga delvis inkompatibla standarder. En kritisk inlaga om vilka de potentiella problemen är kan man exempelvis läsa om här: http://www.ics.uci.edu/~rohit/IEEE-L7-WAP.html.

W3C-medlemmar kan läsa mer här:
http://www.w3.org/Member/1999/08/WAP-W3C-coord-charter.html

Medlemsskap i W3C

Antal medlemmar i W3C växer stadigt. I mitten av september hade W3C 354 medlemmar, varav 4 från Sverige.

Utöver Ericsson och forskningsorganisationerna SISU och SICS är endast ett svenskt programvaruföretag medlem i W3C, nämligen Excosoft.

Den mognad Sverige allmänt anses ha nått inom WWW-användningen och utveckling av WWW-relaterade produkter och tjänster kan väntas leda till att fler svenska företag deltar aktivt i W3C och påverkar nya WWW-standarder.

Vad W3C erbjuder sina medlemmar.

Här följer en sammanställning på engelska över de senaste medlemmarna:

 • Andromedia: a San Francisco-based company. Their ARIA software tracks, records and reports on customer behaviour in real-time. This is bundled with other products into Andromedia's Smart eMarketing Platform. The company also have a London Office. Baltimore Technologies: has its corporate headquarters in London although the company originated in Dublin. The Baltimore product range includes complete PKI systems, cryptographic toolkits, security applications and hardware cryptographic devices. Their X/Secure software is designed to provide secure e-business using XML. The company was the first outside the US to deliver a secure MIME product called MailSecure. It provided the technology for the world's first digital signing of an international communiqué between Bill Clinton, President of the USA and Bertie Ahern, Prime Minister of Ireland.
 • Cardiff Software: a Californian-based company that specialises in data capture. Their TELEform software collects and verifies all types of input from web pages to image capture.

 • CertCo: develops components for digital signature and certificate solutions. Their CertAuthority software issues and revokes digital certificates. It allows for multi-step signing. It can be used in-house or within an industry consortium.

 • eCustomers.com: no details available

 • GlobeSet: an Austin-based company that provides secure financial transactions over open networks using SET. The Globeset Payment System includes a wallet, payment server, point-of-sale software, a certification authority and a gateway to other SET systems.

 • Institute for Information Industry: a Taiwan-based organisation that is active in the formulation of strategic plans for the development of the information industry.

 • US Library of Congress: an excellent web site well worth a visit if only to see all the Awards they have won! They have a service specifically aimed at the blind and disabled.

 • Nimble.com: no details available.

 • OneSoft: a North Virginian company whose OneCommerce software allows the creation and targeting of multiple customer interaction models that guide customers through a web site in a way that maximises their likelihood of purchasing. The customer's route through the site will be dynamically changed depending on the accumulated knowledge gained of the individual.

 • PhaseForward: a Massachusetts company whose XML-based InForm software is used widely for clinical trial data collection and management. They recently announced a joint venture with BT for making the software available in Europe. The Phase Forward XML DTD is being submitted to a number of standards bodies including W3C as a data model for the healthcare informatics industries.

 • Silknet Software: based in New Hampshire, its eBusiness System is a robust, Web-based framework for enabling and managing personalized interactions, collaborations, and transactions with customers, partners or employees.

 • SoftCom: based in New Jersey, its technology enables video-on-demand, pay-per-view and other video commerce applications that offer media and content providers the ability to take full advantage of interactive and traditional advertising and marketing opportunities

 • Tradelink Electronic Commerce: this Hong Kong-based private company whose shareholders are the key players in the international trade sector. Its mission is to enhance the productivity and competitiveness of Hong Kong's import/export trading community by making available a range of value-added electronic commerce services, with an initial focus on automating commonly-used Government trade transactions. Its aim is to move 70,000 companies from paper-based solutions to electronic commerce in two years.

 • WinStar: the New Phone company. WinStar provides Wireless FiberSM services in more than 30 U.S. markets over its own local broadband networks, using its licenses in the 28 and 38 GHz spectrum, which are connected to the company's nationwide fiber-optic network.

 • Xenos Group: founded in Toronto initially, their Documorph software takes input in a variety of forms and allows it to be output and distributed using a variety of media and document types. It integrates electronic printing, e-mail, CD-ROM production etc into a single system. It is aimed at large corporations (banks, insurance companies etc) for functions like monthly statements. They were an early adopter of PDF.

 • XMLSolutions Corporation: a Virginian company who's XML Exeter Server is on Beta release. Its focus is on building e-commerce solutions based on XML. The company launched the XML Exchange as a registry for XML tags and 10 weeks after its launch it was acquired by ComerceNet as the foundation of its eRegistery service.