Webben, tillgänglighet, användbarhet

2006-12-14 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

"Tillgängliga webbplatser" Vad handlar tillgänglighet om? och hur ska man betrakta det i ett webbsammanhang?

Se mer om denna presentation. .

Webben från forntiden till framtiden

2006-11-23 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

"Webben från Sokrates till Star Trek ... " Det vi idag tar för givet om webben, vad av det är bestående karaktäristika för begreppet webb? Genom att titta längre tillbaka i historien -- till webbens föregångare -- så kan vi se hur vissa aspekter har förändrats medan annat varit konstant. Det ger ledning till hur vi kan se på webbens vidare utveckling -- webben långt fram i tiden.

Se mer om denna presentation. .

Vart är webben på väg?

2006-11-21 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

"Webben utvecklas kontinuerligt". Teknikbasen fördjupas och breddas, och nya användningar växer fram, vilket öppnar upp för innovativa webbaserade lösningar. Denna presentation tar upp några av de fenomen som vi nu ser växa fram, såsom Web 2.0, webbtjänster och den semantiska webben. Hur kommer de underliggande teknologier att möjliggöra såvääl hantering av rikare webbinnehåll som mångsidigt återutnyttjande av innehåll inom webbaserade tjänster. När de teknologier vi nu ser konsolideras och görs tillgängliga kommer det att ha strategisk betydelse för framtidens IT-plattformar. Gör dig redo!

Se mer om denna presentation. .

Webben -- vad vi har idag och var vi hamnar i framtiden

2006-09-12 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Webben är en naturlig del i vårt samhälle, och är en plattform för information och interaktion. Men webben utvecklas -- såväl i termer av nya teknologier som växer fram och kommer till användning, som i termer av nya sätt att använda teknologierna. I denna presentation belyses vad som för närvarande händer i teknologi och användning, och vad det kan leda till.

Se mer om denna presentation. .

Mikroformat, taggning och att spinna en väv

2006-06-07 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Web 2.0 innebär ett nytt tänkande om vad webben är och vilken roll teknologin har. I denna presentation belyses nya sätt att skapa nätverk och andra strukturer över innehåll på webben.

Se mer om denna presentation. .

Metadata som hävstång

2006-06-01 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Metadata har fått förnyad uppmärksamhet. Vi ser inte längre metadata enbart som ett stöd för att hitta texter eller andra objekt. Snarare har det sitt värde i att skapa skarpare förståelse av objekt och kunna skapa realtioner mellan objekt. Denna presentation ger en överblick över metadatas nya användningsområden.

Se mer om denna presentation. .

Webben i det stora -- fakta och trender

2006-02-10 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Hur skall man förstå vad webben är? Vad kan vara intressant att veta om webben? Vad görs idag? En lite längre översikt....

Se mer om denna presentation. .

Det nya om webben - Web 2.0

2006-02-02 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Web 2.0 har fångats upp av radarn. Vad är det? Varför ska man bry sig?

Se mer om denna presentation. .