E-böcker på alla plattformar -- portabelt format

2015-09-24 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

Här ges en kort översikt över W3C:s arbetsområde Digital Publishing, med fokus på hur den öppna webbplattformen bör fungera som en komplett bas för digitala versioner av det som förlagsvärlden producerar. Viktiga punkter berör sådant som: hur kan man realisera visionen om att fler typer av apparater kan användas för e-böcker; hur påverkar det läsarupplevelsen; vad innebär det för förlagsindustrin; inom vilka tekniska områden behöver webbteknologier förbättras för att ge fullgott stöd; med mera.

Se mer om denna presentation. .

Web technologies -- past, present, future

2015-05-28 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

An overview of how the web developed; the evolution of technology from the initial beginnings until today; the different characters of web technology then and now; drivers for success; and what are emerging approaches to the next significant step in standardization of web technologies.

Se mer om denna presentation. .