W3C

W3C-logo

Nyheter 2002

Här är årets annonserade nyheter.

W3C, World Wide Web Consortium, flyttar sitt europeiska högkvarter till ERCIM.

2002-11-27

W3C överför sitt europeiska högkvarter från INRIA till ERCIM, fr.o.m. 1:e januari 2003.

Se press-releasen.

XForms - ny Candidate Recommendation.

2002-11-12

W3C meddelar att "XForms 1.0 Candidate Recommendation" nu har publicerats

XForms är basen för framtidens webb-baserade formulär, och erbjuder tydligare användning genom att separera ändamål, presentation och resultat vid formulärbaserad inmatning. XForms baseras på Extensible Markup Language (XML). Se vidare: XForms Homepage och XForms 1.0 Candidate Recommendation.

Workshop om tillgänglighet

2002-10-22

W3C-kontoret arrangerar en workshop om tillgänglighet ("accessibility") - 29 oktober 2002

Tid: tisdagen den 29 oktober. Plats: Electrum, Kista. Hitta mer information via sidan med info om arrangemang.

Reviderad översättning av WAI-QuickTips

2002-10-07

De kända "WAI-snabbtipsen" ("Snabbtips för tillgängligare webbar") finns i reviderad svensk översättning

Finns tillgänglig via sidan W3C-dokument på svenska .

XML Dagen i Stockholm den 8 oktober 2002

2002-10-03

En påminnelse om att "XML Dagen" (XML Day) äger rum 8:e oktober 2002 i Stockholm

Mer information på http://www.ltt.de/xml-days.2002/stockholm.shtml.

The Twelfth International World Wide Web Conference

2002-10-03

Den årliga stora webb-konferensen går av stapeln 20-24 maj 2003 i Budapest, Ungern

Mer info på http://www2003.org.

Finskt W3C-kontor öppnas - 11:e oktober 2002

2002-09-30

Det nya finska W3C-kontoret öppnas 22 oktober 2002

Kontorets hemsida finns på http://www.w3c.tut.fi/ (Tampere, Finland) öppnas den 11:e oktober 2002, med ett speciellt program öppet för alla. Presentationer hålls på engelska.

Nytt nyhetsbrev - 29 august 2002

2002-08-30

Nytt nyhetsbrev (29 augusti 2002) har publicerats

Det hittas här .

Ny uppsättning slides om W3C är nu tillgänglig.

2002-08-27

En slide-presentation i webb-format om "W3C och dess arbete med webbstandardisering". har lagts upp.

Se indexsidan över presentationer

Nya svenska översättningar av W3C-dokument.

2002-08-14

Ytterligare två WAI-dokument finns nu tillgängliga i svensk form: Listor med riktlinjer för webb-innehåll

Kontrollista över Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben, version 1.0 . En tabulär presentation av alla riktpunkter beskrivna i "Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben". (original: "Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0")

Lista över Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben, version 1.0 . En lista över alla riktpunkter beskrivna i "Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben". (original: "List of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0")

För information om andra svenska översättningar, se "W3C-dokument på svenska"

Ny W3C-standard - P3P

2002-04-23

Personlig integritet och teknologi: P3P.

Teknologi för skydd av personlig integritet - W3C offentliggör ny standard. Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.0 har ny publicerats som W3C Recommendation: Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.0 . All information kring P3P finns på http://www.w3.org/P3P/ . Se även notisen i nyhetsbrevet daterat 19:e april 2002 .

Nytt nyhetsbrev - 19:e april 2002

2002-04-22

Nytt nyhetsbrev publicerat.

Nytt nyhetsbrev (19:e april 2002) hittas här .

Presentationsmaterial - 'tillgänglighet'

2002-04-17

Presentationsmaterial publicerat.

En presentation om tillgänglighet ("accessibility") finns nu tillgängligt via en länk på indexsidan över presentationer

Unicode-konferensen

2002-04-12

Konferens om Unicode annonserad.

Unicode, plats-anpassning och webben ... den globala förbindelsen ("Unicode, Localisation and the Web ··· The Global Connection"). Den tjugoförsta internationella Unicode-konferensen ("International Unicode Conference", IUC21) äger rum i Dublin, Irland 14:e -- 17:e maj 2002. http://www.unicode.org/iuc/iuc21/

Bland de teman som kommer att tas upp är Unicodes användning på webben, i intranät och databaser, och pågående utveckling med Unicode 3.2, Java, XML och webbprotokoll

Ny finsk medlem i W3C

2002-04-12

Finsk medlem i W3C.

