E-gov and the citizen - transformation by new technology

2008-11-05 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Webben har utvecklats i rask takt och blivit det viktiga gränssnittet mellan myndigheter och medborgare. Teknikutvecklingen och framväxande praxis på webben ger förutsättningar för nya sätt att stödja interaktionen mellan medborgare och myndigheter.

Se mer om denna presentation. .

Klarspråk och förståelighet på webben - webben som utmaning och möjlighet

2008-10-16 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Webben är i mångt och mycket textbaserad information. Hur kan teknik och metodik bidraga till att webbens texter blir förståeliga?

Se mer om denna presentation. .

Web 2.0 och bortom

2008-10-08 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Webben utvecklas raskt -- i teknik och användning. Några fundamentala trender belyses här.

Se mer om denna presentation. .

Webben, Open Source och standarder

2008-10-07 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Vad som menas med "teknologistandard", hur standarder tas fram, vad som påverkar standardframtagningen, och hur webbstandarder illustrerar detta.

Se mer om denna presentation. .

Webben, Open Source och standarder

2008-09-25 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Vad som menas med "teknologistandard", hur standarder tas fram, vad som påverkar standardframtagningen, och hur webbstandarder illustrerar detta.

Se mer om denna presentation. .

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

2008-08-28 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Den nya webben och effekter på affärsverksamhet.

Se mer om denna presentation. .

Framtidssäkra eFörvaltningen

2008-06-03 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Ett perspektiv på eFörvaltning och web 2.0.

Se mer om denna presentation. .

Internationalisering och lokalisering

2008-05-14 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En översikt över internationalisering och lokalisering på webben - motiv, behov, ansatser, hjälpmedel, ...

Se mer om denna presentation. .

Framtidsspaning - arkitektur och semantiska webben

2008-04-18 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Ett perspektiv på semantiska webben opch dess roll i framtidens IT-plattform.

Se mer om denna presentation. .

HTML 5 -- den nya HTML-standarden

2008-04-17 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En kort översikt över de grundläggande idéerna bakom den framväxande HTML 5. HTML 5 skall i första hand vara ersätta den senaste HTML-standarden (HTML 4), men har även relevans för XHTML.

Se mer om denna presentation. .

Vad nytt under webben?

2008-04-17 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Några "poster-slides" som lyfter fram ett antal nya/heta verksamhetsområden inom W3C.

Se mer om denna presentation. .

Den semantiska webben

2008-01-30 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Begreppet "semantiska webben" är relaterat till ett antal teknologier och stödansatser, liksom till olika behovs och användningsområden. I denna presentation ges en kort översikt över motiven bakom den semantiska webben, dess nyckelteknologier, och hur den semantiska ansatsen materialiseras på webben och i andra sammanhang.

Se mer om denna presentation. .