E-böcker på alla plattformar -- portabelt format

2015-09-24 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

Här ges en kort översikt över W3C:s arbetsområde Digital Publishing, med fokus på hur den öppna webbplattformen bör fungera som en komplett bas för digitala versioner av det som förlagsvärlden producerar. Viktiga punkter berör sådant som: hur kan man realisera visionen om att fler typer av apparater kan användas för e-böcker; hur påverkar det läsarupplevelsen; vad innebär det för förlagsindustrin; inom vilka tekniska områden behöver webbteknologier förbättras för att ge fullgott stöd; med mera.

Se mer om denna presentation. .

Web technologies -- past, present, future

2015-05-28 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

An overview of how the web developed; the evolution of technology from the initial beginnings until today; the different characters of web technology then and now; drivers for success; and what are emerging approaches to the next significant step in standardization of web technologies.

Se mer om denna presentation. .

The Web @ 25 -- From 25 years of history ... into the future

2014-05-27 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

An overview of the main trends in evolution of web technologies, from the birth of the web 25 years ago, and into the near future.

Se mer om denna presentation. .

Information Standards on the Net -- today and tomorrow

2014-04-08 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

Standarder för information och metadata är en förutsättning för åtkomst och användbarhet av producerad information. Hur har metadata hanterats tidigare, och hur ser vi metadata hanteras nu ... vilka trender tyder det på?

Se mer om denna presentation. .

Information technology standardisation - theory and practice

2013-10-03 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

What is the idealised picture of standardisation of information technology? And in what ways does practical standardisation often deviate from the ideal?

Se mer om denna presentation. .