Helsinki universitet, Helsinki, Finland, har nyligen blivit medlem i W3C. Vi hälsar därmed ännu en nordisk medlem välkommen i skaran.

Introducerande dokument om RDF

2002-04-12

En skrift, för nybörjare, om RDF publicerad.

RDF (Resource Description Framework) är en av nyckelteknologierna på webben. Med hjälp av RDF kan man uttrycka metadata, dvs information om dokument. Detta kan underlätta sådant som intelligent sökning efter information. För att underlätta förståelsen av RDF har ett introducerande dokument tagits fram, "RDF Primer" (http://www.w3.org/TR/2002/WD-rdf-primer-20020319/), som beskriver de grundläggande begreppen i RDF.

SVG.Open/Cart.net

2002-04-09

Konferens om SVG öppen för registrering.

Program och registreringsinformation för SVG.Open/Carto.net, Zurich, 15-17 juli 2002 finns ny tillgängligt på http://www.svgopen.org. SVG.Open/Cart.net är en konferens om interaktiv vektorbaserad webbgrafik och on-line GIS, arrangerad av ETH Zürich, W3C och Universitetet i Zürich. Förutom konferensdagarna 15-17 juli anordnas 6 workshops på torsdagen den 18:e juli. Lägg märke till att sista anmälningsdag för "early-bird" registrering är den 30:e april. .

Information om svenska översättningar

2002-04-08

Rättelse om länkar till spec av HTML och CSS.

Uppdatering av sidan med översättningar av W3C-dokument. Den brutna länken till specifikationen av HTML-4.0 pekar nu på det avsedda dokumentet. En länk till pågående översättning av CSS2 har lagts till. Se översättningar.

Nytt nyhetsbrev - 5 april 2002

2002-04-05

Nytt nyhetsbrev publicerat.

Nytt nyhetsbrev (5 april 2002) hittas här .

Nytt nyhetsbrev - Mars 2002

2002-03-25

Nytt nyhetsbrev publicerat.

Nytt nyhetsbrev (Mars 2002) hittas här .

Delivery Context

2002-03-12

Dokumentation om hantering av sammanhang vid webbaccess.

Dokumentation från en workshop om "Delivery Context" finns ny tillgänglig. Workshopen, som ägde rum i Sophia-Antipolis, Frankrike (4-5 mars) handlade om ansatser att låta form (och innehåll) i webb-access påverkas av det sammanhang vari accessen äger rum. Sådana sammanhangsfaktorer är t.ex. vilken typ av apparat som användes, användarens preferenser, och miljöfaktorer. Resultaten från workshopen kommer att påverka hur arbetet i W3C Device Independence Activity kommer att bedrivas.

Nytt lokalkontor i Korea

2002-03-04

Nytt W3C-kontor i Korea öppnat.

Ännu ett W3C lokalkontor har öppnats. Den här gången är det i Korea, där värd för kontoret är "Electronics and Telecommunications Research Institute" (ETRI) i Daejeon, Korea.

Kravdokument för kryptering offentliggjort

2002-03-04

Kravanalys angående kryptering genomförd.

Inom W3C:s XML Encryption Working Group har kravanalys för kryptering genomförts, och en sammanställning av dessa krav har resulterat i ett dokument XML Encryption Requirements . Detta dokument beskriver design-principer, omfattning och krav på XML Encryption. Det inkluderar krav på krypteringssyntax, datamodell, format, kryptografisk behandling, och external krav.

W3C Patent Policy

2002-02-26

Nytt förslag till W3C-policy för hantering av patent vid standardisering.

I ett tidigare policydokument beskrev W3C olika alternativ och handlingsvägar m.a.p. standarder som bygger på patenterade teknologier. På basis av kommentarer som erhållits från W3C medlemsorganisationer, W3C:s Rådgivande Kommitte, Open Source/Free Software grupper och andra personer och organisationer, har W3C publicerat ett förslag till ny policy, Royalty-Free Patent Policy interim Working Draft. Dess uttalade målsättning är att standardförslag från W3C skall kunna implementeras utan att royalty skall behöva erläggas. W3C välkomnar kommentarer på detta förslag. Mer information finns i press-releasen och i bakgrundsmaterial.