2000-talet ... tillgänglighet på webben

2009-03-11 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Aspekter på tillgänglighet.

Se mer om denna presentation. .

Standarder och Open Source

2009-02-04 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Vad som menas med "teknologistandard", hur öppna standarder har relevans för öppen källkod, hur öppen källkod kan ge mervärde till standarder, etc.

Se mer om denna presentation. .

Web Standards - do we need more of them?

2009-02-04 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

A view of the standards landscape and ecosystem of today. Highlighting hot topics, standards competition, new areas craving for standards, how standardisation happens, etc.

Se mer om denna presentation. .