Informationssäkerhetens landskap

2007-11-29 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Ett perspektiv över säkerhet inom rättsinformation -- mål, medel, principer, etc.

Se mer om denna presentation. .

Den semantiska webben

2007-11-13 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

The web and web technologies are developing quickly and the services are adopted at high speed. Web 2.0 and Ajax are known terms. The semantic web is regarded as being the next step in the development process and has even started being referred to as "Web 3.0". So, what is the semantic web? And how can we develop our information and our IT platform, to benefit from the advantages of this new web paradigm? The aim of this presentation is to create a concrete picture of the semantic web and its technologies.

Se mer om denna presentation. .

Den mobila webben

2007-05-24 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Ett viktigt mål för Internet och webben är att göra innehåll tillgängligt såväl på vanlig dator som på mobilen. W3C:s Mobile Web Initiative (MWI) är en satsning som ger nyckelkomponenter i detta bygge för att skapa en webb. Presentationen ger en kort introduktion till MWI.

Se mer om denna presentation. .

Mot web 2.0, och bortom

2007-05-09 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Vad betyder den nya termen "web 2.0"? är det en ny generation av teknik? eller är det något annat nytt? Denna presentation ger en översikt över det som faller inom begreppet "web 2.0", och betonar de olika perspektiv vi ska förstå begreppet i -- användares förändrade roll, nya affärsmodeller, nytt innehåll och nya tjänster på webben, hur man inom en organisation kan dra nytta av denna nya ansats, och vad som kan ligga i dess fortsatta utveckling.

Se mer om denna presentation. .

Informationsstandarder - mervärde eller förutsättning

2007-04-24 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Varför ska man bry sig om standarder inom informationsområdet? Termen "standard" är positivt värdeladdat. Alla bejakar den. Men den intuitiva förståelsen av nytta och effekter blir ibland lite svajig. Denna presentation belyser standarder ur ett effekt-perspektiv -- typer av nytta, kostnader, risker, intangibla konsekvenser, etc.

Se mer om denna presentation. .

Den förändrade webben -- Web 2.0

2007-03-22 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Vi är just nu uppe i ett trendskifte på webben. Från den välkända "innehållswebben" och "tjänstewebben" går vi nu mot den interaktiva webben. Detta fenomen -- kallat Web 2.0 -- ger nya möjligheter, liksom nya utmaningar. I denna presentation ges en översikt över hur vi kan uppfatta det nya som sker.

Se mer om denna presentation. .

Digitalt medium, digital person, digitalt rum

2007-03-20 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Utgångspunkterna för läromedel förändras i takt med att samhället alltmer digitaliseras. Begreppet läromedelsutveckling konfronterar nya utmaningar, men även nya möjligheter. Ungdomar skapar nya sätt att förhålla sig till den digitala världen. Och det digitala rummet får en alltmer ökad betydelse som ett ställe där individer agerar.

Se mer om denna presentation. .

Web 2.0 -- What's next for the web?

2007-03-18 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Webben förändras, men på vilket sätt? Och hur hänger vi med i den utvecklingen? Web 2.0 är ett fönster som öppnats, och som visar fundamentala trender som styr webben mot framtiden.

Se mer om denna presentation. .