Mobile Web Initiative - vad är det?

2005-11-29 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

"Mobila webben ..." Ett område där World Wide Web Consortium nu startat arbete är den mobila webben. W3C:s insatser inryms inom det som kallas "Mobile Web Initiative" (MWI), där W3C tillsammans med ett antal viktiga intressenter från industrin samverkar för att vi ska kunna använda mobiltelefoner och andra liknande apparater för att kunna enkelt komma åt innehåll på webben. I denna presentation ges en översikt över vilka problem som MWI fokuserar på, vilka resultat som ska komma fram, och hur vägen till målet ser ut.

Se mer om denna presentation. .

Web 2.0 -- hype eller inte?

2005-11-28 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Web 2.0 -- ett begrepp som det talas om allt mer. Det är en hype i bemärkelsen att det har blivit ett mode-ord. Men är det bara en marknadshype, en snabbt övergående vindil som inte lämnar några spår? Eller är det substans bakom denna term? Denna presentation siktar mot att i all korthet illustrera hur termen dök upp, vad som vi nu ser faller under detta begrepp, och vad det kan utvecklas till att bli.

Se mer om denna presentation. .

SOA och standarder

2005-11-10 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

SOA är ett område där standarder är kritiska, eftersom avsikten är att tjänster ("services") skall vara åtkomliga i ett löst kopplat sammanhang. Så hur ser standard-lanskapet ut? Vad menar vi med standarder -- vilken status har de? I vilka sammanhang sker standardisering -- i vilka organisatoriska sammanhang? Vilka aktörer är drivande i standiseringsprocesser? På vilket sätt skapar standarder en förutsättning för att SOA skall uppfylla det som man vitt och brett lovar? Hur bedömer man graden av hur standarder uppfyller standarder ("standards compiance")? Vad betyder standarder ur en beställares synpunkt -- eller en användarorganisationes IT-strategs synpunkt? Hur säkerställer man att standarder uppfylles? Hur ska man förhålla sig till hur standarder förändras över tiden -- "the evolution of standards"?

Se mer om denna presentation. .