W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Recommendation: RDF ... ”Shapes Constraint Language (SHACL)”

2017-07-20

Nu har språket för restriktioner på RDF-data, framtagen av arbetsgruppen för graf-former i RDF (”RDF Data Shapes Working Group”), blivit antagen som webbstandard.

Shapes Constraint Language (SHACL) – framtagen av RDF Data Shapes Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar ett språk för att validera RDF-grafer gentemot en uppsättning begränsningsvillkor. Dessa villkor erbjuds som former och andra strukturella konstruktioner i form av RDF-grafer. RDF-grafer som används på detta sätt kallas inom SHACL ”formgrafer”, och de grafer som valideras mot formgrafer kallas ”datagrafer”. Sådana beskrivningar kan, förutom för validering, användas för en bred uppsättning ändamål, såsom att bygga användargränssnitt, kodgenerering och dataintegration. Ytterligare diskussioner om detta, såsom produktannonsering och planering för framtida versioner, välkomnas till SHACL Community Group.

Ny Candidate Recommendation: undertexter ... ”TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0.1 (IMSC1)”

2017-07-13

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om profiler för undertexter i media.

TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0.1 (IMSC1) – publicerad av Timed Text Working Group som Candidate Recommendation – specificerar två profiler av TTML: en för enbart text och en för enbart bilder. Dessa profiler är avsedda att kunna användas inom olika verktyg för att leverera undertexter och rubriker, och därmed underlätta interoperabilitet, konsistent läsupplevelse, och konvertering till andra format för undertexter och rubriker. Denna revision av IMSC1 lägger till två nya funktionaliteter (ittp:activeArea och itts:fillLineGap) till webbstandarden som publicerades 21 april 2016. Specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Ny Candidate Recommendation: sensorer ... ”Semantic Sensor Network Ontology

2017-07-11

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) offentliggör nu ett genomgranskat förslag om begreppsmodeller som kan användas för sensordata.

Relationship between SOSA and SSN ontologies and their vertical and horizontal modulesSemantic Sensor Network Ontology – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar en ontologi för att beskriva sensorer och deras observationer, de procedurer som hanterar data, de funktionaliteter som är av intresse, de exempel som används för detta, och de observerade egenskaperna, för sensorer såväl som effektorer.

Semantiska sensornät (SSN) är strukturerade enligt en horisontell och vertikal modulariseringsarkitektur. genom att inkludera en lättviktig och självstående ontology, benämnd SOSA (Sensor, Observation, Sample, Actuator), vilken beskriver elementära klasser och egenskaper. SSN och SOSA har olika omfattning och olika grader av axiomatisering, men kan tillsammans stödja en bred uppsättning tillämpningar och användningsfall, såsom satellitbilder, storskalig vetenskaplig övervakning, infrastrukturer för industri och hushåll, social avkänning, medborgarvetenskap, observationsdriven ontologikonstruktion, och Sakernas Webb.

Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Fonts Module Level 4”

2017-07-11

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu publicerat ett utkast om fonter och deras användning i CSS.

CSS Fonts Module Level 4 – publicerad av CSS Working Group som första offentligt Working Draft – är ett förslag som bygger på CSS Fonts 3, vilken definierar regeln @font-face och som erbjuder stöd för funktionalitet definierad i OpenType. I CSS Fonts 4 stöds även typsnitt enligt OpenType Variable, och ger utvecklare av formatmallar ett sätt att formatera färger i kromatiska (mångfärgade) typsnitt.